pfas metingen domein Middenvijver & Rot, afkomst aanvulgrond, en bestemming afvoergrond

Benjamin De Bruyn a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville d'Anvers

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

In de plannen van het bijkomend ruimtebeslag of 'park' op Linkeroever op het domein dat gekend is als 'Middenvijver' samen met het 'Rot', staan afscheidingsbermen in "pfas-vrije grond", volgens het ATV nieuws van zonet.

Graag ontving ik in verband met het vergunde project volgende informatie voor hergebruik:
- alle relevante metingen van pfas en de grond- en grondwaterkwaliteit in dit domein; met desgevallend de conclusie dat hierin gegraven kan worden, en gronden mogen worden verplaatst;
- de afkomst van de aangevoerde gronden, met desgevallend hun pfas-gehalte;
- de bestemming van de afgevoerde gronden, met het pfas-gehalte;
- of samengevat; alle relevante informatie over de voorafgaandelijke controles en metingen omtrent pfas en alle afgeleiden in dit gebied, met inbegrip van de eventuele behandeling of evaluatie van deze vaststellingen, en de eventueel corresponderende maatregelen.

Graag alles digitaal per E-mail. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen
[email address]

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur goed ontvangen.
U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn <[FOI #3544 email]>
Verzonden: dinsdag 8 november 2022 19:15
Aan: Algemeen Directeur <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - pfas metingen domein Middenvijver & Rot, afkomst aanvulgrond, en bestemming afvoergrond

Geachte Stad Antwerpen,

In de plannen van het bijkomend ruimtebeslag of 'park' op Linkeroever op het domein dat gekend is als 'Middenvijver' samen met het 'Rot', staan afscheidingsbermen in "pfas-vrije grond", volgens het ATV nieuws van zonet.

Graag ontving ik in verband met het vergunde project volgende informatie voor hergebruik:

- alle relevante metingen van pfas en de grond- en grondwaterkwaliteit in dit domein; met desgevallend de conclusie dat hierin gegraven kan worden, en gronden mogen worden verplaatst;

- de afkomst van de aangevoerde gronden, met desgevallend hun pfas-gehalte;

- de bestemming van de afgevoerde gronden, met het pfas-gehalte;

- of samengevat; alle relevante informatie over de voorafgaandelijke controles en metingen omtrent pfas en alle afgeleiden in dit gebied, met inbegrip van de eventuele behandeling of evaluatie van deze vaststellingen, en de eventueel corresponderende maatregelen.

Graag alles digitaal per E-mail. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235

2060 Antwerpen

[adresse email]

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3544 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Algemeen Directeur,

Graag herinner ik u aan mijn vragen. De decretale termijn voor uw antwoorden is inmiddels verstreken.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn