Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Alexander Glorieux veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Vraag betreffende bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2015/0026

Nous attendons que Alexander Glorieux lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Alexander Glorieux

Geachte Gemeente Kuurne,

Betreffende de bouwaanvraag met gemeentelijke referentie TEROUIT57698 die aanleiding gaf tot het verlenen van de bouwvergunning met gemeentelijke referentie 2015/0026. Meer bepaald over de nieuwe weg die de gemeente als nieuwe eigenaar zou aanleggen in de doorgang die door grondsafstand tot openbare weg zou gaan behoren.

De eigenaars van perceel gelegen in de Lt. Gen. Y. Gerardstraat 1, perceel kadastraal gekend als Kuurne, 1e afdeling, sectie C217G zouden volgens de vergunning een deel van hun perceel afstaan aan de gemeente Kuurne die dit deel zou inlijven in het openbaar domein en op dit deel een weg zou aanleggen.

De betreffende bouwvergunning vermeldt: 'De doorgang zelf is minstens 5,30m, op de meeste plaatsen 6,5m.' Wat verder staat in de bouwvergunning over de weg die in deze doorgang moet komen: 'De breedte van deze weg zal +/- 10 m bedragen.'

Ik had van de gemeente graag ontvangen een plan/schets die ongetwijfeld in het kader van de grondsafstand is opgemaakt, die weergeeft op welke manier een weg van 10m breed aangelegd kan worden in een doorgang die smaller is, nl. tussen de 5,30m en de 6,50m breed.

Indien er geen dergelijk plan bestaat, dan mag de uitleg ook in tekstvorm gegeven worden.

Hoogachtend,

Alexander Glorieux

Commune de Kuurne

2 pièces jointes

De bezorging van uw bericht bij de volgende geadresseerden of groepen is
vertraagd:

[1]Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne ([Kuurne request email])

Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag
betreffende bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2015/0026

Dit bericht is nog niet bezorgd. Er wordt nog altijd geprobeerd het
bericht te bezorgen.

Door de server wordt geprobeerd dit bericht de komende 1 dagen, 19 uur en
55 minuten te bezorgen. U ontvangt een melding als het bericht niet voor
die tijd kan worden bezorgd.

Diagnostische gegevens voor beheerders:

Bronserver: svgmail01.local.kuurne.be
Total retry attempts: 4

[Kuurne request email]
Remote Server returned '400 4.4.7 Message delayed'

Oorspronkelijke berichtkoppen:

Received: from svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4; Sat, 21 Jul 2018 00:41:43 +0200
Received: from FML100Kuurne.local.kuurne.be (10.12.2.100) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4 via Frontend Transport; Sat, 21 Jul 2018 00:41:43 +0200
Received: from bittern.ukcod.org.uk (bittern.ukcod.org.uk [46.43.39.111])
by FML100Kuurne.local.kuurne.be with ESMTP id w6KMfgdf007287-w6KMfgdh007287
(version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO)
for <[Kuurne request email]>; Sat, 21 Jul 2018 00:41:42 +0200
Received: from mastodon.ukcod.org.uk ([46.43.39.83]:48568)
by bittern.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #947 email]>)
id 1fge5m-0004A5-Iu
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:41:42 +0100
Received: from foibelgium by mastodon.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #947 email]>)
id 1fge5m-0006X5-EL
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:41:42 +0100
Date: Fri, 20 Jul 2018 23:41:42 +0100
From: Alexander Glorieux <[FOI #947 email]>
To: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne <[Kuurne request email]>
Message-ID: <[adresse email]>
Subject: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag betreffende
bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2015/0026
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #947 email]

References

Visible links
1. mailto:[Kuurne request email]

Commune de Kuurne

2 pièces jointes

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur Vraag betreffende bouwvergunning gemeentelijke referentie 2015 0026.txt

    3K Download View as HTML

Uw bericht kan niet worden bezorgd bij de volgende geadresseerden of
groepen:

[1]Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne ([Kuurne request email])
Er is geprobeerd dit bericht te verzenden maar het is niet gelukt. Probeer
het bericht opnieuw te verzenden. Als het probleem zich blijft voordoen,
neemt u contact op met de helpdesk.

Diagnostische gegevens voor beheerders:

Bronserver: svgmail01.local.kuurne.be
Ontvangende server: svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104)
Total retry attempts: 1

[Kuurne request email]
22/07/2018 22:45:17 - Remote Server at svgmail01.local.kuurne.be
(10.10.2.104) returned '550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired'
22/07/2018 22:42:44 - Remote Server at svgmail01.local.kuurne.be
(10.10.2.104) returned '432 4.3.2 STOREDRV; mailbox database is offline;
STOREDRV.Deliver.Exception:MailboxOfflineException.MapiExceptionMdbOffline;
Failed to process message due to a transient exception with message Cannot
open mailbox /o=KUURNE/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=SVGMAIL01/cn=Microsoft
System Attendant. 1.41192:01000000, 0.49384:00000000, 4.51176:76040000,
0.48104:00000000, 4.39912:76040000, 1.41192:02000000, 0.49384:000F2885,
4.51176:76040000, 0.48104:000F2885, 4.39912:76040000, 1.41192:00000000,
1.49064:01000000, 16.38439:30000000,
17.54823:7604000014000000000000000000000000000000, 4.53361:76040000,
0.51859:000F2885, 4.33649:76040000, 0.43315:61633266, 4.58225:76040000,
4.39912:76040000, 4.54129:76040000, 0.50519:FE000000, 4.59735:76040000,
0.59199:76040000, 4.27356:76040000, 0.65279:000F2885, 4.52465:76040000,
0.60065:76040000, 4.33777:76040000, 0.59805:76040000, 4.52487:76040000,
0.19778:76040000, 4.27970:76040000, 0.17730:76040000, 4.25922:76040000'

Oorspronkelijke berichtkoppen:

Received: from svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4; Sat, 21 Jul 2018 00:41:43 +0200
Received: from FML100Kuurne.local.kuurne.be (10.12.2.100) by
svgmail01.local.kuurne.be (10.10.2.104) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1320.4 via Frontend Transport; Sat, 21 Jul 2018 00:41:43 +0200
Received: from bittern.ukcod.org.uk (bittern.ukcod.org.uk [46.43.39.111])
by FML100Kuurne.local.kuurne.be with ESMTP id w6KMfgdf007287-w6KMfgdh007287
(version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 bits=256 verify=NO)
for <[Kuurne request email]>; Sat, 21 Jul 2018 00:41:42 +0200
Received: from mastodon.ukcod.org.uk ([46.43.39.83]:48568)
by bittern.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #947 email]>)
id 1fge5m-0004A5-Iu
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:41:42 +0100
Received: from foibelgium by mastodon.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #947 email]>)
id 1fge5m-0006X5-EL
for [Kuurne request email]; Fri, 20 Jul 2018 23:41:42 +0100
Date: Fri, 20 Jul 2018 23:41:42 +0100
From: Alexander Glorieux <[FOI #947 email]>
To: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Kuurne <[Kuurne request email]>
Message-ID: <[adresse email]>
Subject: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Vraag betreffende
bouwvergunning, gemeentelijke referentie 2015/0026
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #947 email]

References

Visible links
1. mailto:[Kuurne request email]

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Alexander Glorieux veuillez vous connecter et nous l'indiquer.