Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Ben Geudens veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Wetenschappelijke verantwoording maatregelen COVID-19

Nous attendons que Ben Geudens lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

bij deze verzoek ik toegang tot alle feiten, bewijsstukken en/of wetenschappelijke publicaties die bijdroegen aan de volgende beslissingen:

- op 17 Maart een effectieve lockdown in te voeren door "niet-essentiële" verplaatsingen te verbieden

- het dragen van mondneusmaskers te verplichten

- 1,5 meter afstand te handhaven

- samenscholingen, protestacties, evenementen te verbieden

- initiatieven zoals de contact tracing app op te zetten

- de (al dan niet indirecte) financiële bijdragen van ons land aan ongeloofwaardige organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, GAVI, en de Bill & Melinda Gates Foundation -- waarom betaalt de Belg deze entiteiten in 2020? Hoe wordt dit verantwoord?

Verder verzoek ik alle relevante informatie omtrent de aanstelling van experten in het Wetenschappelijk comité Coronavirus, GEES, en nu Celeval. Meer bepaald: alle relevante informatie betreffende de criteria die bijdroegen tot het aanstellen van bepaalde experten. Op welke basis wordt iemand al dan niet aangesteld?

Hoogachtend,

Ben Geudens
Burgerinitiatief Stop Fascism

info.corona,

2 pièces jointes

Geachte heer Geudens

 

Als overheidsdienst hebben wij vertegenwoordigers in een aantal
overlegstructuren en adviesorganen. Die verstrekken in het kader van de
COVID-19 pandemie advies aan de beleidsmakers of leveren ondersteuning aan
allerlei (gezondheids)professionelen door procedures voor te stellen op
het vlak van diagnostiek, het veilig uitvoeren van de meest geschikte
behandeling of het beschermen van de veiligheid van burgers, patiënten of
medewerkers. De verslagen, adviezen en procedures van de adviesorganen
waarbij onze FOD betrokken was, zijn allemaal publiek beschikbaar en
online te raadplegen. Het gaat hier voor onze organisatie over:

 

o De Risk Management Group: u kan de verslagen hier
vinden [1]https://www.health.belgium.be/en/rmg
o De CELEVAL (onder voorzitterschap van FOD Volksgezondheid): u kan de
verslagen hier vinden [2]https://www.info-coronavirus.be/en/celev...
o De GEES: u kan de adviesrapporten hier
vinden: [3]https://news.belgium.be/nl/publicatie-va...
o De procedures ten behoeve van de (gezondheids)professionelen waaraan
in sommige gevallen door ons is
meegewerkt: [4]https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-1...

 

De uiteindelijke beslissingen die op basis van deze adviezen, werden
genomen binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is samengesteld uit de
Ministers en Minister-Presidenten van de Federale Regering en de
Regeringen van de Gemeenschappen.

 

Wat uw vraag over de samenstelling betreft, kan u hier de informatie
vinden over de samenstelling van de Risk Management
Group: [5]https://www.health.belgium.be/nl/bedreig...

 

De CELEVAL en de GEES werden samengesteld op voorstel van de Regeringen.

 

 

Met vriendelijke groeten

De dienst communicatie van de FOD Volksgezondheid

 

Nous saluons le travail fourni au quotidien par tous les professionnels
de la santé / Wij prijzen het dagelijks werk van alle
gezondheidsprofessionelen.

Laten we goede gewoontes delen, niet het virus / Partageons les bons
réflexes, pas le virus

[6]www.info-coronavirus.be

#togetheragainstcorona

 

 

 

 

Van: Contact Center - Health <[adresse email]>
Verzonden: woensdag, 16 september 2020 8:46
Aan: info.corona <[adresse email]>
Onderwerp: Ticket CTKT0126899 werd aan u toegewezen door het Contact
Center

 

Betreft: CCAL0409147 - Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Wetenschappelijke verantwoording maatregelen COVID-19

 

Geachte collega,

Het Contact Center heeft via de applicatie Service Now het ticket met
referentie CTKT0126899 aan u toegewezen. In onderstaande mail vindt u de
vraag of de melding die voor u bestemd is.

U wordt vriendelijk verzocht uw antwoord op deze vraag / melding
rechtstreeks naar de klant te sturen. U vindt de nodige contactgegevens in
de onderstaande e-mail.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten.

Het contact center

 

-------

Commentaar

-------

Caller

  Ben Geudens

     [FOI #1930 email]

Call CCAL0409147

   Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Wetenschappelijke
verantwoording maatregelen COVID-19

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu,

 

bij deze verzoek ik toegang tot alle feiten, bewijsstukken en/of
wetenschappelijke publicaties die bijdroegen aan de volgende beslissingen:

 

- op 17 Maart een effectieve lockdown in te voeren door "niet-essentiële"
verplaatsingen te verbieden

 

- het dragen van mondneusmaskers te verplichten

 

- 1,5 meter afstand te handhaven

 

- samenscholingen, protestacties, evenementen te verbieden

 

- initiatieven zoals de contact tracing app op te zetten

 

- de (al dan niet indirecte) financiële bijdragen van ons land aan
ongeloofwaardige organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, GAVI,
en de Bill & Melinda Gates Foundation -- waarom betaalt de Belg deze
entiteiten in 2020? Hoe wordt dit verantwoord?

 

Verder verzoek ik alle relevante informatie omtrent de aanstelling van
experten in het Wetenschappelijk comité Coronavirus, GEES, en nu Celeval.
Meer bepaald: alle relevante informatie betreffende de criteria die
bijdroegen tot het aanstellen van bepaalde experten. Op welke basis wordt
iemand al dan niet aangesteld?

 

Hoogachtend,

 

Ben Geudens

Burgerinitiatief Stop Fascism

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #1930 email]

 

Is [SPF Santé request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

Disclaimer : http://www.health.belgium.be/eportal/dis...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref:MSG1882764

Disclaimer : http://www.health.belgium.be/eportal/dis...

References

Visible links
1. https://www.health.belgium.be/en/rmg
2. https://www.info-coronavirus.be/en/celev...
3. https://news.belgium.be/nl/publicatie-va...
4. https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-1...
5. https://www.health.belgium.be/nl/bedreig...
6. http://www.info-coronavirus.be/

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Ben Geudens veuillez vous connecter et nous l'indiquer.