Parkeerbeleid: Tijdsspanne, zonale signalisatie, parking zwembad

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Commune d'Evere aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Gemeente Evere,

Graag had ik uw parkeerbeleid begrepen en daarom vraag ik u volgende informatie die u volgens de wet op openbaarheid moet geven :
- aantal retributies in 2017 op uw grondgebied
- aantal retributies in 2108 tot eind mei en daarna
- aantal klachten over retributies tot eind mei en vanaf juni ( parking Brussels)
- Inkomens per jaar van parkeermachines
- Inkomens per jaar van retributies +splitsing vóór 17 u en na 17u
- Distributie over belaste burgers : bewoners van Evere en andere gemeenten
- de (meer)kost om na 17u te laten controleren
- het aantal platen die waarschuwen
- het aantal zones met " zonale signalisatie " en waar die liggen

Hoogachtend,
Erik Vanden Abeele