Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ville de Courtrai aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Stadssecretaris van Krotrijk,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze e-mail onbeantwoord blijven wordt op de 16e dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Arthur Van Duyse
Journalist voor Stampmedia