Geachte Stad Brussel,

In deze vraag openbaarheid vraag ik onderstaande documenten inclusief bijlagen op:

Een lijst van de woningen van het Brusselse sociaal woningbestand die wachten op renovatie. Ook zou ik graag een lijst krijgen van al de sociale woningen die momenteel leegstaan en/of onbewoonbaar zijn verklaard.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

L. Ortega

Transparence, Ville de Bruxelles

Geachte heer Ortega,

Verwijzend naar uw onderstaande vraag tot toegang van bestuursdocumenten, kan ik u meedelen dat de Stad Brussel geen sociale woningen beheert en daarom ook niet beschikt over de gevraagde informatie.

Om de gevraagde documenten te verkrijgen, kan u eventueel contact opnemen met de volgende organisaties die, behoudens vergissing, bevoegd zijn:
- de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM): https://slrb-bghm.brussels/nl/projecten-...
- éen van de 16 openbare vastgoedmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (OVM's): https://slrb-bghm.brussels/nl/node/8026/...
- het OCMW van Brussel: http://www.brudomo.irisnet.be/nl/

Ik nodig u uit eveneens kennis te nemen van de links op de website van de Stad Brussel: https://www.brussel.be/sociale-woningen-0

Ik wens u een goede ontvangst van dit schrijven.

Hoogachtend,

JURIDISCHE DIENST – SERVICE JURIDIQUE
T. +32 (0)2 279 20 20 – [adresse email] – [adresse email]
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
Appui Juridique – Juridische Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles • Hallenstraat 4, 1000 Brussel
http://www.bruxelles.be/http://www.brussel.be/ • Suivez-nous sur les réseaux sociaux • Volg ons op social media

Afficher les sections citées