Vergoedingen en onkosten van publieke mandatarissen in vzw's

La demande a abouti.

Beste directie van Gial
Beste mevrouw Lognard/mijnheer Verheyden,

Sinds januari 2006 is er in Brussel een ordonnantie van kracht over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

Ik voeg hierbij de link naar die ordonnatie:
http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

In overeenstemming met deze ordonnantie vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, sinds 2006, van de vergoedingen en onkosten die worden betaald aan de publieke mandatarissen in uw organisatie. Kan u mij, via dit mailadres, die jaarlijkse overzichten toesturen aub?

Kunt u mij de ontvangst van deze vraag bevestigen aub?
Kunt u mij laten weten wanneer ik ongeveer een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Weyers Rita, GIAL asbl - 1000 Bxl

9 pièces jointes

Geachte Mevrouw Verhaeghe,

Met deze bevestig ik de goede ontvangst van uw vraag. Deze werd
toegestuurd naar Mevrouw Lognard en Meneer Verheyen.

U mag een antwoord verwachten op heel korte termijn.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

 

[1]cid:image001.png@01D1ED89.C31E2450 Rita WEYERS
Executive Assistant General Manager
Boulevard Emile Jacqmainlaan 95
1000 Bruxelles - Brussel
[2]www.gial.be
T. +32 2 229 54 22
[3][adresse email]
  [4]Couleur-Facebook-25[5]Couleur-Twitter-25 [6]Couleur-Google+-25 [7]Couleur-LinkedIn-25 [8]Couleur-Viadeo-25 [9]Couleur-Instagram-25 [10]Couleur-Pinterest-25 [11]Couleur-YouTube-25

 

 

 

 

Afficher les sections citées

Beste mevrouw Weyers,

Op 3 november heb ik u een vraag gesteld in het kader van de openbaarheid van bestuur, die u hebt overgemaakt aan mevrouw Lognard en mijnheer Verheyen.

Kan ik binnenkort een antwoord verwachten?

Met vriendelijke groeten

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Lognard Mary-Odile, GIAL asbl - 1000 Bxl

20 pièces jointes

Geachte mevrouw,

 

De website van Brussel heeft een mandatenkadaster van de gemeentelijke
mandatarissen online geplaatst, onder meer ook binnen de vzw GIAL. Dat
kadaster kan worden geraadpleegd via [1]www.brussel.be/mandatenkadaster.

 

Zoals u ziet ontvangen de bestuurders en leden van de algemene vergadering
hetzelfde presentiegeld als een gemeenteraadslid, met name € 78,63 (in
2006 bedroeg het presentiegeld € 65,80. Sinds juli 2017 bedraagt het €
80,20). De voorzitter oefent zijn mandaat onbezoldigd uit. In de raad van
bestuur hebben ook vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zitting. Het Gewest en het OCMW van de Stad Brussel zijn effectieve
leden van de algemene vergadering. Het ledenregister werd neergelegd op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De RvB wordt voorgesteld op de
website van GIAL ([2]www.gial.be/nl/organisatie). De samenstelling van de
raad van bestuur en van de algemene vergadering is sinds 2006 terug te
vinden in de jaarverslagen (in bijlage).

 

Sinds januari 2016, de datum waarop Michel Dogot algemeen directeur ad
interim van GIAL werd, heeft het OCMW geen aangewezen vertegenwoordiger
meer. Omdat ze de regels van goed bestuur binnen de MR wil naleven, heeft
Clémentine Barzin gevraagd om vanaf 4 juli 2017 niet langer
presentiegelden te ontvangen voor de AV.

De uitgaven zijn opgenomen in de jaarrekening die wordt neergelegd bij de
Nationale Bank.

 

Vriendelijke groeten.

 

 

[3]cid:image001.png@01D1ED89.C31E2450 Mary-Odile LOGNARD
CEO
Boulevard Emile Jacqmainlaan 95
1000 Bruxelles - Brussel
[4]www.gial.be
T. +32 2 229 54 22
[5][adresse email]
  [6]Couleur-Facebook-25[7]Couleur-Twitter-25 [8]Couleur-Google+-25 [9]Couleur-LinkedIn-25 [10]Couleur-Viadeo-25 [11]Couleur-Instagram-25 [12]Couleur-Pinterest-25 [13]Couleur-YouTube-25

 

 

References

Visible links
1. http://www.brussel.be/mandatenkadaster
2. http://www.gial.be/nl/organisatie
3. http://www.gial.be/
4. http://www.gial.be/
5. mailto:[adresse email]
6. https://www.facebook.com/GIAL-1587940141...
7. https://twitter.com/GIALbelgium
8. https://plus.google.com/u/0/b/1104748181...
9. https://www.linkedin.com/company/gial
10. http://www.viadeo.com/fr/company/gial
11. https://www.instagram.com/gial.brussels/
12. https://fr.pinterest.com/gial0060/
13. https://www.youtube.com/channel/UC7Qpzge...

Mevrouw,

Dank voor uw antwoord van 20 december.
Ik heb een aantal jaarverslagen bekeken en vind daar niets over onkosten die betaald zijn aan bestuurders. Mag ik daaruit besluiten dat Gial nooit onkosten betaalt, nu niet en in het verleden ook niet?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Lognard Mary-Odile, GIAL asbl - 1000 Bxl

Beste Mevrouw,
Er zijn inderdaad geen specifieke onkosten voor bestuurders.
MvG,
Mary-Odile LOGNARD

Beste mevrouw,

Dank voor uw antwoord. Geldt dat ook voor het verleden? Zijn er ook in het verleden nooit onkosten betaald aan bestuurders?

Vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe

Lognard Mary-Odile, GIAL asbl - 1000 Bxl

Beste Mevrouw,

Specifieke onkosten niet. Ik heb de rekeningen tot 2007 bekeken ...
Vg,

Mary-Odile Lognard

Mevrouw Lognard,

Dank nog voor uw antwoord van 10 januari.
In de jaarrekeningen vind ik de vergoeding van de bestuurders niet terug. Vandaar deze bijkomende vraag: is het zo dat de bestuurders in het verleden ook per vergadering een bedrag ontvingen gelijk aan het presentiegeld van een gemeenteraadslid? Met andere woorden, de regeling die nu geldt voor de vergoedingen van de bestuurders, was die ook in het verleden van kracht? Of ging het toen om andere bedragen?

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Lognard Mary-Odile, GIAL asbl - 1000 Bxl

Beste Mevrouw,

Het is inderdaad het geval: een bedrag per vergadering (als aanwezigheid) - bedrag gelijk aan het presentiegeld van gemeenteraad - +/- 10 raden / jaar + 2 AV.
Was ook het geval in het verleden, ten minste sinds 2006 .
Bv: Total bedrag voor 2016: 5.900 € voor alle bestuurders, +/- 800 e per bestuurder.
MvG
Mary-Odile LOGNARD

Mevrouw Lognard,

Dank voor uw snelle antwoord.

Nina Verhaeghe