Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Alexander Glorieux veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Vraag betreffende bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2014/0055

Nous attendons que Alexander Glorieux lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Alexander Glorieux

Geachte Gemeente Kuurne,

Betreffende de bouwaanvraag met gemeentelijke referentie TEROUIT51920 die aanleiding gaf tot het verlenen van de bouwvergunning met gemeentelijke referentie 2014/0055. Meer bepaald aangaande het nieuwe tracé van de brandweg voor het op te trekken schoolgebouw.

Bij het indienen van de bouwaanvraag werd op de plannen nergens een brandweg getekend, niettegenstaande de aanwezigheid van een brandweg een stedenbouwkundige vereiste is. Na het openbaar onderzoek gelastte de gemeente de bouwheer een nieuw plan in te dienen die een nieuw tracé van de brandweg aanduidt. Onder voorbehoud of de gemeente de bouwheer mag opdragen in het midden van de procedure een plan toe te voegen die een leemte in de aanvraag moet opvullen.

De bouwvergunning argumenteert dat: 'de brandweerevacuatieroute is aangepast en loopt volledig over het grondgebied van de school.'

Deze bewering lijkt onwaarschijnlijk aangezien de aangepaste, nieuwe brandweerevacuatieroute deels loopt over perceel gelegen aan de Lt. Gen. Y. Geradstraat 1, kadastraal gekend als Kuurne, 1e afdeling, C217G. Op dit perceel staat immers een appartementsblok met vijftien koopappartementen.

Ik had van de gemeente graag enig bewijs ontvangen dat bovengenoemde argumentatie correct is: een eigendomsattest of ander document waaruit blijkt dat de school Spes Nostra eigenaar is van de vijftien appartementen op het betreffende perceel.

Hoogachtend,

Alexander Glorieux

Commune de Kuurne

2 pièces jointes

De bezorging van uw bericht bij de volgende geadresseerden of groepen is
vertraagd:

[1]Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne ([Kuurne request email])

Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag
betreffende bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2014/0055

Dit bericht is nog niet bezorgd. Er wordt nog altijd geprobeerd het
bericht te bezorgen.

Door de server wordt geprobeerd dit bericht de komende 1 dagen, 19 uur en
47 minuten te bezorgen. U ontvangt een melding als het bericht niet voor
die tijd kan worden bezorgd.

Diagnostische gegevens voor beheerders:

Bronserver: svgmail01.local.kuurne.be
Ontvangende server: svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104)
Total retry attempts: 5

[Kuurne request email]
Remote Server at svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) returned '400
4.4.7 Message delayed'
21/07/2018 3:01:30 - Remote Server at svgmail01.local.kuurne.be
(10.10.2.104) returned '432 4.3.2 STOREDRV; mailbox database is offline;
STOREDRV.Deliver.Exception:MailboxOfflineException.MapiExceptionMdbOffline;
Failed to process message due to a transient exception with message Cannot
open mailbox /o=KUURNE/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SVGMAIL01/cn=Microsoft
System Attendant. 1.41192:01000000, 0.49384:00000000, 4.51176:76040000,
0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:02000000, 0.49384:000F2885,
4.51176:76040000, 0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:00000000,
1.49064:01000000, 16.38439:30000000,
17.54823:7604000014000000000000000000000000000000, 4.53361:76040000,
0.51859:000F2885, 4.33649:76040000, 0.43315:61356665, 4.58225:76040000,
4.39912:76040000, 4.54129:76040000, 0.50519:BA060000, 4.59735:76040000,
0.59199:040B0000, 4.27356:76040000, 0.65279:0F010480, 4.52465:76040000,
0.60065:BF060000, 4.33777:76040000, 0.59805:00000000, 4.52487:76040000,
0.19778:00000000, 4.27970:76040000, 0.17730:BA060000, 4.25922:76040000'

Oorspronkelijke berichtkoppen:

