Overzicht werkingsbijdragen en ontvangen verantwoordingsnota's van 2 legislaturen

La demande a partiellement abouti.

Benjamin De Bruyn

Geachte Stad Mechelen,

Uit een ander dossier blijken ernstige tekortkomingen in de kennis van uw eigen procedures voor de toekenning en uitbetaling van werkingsbijdragen. De stad weigert ten onrechte de uitvoering van een vonnis, en wimpelt de deurwaarder af ten koste van de benadeelde burger.

De toekenning en uitbetaling van subsidies blijkt uit de recente actualiteit wel meer gepaard te gaan met dergelijke bedenkelijke praktijken, en (het bestuur van) de Stad Mechelen bleef niet onbesproken in de zaak SEK. De stad heeft zo mijn aandacht verruimd van mijn eigen vordering naar het behoorlijk bestuur van de stad omtrent subsidies in het algemeen.

Voor zowel de lopende als afgelopen legislatuur, ontvang ik graag in bewerkbaar formaat (digitaal) een overzicht van alle toegekende werkingsbijdragen (voor operationele kosten dus) per begunstigde, met telkens:
- of de werkingsbijdrage werd uitbetaald + datum van betaling
- of de verantwoordingsnota werd ontvangen + datum van ontvangst
- of er formele bijkomende voorwaarden werden gesteld vòòr uitbetaling door de stad
- of de verantwoordingsnota heeft geleid tot een al dan niet gedeeltelijke terugvordering, en zo ja, de reden (geschonden voorwaarden) daarvoor.

Deze informatie is voor hergebruik.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen
0470/13.36.99

Onthaal Burgers, Ville de Malines

Bedankt voor je bericht aan Stad Mechelen. 

 

We hebben je bericht goed ontvangen en streven ernaar dit zo snel mogelijk
te beantwoorden. 

Gelieve een verwerkingstijd van 3 werkdagen in acht te nemen + eventuele
verzendtijd voor documenten of producten die we per post afleveren. 

 

o Heb je een algemene vraag?  Veel informatie vind je terug op onze
algemene website: [1]www.stadmechelen.be 
o Voor vragen over de coronamaatregelen kan je terecht op
[2]www.mechelen.be/coronavirus of de website van de overheid
[3]www.info-coronavirus.be/nl 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. Je kan hier niet op
antwoorden. 

Vriendelijke groeten 

Team onthaal en informatie. 

Stad Mechelen  

Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België
 w[4]ww.mechelen.be 

[5][Malines request email] 

Op deze e-mail is de wet van 13/06/2005 over het vertrouwelijke karakter
van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder art. 124.
De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De organisatie is niet
aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de
laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze
transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor
jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten
en het bericht te vernietigen
 

References

Visible links
1. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
3. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
4. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
5. mailto:[Malines request email]

Claeys Peter, Ville de Malines

1 pièce jointe

  • Attachment

    overzicht geboekte subsidies 2014 tem 2020 excl esc 500 huishoudens.pdf

    6.6M Download View as HTML

Geachte heer

Via openbaarheid van bestuur moeten we enkel bestaande documenten afleveren. Er bestaat geen document met een overzicht van alle uitbetaalde werkingsbijdragen sinds vorige legislatuur. Het is niet de bedoeling dat we zo'n document opmaken. Toch is een ambtenaar zo goed geweest om dit te doen. U vindt het document in bijlage.
De vraag naar datum van de uitbetaling en naar de verantwoordingsnota's is onredelijk. Dat zou willen zeggen dat we voor al die uitbetalingen (het is een lijst van 477 pagina's) de datum van uitbetaling en de verantwoordingsnota moeten opzoeken. Dat is een gigantisch werk dat te veel tijd zou vergen van de dienst.
Het is eventueel wel mogelijk om de uitbetalingsdatum en verantwoordingsnota te geven van enkele welbepaalde subsidies, maar niet van allemaal.

Geen enkele verantwoordingsnota heeft geleid tot terugvordering.

Met vriendelijke groeten

Peter Claeys | Openbaarheid van bestuur
Stad Mechelen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

015 29 75 72

www.mechelen.be
Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn <[FOI #2352 email]>
Verzonden: zondag 6 juni 2021 14:59
Aan: Onthaal Burgers <[Malines request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Overzicht werkingsbijdragen en ontvangen verantwoordingsnota's van 2 legislaturen

Geachte Stad Mechelen,

Uit een ander dossier blijken ernstige tekortkomingen in de kennis van uw eigen procedures voor de toekenning en uitbetaling van werkingsbijdragen. De stad weigert ten onrechte de uitvoering van een vonnis, en wimpelt de deurwaarder af ten koste van de benadeelde burger.

De toekenning en uitbetaling van subsidies blijkt uit de recente actualiteit wel meer gepaard te gaan met dergelijke bedenkelijke praktijken, en (het bestuur van) de Stad Mechelen bleef niet onbesproken in de zaak SEK. De stad heeft zo mijn aandacht verruimd van mijn eigen vordering naar het behoorlijk bestuur van de stad omtrent subsidies in het algemeen.

Voor zowel de lopende als afgelopen legislatuur, ontvang ik graag in bewerkbaar formaat (digitaal) een overzicht van alle toegekende werkingsbijdragen (voor operationele kosten dus) per begunstigde, met telkens:

- of de werkingsbijdrage werd uitbetaald + datum van betaling

- of de verantwoordingsnota werd ontvangen + datum van ontvangst

- of er formele bijkomende voorwaarden werden gesteld vòòr uitbetaling door de stad

- of de verantwoordingsnota heeft geleid tot een al dan niet gedeeltelijke terugvordering, en zo ja, de reden (geschonden voorwaarden) daarvoor.

Deze informatie is voor hergebruik.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235

2060 Antwerpen

0470/13.36.99

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #2352 email]

Is [Malines request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Mechelen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

[https://mailassets.mechelen.be/Mechelen_...
[https://mailassets.mechelen.be/GreenLeaf...
Op deze e-mail is de wet van 13/06/2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder art. 124. De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De organisatie is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen