Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten sociale huisvestingsmaatschappij

En attente d'une reconsidération par Floréal à propos de leur gestion de cette demande.

Geachte Floréal,

In overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over de openbaarheid van bestuur voor publieke mandaten (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...) vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006,
van volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Dank alvast.

Hoogachtend,

Yves Coudron (Het Nieuwsblad / De Standaard)

Geachte Floréal,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Vraag in naam van openbaarheid van bestuur - mandaten sociale huisvestingsmaatschappij' om informatie te bekomen van Floréal.

Geachte Floréal,

In overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over de openbaarheid van bestuur voor publieke mandaten (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006,
van volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Dank alvast.

Hoogachtend,

Yves Coudron (Het Nieuwsblad / De Standaard)

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/vr...

Hoogachtend,

Yves Coudron