Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Arthur Van Duyse veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen.

Nous attendons que Arthur Van Duyse lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Geachte Stadssecretaris van Oostende,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze e-mail onbeantwoord blijven wordt op de 16e dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Arthur Van Duyse
Journalist voor Stampmedia

EMB Stadsbestuur, Ville de Ostende

Beste,

Uw vraag werd doorgestuurd naar de betrokken dienst.

Met vriendelijke groeten,

Anneke Arits
Administratief medewerker
Stadsbalie

Stadhuis
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T 059 80 55 00

www.oostende.be
facebook | twitter

Disclaimer :
"Deze berichten/tekst en bijlagen binden de stad Oostende op geen enkele wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een - conform de wettelijke voorschriften - ondertekende brief. Evenmin kan de stad Oostende aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst bijlagen.
Deze e-mail werd door een virusdetector gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen."

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Arthur Van Duyse [mailto:[FOI #568 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:36
Aan: EMB Stadsbestuur <[Ostende request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen.

Geachte Stadssecretaris van Oostende,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze e-mail onbeantwoord blijven wordt op de 16e dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Arthur Van Duyse
Journalist voor Stampmedia

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #568 email]

Is [Ostende request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Oostende? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
[Maak een afspraak!] <http://www.oostende.be/afspraak>

Visser Myleen, Ville de Ostende

1 pièce jointe

Beste heer,

 

 

 

De wet openbaarheid van bestuur heeft betrekking op bestaande
bestuursdocumenten. De Stad beschikt over een overzicht van alle mandaten,
opgesplitst in ‘Verenigingen en Instellingen’en ‘AG, EVA en vzw’, maar
niet over een overzicht van de mandaten van de leden van het college met
daaraan gekoppelde toegekende presentiegelden. Die informatie is
beschikbaar bij de verschillende organen.

 

Deze overzichten zijn openbaar en kunt u terugvinden op de website van de
Stad:

·         Verenigingen en Instellingen:
[1]http://www.oostende.be/product.aspx?id=2...

·         AG, EVA en vzw: [2]http://www.oostende.be/product.aspx?id=2...

 

Conform het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur wil ik u er uitdrukkelijk op wijzen dat u tegen deze beslissing
beroep kunt instellen bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van
bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de administratie
Kanselarij en Voorlichting van het departement Coördinatie bij het
ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Boudewijnlaan 30 in 1000 Brussel. U
beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op
de dag nadat deze beslissing werd verstuurd.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Myleen Visser
Communicatiedeskundige

Dienst Communicatie

--------------------------------------------------------------------------
[3]Oostende
Stadhuis
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
T 059 25 80 29
[4]www.oostende.be
[5]facebook | [6]twitter
 
 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Arthur Van Duyse [[7]mailto:[FOI #568 email]]

Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:36

Aan: EMB Stadsbestuur

Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen.

 

Geachte Stadssecretaris van Oostende,

 

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze e-mail onbeantwoord blijven wordt op de 16e dag na verzending beroep aangetekend.

 

Hoogachtend,

Arthur Van Duyse

Journalist voor Stampmedia

 

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[12][FOI #568 email]

 

Is [13][Ostende request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Oostende? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

[14]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid [15]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

[16]Maak een afspraak!

--------------------------------------------------------------------------

Deze berichten/tekst en bijlagen binden de stad Oostende op geen enkele
wijze, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of
tenzij zij later worden bevestigd bij een - conform de wettelijke
voorschriften - ondertekende brief. Evenmin kan de stad Oostende
aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze
berichten/tekst bijlagen. Deze e-mail werd door een virusdetector
gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

References

Visible links
1. http://www.oostende.be/product.aspx?id=2...
2. http://www.oostende.be/product.aspx?id=2...
3. http://www.oostende.be/
4. http://www.oostende.be/
5. https://www.facebook.com/stadaanzee/?fre...
6. https://twitter.com/stadaanzee
7. mailto:[FOI #568 email]
8. mailto:[FOI #568 email]
9. mailto:[Ostende request email]
10. http://transparencia.be/change_request/n...
11. http://transparencia.be/help/officers
12. mailto:[FOI #568 email]
13. mailto:[Ostende request email]
14. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
15. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...
16. http://www.oostende.be/afspraak

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Arthur Van Duyse veuillez vous connecter et nous l'indiquer.