Pleidooi voor onze carnavalisten in Parijs

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, J.J. De Gucht, : Stad Aalst Schepen: Personeel & organisatie, Stadsvernieuwing, Mobiliteit & openbare werken, Onderhoud openbaar domein aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Beste Schepen

Graag via dit publiek platform een digitale copie van de 'overtuigingsnota' van Aalst gebruikt voor de UNESCO. Als liberaal zal u wel de 'vrije meningsuiting' aangestipt hebben.

Mocht u het nadien(?) gemaakte UNIA-rapport terzake bezitten, of snel op de kop kunnen tikken, en ook (wat later) digitaal kunnen overmaken: dubbel dank !

Het betreft tenslotte bestuursdocumenten van algemeen belang; en openbaarheid van bestuur is ook een steunpilaar van de ons dierbare liberale democratische rechtsstaat.

Dank bij voorbaat,
Met bijzondere achting

Jan Maurits

Achtbare Schepen J.J. De Gucht

U zal het druk hebben, daarom een herinnering aan mijn vraag naar de 'Nota van de stad Aalst m.b.t. de verdediging van onze carnavalisten' die opgesteld werd n.a.v. uw bezoek aan de UNESCO (cf. klacht terzake).

Deze nota zal zeker gedigitaliseerd zijn en kan dus makkelijk via deze website aangehecht teruggestuurd worden. Dit in het kader van het burgerrecht 'Openbaarheid van Bestuur' (art. 32 Grondwet). Een ondertussen universeel recht dat 'licht in de duisternis' brengt; en dan ook niet verwonderlijk stamt uit de ons beider aan het hart liggende verlichtingsperiode (cf. art. 19 UVRM, art.10 EVRM).

Jan. Maurits