Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Leen Schelfhout veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

schoolstraten in district Antwerpen

Nous attendons que Leen Schelfhout lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Geachte Stad Antwerpen

Graag had ik een overzicht ontvangen van de reeds bestaande 'schoolstraten' en van de aanvragen voor de inrichting van nieuwe 'schoolstraten' in het district Antwerpen. Zouden jullie daarbij kunnen toevoegen welke straten goedgekeurd zijn en welke straten afgekeurd zijn, met de reden? Is er ook een uitvoeringsplan voor de goedgekeurde straten?

Alvast hartelijk dank

Hoogachtend
Leen Schelfhout

Algemeen Directeur,

Geachte mevrouw Schelfhout

Wij hebben uw vraag in goede orde ontvangen. Wij onderzoeken uw vraag.
U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  I gsm +324 91 96 29 98

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Leen Schelfhout [mailto:[FOI #1292 email]]
Verzonden: maandag 26 november 2018 9:17
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - schoolstraten in district Antwerpen

Geachte Stad Antwerpen

Graag had ik een overzicht ontvangen van de reeds bestaande 'schoolstraten' en van de aanvragen voor de inrichting van nieuwe 'schoolstraten' in het district Antwerpen. Zouden jullie daarbij kunnen toevoegen welke straten goedgekeurd zijn en welke straten afgekeurd zijn, met de reden? Is er ook een uitvoeringsplan voor de goedgekeurde straten?

Alvast hartelijk dank

Hoogachtend
Leen Schelfhout

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1292 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Bedrijfsdirecteur_Stadsontwikkeling,

1 pièce jointe

Geachte Mevrouw Schelfhout

 

Wij ontvingen op 26 november 2018 uw vraag in het kader van de passieve
openbaarheid van bestuur tot uitleg over de bestaande schoolstraten en de
aanvragen in het district Antwerpen.

Uw aanvraag werd geregistreerd op 27 november 2018 onder dossiernummer
POB201800659.

In de zitting van 30 november 2018 besliste de bedrijfsdirecteur
Stadsontwikkeling uw aanvraag goed te keuren.

Het gevraagde document kan u terug vinden als bijlage bij deze mail.

Tegen deze beslissing kan u een beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze
beroepsinstantie is gevestigd bij de Vlaamse overheid, departement
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Afdeling van de Kanselarij,
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. U beschikt over een termijn van dertig
kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd (30
november 2018).

 

Met vriendelijke groeten,

 

Patricia De Somer, i.o.

Bedrijfsdirecteur Stadsontwikkeling

 

 

Jonas Van Hal | Deskundige secretariaat

Stad Antwerpen | Stadsontwikkeling | Stafdienst

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

tel + 32 3 338 36 01 | GSM +32 0470 12 38 13

[1][adresse email] | [2]www.antwerpen.be

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.antwerpen.be/

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Leen Schelfhout veuillez vous connecter et nous l'indiquer.