Received: from svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4; Sat, 21 Jul 2018 00:53:41 +0200
Received: from FML100Kuurne.local.kuurne.be (10.12.2.100) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4 via Frontend Transport; Sat, 21 Jul 2018 00:53:35 +0200
Received: from bittern.ukcod.org.uk (bittern.ukcod.org.uk [46.43.39.111])
by FML100Kuurne.local.kuurne.be with ESMTP id w6KMrZsF007443-w6KMrZsH007443
(version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO)
for <[Kuurne request email]>; Sat, 21 Jul 2018 00:53:35 +0200
Received: from mastodon.ukcod.org.uk ([46.43.39.83]:58655)
by bittern.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #948 email]>)
id 1fgeHH-0004gv-1K
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:53:35 +0100
Received: from foibelgium by mastodon.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #948 email]>)
id 1fgeHG-0007oU-SL
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:53:34 +0100
Date: Fri, 20 Jul 2018 23:53:34 +0100
From: Alexander Glorieux <[FOI #948 email]>
To: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne <[Kuurne request email]>
Message-ID: <[adresse email]>
Subject: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag betreffende
bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2014/0055
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #948 email]

References

Visible links
1. mailto:[Kuurne request email]

Commune de Kuurne

2 pièces jointes

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur Vraag betreffende bouwvergunning gemeentelijke referentie 2014 0055.txt

    3K Download View as HTML

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of
groepen:

[1]Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne ([Kuurne request email])
Er is geprobeerd dit bericht te verzenden maar het is niet gelukt. Probeer
het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft voordoen,
neemt u contact op met de helpdesk.

Diagnostische gegevens voor beheerders:

Bronserver: svgmail01.local.kuurne.be
Ontvangende server: svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104)

[Kuurne request email]
22/07/2018 23:15:17 - Remote Server at svgmail01.local.kuurne.be
(10.10.2.104) returned '550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired'
22/07/2018 23:13:00 - Remote Server at svgmail01.local.kuurne.be
(10.10.2.104) returned '432 4.3.2 STOREDRV; mailbox database is offline;
STOREDRV.Deliver.Exception:MailboxOfflineException.MapiExceptionMdbOffline;
Failed to process message due to a transient exception with message Cannot
open mailbox /o=KUURNE/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SVGMAIL01/cn=Microsoft
System Attendant. 1.41192:01000000, 0.49384:00000000, 4.51176:76040000,
0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:02000000, 0.49384:000F2885,
4.51176:76040000, 0.48104:000F2885, 4.39912:76040000, 1.41192:00000000,
1.49064:01000000, 16.38439:30000000,
17.54823:7604000014000000000000000000000000000000, 4.53361:76040000,
0.51859:000F2885, 4.33649:76040000, 0.43315:000F2885, 4.58225:76040000,
4.39912:76040000, 4.54129:76040000, 0.50519:FE000000, 4.59735:76040000,
0.59199:76040000, 4.27356:76040000, 0.65279:0F010480, 4.52465:76040000,
0.60065:76040000, 4.33777:76040000, 0.59805:76040000, 4.52487:76040000,
0.19778:76040000, 4.27970:76040000, 0.17730:76040000, 4.25922:76040000'

Oorspronkelijke berichtkoppen:

Received: from svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4; Sat, 21 Jul 2018 00:53:41 +0200
Received: from FML100Kuurne.local.kuurne.be (10.12.2.100) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4 via Frontend Transport; Sat, 21 Jul 2018 00:53:35 +0200
Received: from bittern.ukcod.org.uk (bittern.ukcod.org.uk [46.43.39.111])
by FML100Kuurne.local.kuurne.be with ESMTP id w6KMrZsF007443-w6KMrZsH007443
(version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO)
for <[Kuurne request email]>; Sat, 21 Jul 2018 00:53:35 +0200
Received: from mastodon.ukcod.org.uk ([46.43.39.83]:58655)
by bittern.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #948 email]>)
id 1fgeHH-0004gv-1K
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:53:35 +0100
Received: from foibelgium by mastodon.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #948 email]>)
id 1fgeHG-0007oU-SL
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:53:34 +0100
Date: Fri, 20 Jul 2018 23:53:34 +0100
From: Alexander Glorieux <[FOI #948 email]>
To: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne <[Kuurne request email]>
Message-ID: <[adresse email]>
Subject: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag betreffende
bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2014/0055
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #948 email]

References

Visible links
1. mailto:[Kuurne request email]

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Alexander Glorieux veuillez vous connecter et nous l'indiquer.