Verzoek om alle interne rapporten en databases/cijfers omtrent het suïcidepreventieplan

La demande a été rejetée par Infrabel (groupe SNCB).

Geachte Infrabel (NMBS groep),

Sinds 2008 bent u bezig met een actieplan ter preventie van suïcide op de spoorwegen. In het kader van de wet openbaarheid bestuur zou ik graag alle correspondentie, interne rapporten en databases en cijfers omtrent dit actieplan ontvangen.

In concreto gaat het dan (waarschijnlijk) over
- De database waarin alle gevallen van suïcide op de spoorwegen worden bijgehouden
- De interne correspondentie rondom de uitvoering en evaluatie van het suïcidepreventieplan
- Opgestelde interne rapporten over de evaluatie van het suïcidepreventieplan
- De ramingen van de kosten voor het uitvoeren van het preventieplan, evenals de volledige begrotingen
- Het overzicht waar wordt bijgehouden hoeveel vertraging een suïcide oplevert

Graag zou ik dit alles in digitaal format willen ontvangen. Waar het cijfers en databases betreft, wens ik deze in XLS/CSV-format te ontvangen, niet in PDF-format.

Tevens wil ik aangeven op de hoogte te zijn van het jaarverslag uit 2015. Ik ben epxliciet op zoek naar de brongegevens die de basis vormen voor dit rapport, evenals alle brongegevens sindsdien.

Tot slot wil ik u vragen per e-mail te reageren op mijn verzoek.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Hoogachtend,

Fabienne Meijer

Geachte Infrabel (NMBS groep),

Op 15 augustus 2019 heb ik u geschreven (zie: https://transparencia.be/nl_BE/request/v...) met het verzoek tot het overhandigen van alle interne documenten met betrekking tot het actieplan ter preventie van suïcides op het spoor. Tot op heden heeft u niet gereageerd op mijn verzoek. Zoals u weet is dit in strijd met de wet openbaarheid bestuur, die voorschrijft dat u ten hoogste binnen 30 dagen dient te reageren.

Om deze reden wil ik mijn verzoek opnieuw onder uw aandacht brengen. Ik zal hierbij integraal het verzoek opnieuw opnemen.

Sinds 2008 bent u bezig met een actieplan ter preventie van suïcide op de spoorwegen. In het kader van de wet openbaarheid bestuur zou ik graag alle correspondentie, interne rapporten en databases en cijfers omtrent dit actieplan ontvangen.

In concreto gaat het dan (waarschijnlijk) over
- De database waarin alle gevallen van suïcide op de spoorwegen worden bijgehouden
- De interne correspondentie rondom de uitvoering en evaluatie van het suïcidepreventieplan
- Opgestelde interne rapporten over de evaluatie van het suïcidepreventieplan
- De ramingen van de kosten voor het uitvoeren van het preventieplan, evenals de volledige begrotingen
- Het overzicht waar wordt bijgehouden hoeveel vertraging een suïcide oplevert

Graag zou ik dit alles in digitaal format willen ontvangen. Waar het cijfers en databases betreft, wens ik deze in XLS/CSV-format te ontvangen, niet in PDF-format.

Tevens wil ik aangeven op de hoogte te zijn van het jaarverslag uit 2015. Ik ben epxliciet op zoek naar de brongegevens die de basis vormen voor dit rapport, evenals alle brongegevens sindsdien.

Tot slot wil ik u vragen per e-mail te reageren op mijn verzoek.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Hoogachtend,

Fabienne Meijer