Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Arthur Van Duyse veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten en vergoedingen

Nous attendons que Arthur Van Duyse lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte Stadssecretaris van Leuven,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze e-mail onbeantwoord blijven wordt op de 16e dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Arthur Van Duyse
Journalist voor Stampmedia

Info Secretariaat, Ville de Louvain

Geachte

In het kader van de actieve openbaarheid van bestuur publiceert de stad al diverse bestuursdocumenten op haar website, waaronder het jaarverslag. In het meest recente jaarverslag vindt u vanaf pagina 20 het mandatenoverzicht (https://www.leuven.be/bestuursdocumenten). Dit zijn alle mandaten die men namens en vanuit de stad bekleedt. Eventuele andere mandaten vindt u, zoals u wellicht weet, onder meer terug in Cumuleo.

Indien u in de toekomst een aanvraag openbaarheid van bestuur wenst te doen, verwijs ik graag door naar de specifieke webpagina van de stad waar u alle info en aanvraagmodaliteiten terugvindt: https://www.leuven.be/openbaarheid-van-b...

Hoogachtend

Leen Peeters
directeur algemene zaken

Professor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven
016 27 21 01 | [adresse email] | www.leuven.be

Volg stad Leuven op Facebook | Volg stad Leuven op Twitter

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Arthur Van Duyse [mailto:[FOI #566 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:31
Aan: Info Secretariaat <[Louvain request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten en vergoedingen

Geachte Stadssecretaris van Leuven,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze e-mail onbeantwoord blijven wordt op de 16e dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Arthur Van Duyse
Journalist voor Stampmedia

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #566 email]

Is [Louvain request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Leuven? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Arthur Van Duyse veuillez vous connecter et nous l'indiquer.