Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes WILS WOUTER veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

'Personenbelasting'

WILS WOUTER a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Service Public Fédéral Finances

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Nous attendons que WILS WOUTER lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte Federale Overheidsdienst Financiën, vice-eersteminister en minister van Financiën belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking dhr. Alexander De Croo, Gouverneur van de Nationale Bank van België dhr. Guillaume Pierre Wunsch

Op 29 juni 2020 stuurde ik 'prior' het mij toegezonden 'voorstel van vereenvoudigde aangifte 2020'(inclusief verweernota) op naar Ledeberg aan 'Team Invordering Natuurlijke Personen' < FOD Financiën < dhr. Alexander De Croo < dhr.Guillaume Pierre Wunsch. Dit ten einde raad daar ik op het belastingkantoor te Antwerpen niet verder kon geholpen worden door de corona-maatregelen. Ook op het daar verkregen telefoonnummer kon men mij niet verder helpen, evenals op andere telefoonnummers zoals dat van FOD Financiën/Team Invordering Natuurlijke Personen/...! Niet dat ik de berekening, het te betalen bedrag, ... betwist maar wel hoe mijn persoonsaanduiding(naam + voornaam) vermeld stond. Tot op heden heb ik nog geen antwoord gekregen op de onofficiële naamsvermelding zoals in bijgevoegde verweernota geduid. Kan dit opgehelderd worden of ben ik te snel om me te vergewissen van verdere informatie(paperassenmolen) desbetreffend?

Hoogachtend,
Wils Wouter-WILS WOUTER

personenbelasting, Service Public Fédéral Finances

 

Onze referte: 2020-001-061-62 (gelieve dit nummer mee te delen bij ieder
contact met het Contactcenter)

 

Mijnheer, 

Als ik het goed begrijp heeft u een voorstel van vereenvoudigde aangifte
ontvangen waarop uw naam verkeerd vermeld stond? U heeft het
papieren antwoordformulier teruggestuurd naar het scanningscentrum met de
rechtzetting en wilt weten hoe ver het hiermee staat?

De papieren aangifteformulieren werden nog niet ingescand door het
scanningscentrum, waardoor wij nog geen zicht hebben op uw antwoord/vraag
tot rechtzetting.

Kunt u uw vraag/probleem dus even verduidelijken en/of laten weten wat u
op het antwoordformulier heeft geschreven?

Met vriendelijke groeten,

V. Ortegat

 

FOD Financiën | Diensten van de Voorzitter | Multikanaal Dienstverlening |
Contactcenter

Algemeen contact: [1]contactformulier | 0257 257 57 (normaal tarief, elke
werkdag van 8:30 tot 17 uur)

[2]Website | [3]MyMinfin | [4]Facebook | [5]Twitter | [6]LinkedIn

 

 

U kan ons helpen om de kwaliteit van de antwoorden van het Contactcenter
te verbeteren door slechts één vraagje te beantwoorden met ja of neen.
Als u het wenst, kan u ons ook melden wat er beter kan.
Het volstaat om te klikken
op [7]https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenhe....

--------------------------------------------------------------------------

Van: WILS WOUTER
Aan: info; [SPF Finances request email] CC; infotax; Unknown Contact Unknown
Contact; Unknown Contact Unknown Contact; Unknown Contact Unknown Contact;
Unknown Contact Unknown Contact
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - 'Personenbelasting'

Geachte Federale Overheidsdienst Financiën, vice-eersteminister en minister van Financiën belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking dhr. Alexander De Croo, Gouverneur van de Nationale Bank van België dhr. Guillaume Pierre Wunsch

Op 29 juni 2020 stuurde ik 'prior' het mij toegezonden 'voorstel van vereenvoudigde aangifte 2020'(inclusief verweernota) op naar Ledeberg aan 'Team Invordering Natuurlijke Personen' < FOD Financiën < dhr. Alexander De Croo < dhr.Guillaume Pierre Wunsch. Dit ten einde raad daar ik op het belastingkantoor te Antwerpen niet verder kon geholpen worden door de corona-maatregelen. Ook op het daar verkregen telefoonnummer kon men mij niet verder helpen, evenals op andere telefoonnummers zoals dat van FOD Financiën/Team Invordering Natuurlijke Personen/...! Niet dat ik de berekening, het te betalen bedrag, ... betwist maar wel hoe mijn persoonsaanduiding(naam + voornaam) vermeld stond. Tot op heden heb ik nog geen antwoord gekregen op de onofficiële naamsvermelding zoals in bijgevoegde verweernota geduid. Kan dit opgehelderd worden of ben ik te snel om me te vergewissen van verdere informatie(paperassenmolen) desbetreffend?

Hoogachtend,
Wils Wouter-WILS WOUTER

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1919 email]

Is [SPF Finances request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Federale Overheidsdienst Financiën? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://financien.belgium.be/nl/Contact
2. http://financien.belgium.be/
3. http://www.myminfin.be/
4. https://www.facebook.com/FOD.Financien
5. https://twitter.com/FODFinancien
6. https://www.linkedin.com/company/163859
7. https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenhe...
https://nl.surveymonkey.com/r/tevredenhe...

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes WILS WOUTER veuillez vous connecter et nous l'indiquer.