Verwijderen asbest Papenvest

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, SLRB - Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, wens ik graag onderstaand stuk te ontvangen:

De data van alle renovaties ter verwijdering van asbest in de vijf woonblokken van de Papenvest (Rempart des Moines). Tevens vraag ik de facturen van de aannemers die de asbest verwijderden en de contracten die de stad afsloot met de aannemers.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle data, facturen en contracten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten

L. Ortega