Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Anneleen Ghekiere veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Sociaal economische en technische haalbaarheidstoets grenswaarden chemische agentia

Nous attendons que Anneleen Ghekiere lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Anneleen Ghekiere

Geachte Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,

Sinds 2018 hanteert België een grenswaarde van 0,00005 mg/m3 voor Beryllium (koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft).

Ik zou graag inzage krijgen in het proces dat vooraf ging aan het vastleggen van deze grenswaarde en meer bepaald in de sociaal economische en technische haalbaarheidstoets die werd toegepast.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Hoogachtend,

Beryllium Science & Technology Association

Ad Humanisering Van De Arbeid (FOD Werkgelegenheid - SPF Emploi),

4 pièces jointes

Geachte mevrouw Ghekiere,
 
Wij hebben uw mail van 8 februari 2021 goed ontvangen.
 
Uw vraag werd ter behandeling toegekend aan Linda WOUTERS
([1][adresse email]) van de Algemene directie Humanisering
van de arbeid, Afdeling Normen welzijn op het werk.
 
Het nummer van uw vraag is: 33354.
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Béatrice De Smet
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Humanisation du Travail
Division des normes sur le bien-être au travail
Tél.: 02/235.54.24
[2]www.emploi.belgique.be
[3][IMG][4][IMG][5][IMG][6][IMG][7][IMG][8][IMG]  P Think before you print
 
 
-----Message d'origine-----
De : Anneleen Ghekiere <[9][FOI #2047 email]>
Envoyé : lundi 8 février 2021 11:09
À : Fod Werkgelegenheid, Arbeid En Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid -
SPF Emploi) <[10][adresse email]> Objet : Openbaarheid van bestuur
aanvraag m.b.t. - Sociaal economische en technische haalbaarheidstoets
grenswaarden chemische agentia
 
Geachte Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg,
 
 
 
Sinds 2018 hanteert België een grenswaarde van 0,00005 mg/m3 voor
Beryllium (koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel
1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn
op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan
chemische agentia betreft).
 
 
 
Ik zou graag inzage krijgen in het proces dat vooraf ging aan het
vastleggen van deze grenswaarde en meer bepaald in de sociaal economische
en technische haalbaarheidstoets die werd toegepast.
 
 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking
 
 
 
Hoogachtend,
 
 
 
Beryllium Science & Technology Association
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[15][FOI #2047 email]
 
 
 
Is [16][adresse email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
 
[17]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[18]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
  ________________________________  
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg respecteert de
privacy-wetgeving, lees meer op
[19]https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/be...
Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te
melden en het te vernietigen.
  ________________________________  

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.emploi.belgique.be/
3. https://www.facebook.com/SPFEmploi
4. https://www.facebook.com/SPFEmploi
5. http://www.twitter.com/SPFEmploi
6. http://www.twitter.com/SPFEmploi
7. https://www.linkedin.com/company/spf-emp...
8. https://www.linkedin.com/company/spf-emp...
9. mailto:[FOI #2047 email]
10. mailto:[adresse email]
11. mailto:[FOI #2047 email]
12. mailto:[SPF Emploi request email]
13. https://transparencia.be/change_request/...
14. https://transparencia.be/help/officers
15. mailto:[FOI #2047 email]
16. mailto:[adresse email]
17. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
18. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
19. https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/be...

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Anneleen Ghekiere veuillez vous connecter et nous l'indiquer.