Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Bram Van Renterghem veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

OVERZICHT vergoedingen alle Ukkelse openbare instellingen

Nous attendons que Bram Van Renterghem lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Geachte Gemeente Ukkel,

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Bram Van Renterghem, journalist voor BRUZZ

Bram Van Renterghem

Geachte Gemeente Ukkel,

op 16 juli heb ik een aanvraag ingediend om de vergoedingen en onkostennota's van alle personen die direct of zijdelings ressorteren onder Ukkel in te kijken. Ik heb hier nog geen antwoord op gehad, hoewel dat wettelijk voor 15 augustus moest.

Bij deze herhaal ik mijn vraag:

Kunt u mij aub via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;

de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Ukkel of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende bestuurders vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Hoogachtend,

Bram Van Renterghem

Geachte Gemeente Ukkel,

op 16 juli en op 22 augustus heb ik een aanvraag ingediend om de vergoedingen en onkostennota's van alle personen die direct of zijdelings ressorteren onder Ukkel in te kijken. Ik heb hier nog geen antwoord op gehad, hoewel dat wettelijk zo moet.

Bij deze herhaal ik nog een keer mijn vraag, zoniet moet ik andere stappen ondernemen.

Kunt u mij aub via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;

de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Ukkel of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende bestuurders vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Hoogachtend,

Bram Van Renterghem

BRUZZ (Vlaams-Brusselse Media)

WUESTENBERGHS Daniel, Commune d'Uccle

1 pièce jointe

Mijnheer Van Renterghem,

 

Wij hebben uw aanvraag inzake de vergoedingen en onkostennota's in de
Ukkelse openbare instellingen goed ontvangen.

 

De Gemeenteraad heeft in zitting van 27 april 2017 een motie goedgekeurd
m.b.t. een kadaster der mandaten. Bewust document werd gefinaliseerd en op
de gemeentelijke internetsite geplaatst.
(http://www.ukkel.be/verkozenen/raad)

 

Het verslag 2016 inzake de ordonnantie betreffende de transparantie van de
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen kan u
eveneens op de site vinden.

 

Al u ons uw contactgegevens mededeelt (postadres), worden u de verslagen
en het kadaster toegestuurd.

 

 

Daniel WUESTENBERGHS
Secrétariat Maison communale|Secretariaat Gemeentehuis
Place Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Uccle|Ukkel
Tél. +32 2 348 67 42 | Fax +32 2 343 59 49

Indien niet nodig, niet afprinten

Ne pas imprimer inutilement

 

 

-----Message d'origine-----
De : Bram Van Renterghem [mailto:[FOI #307 email]]
Envoyé : jeudi 21 septembre 2017 06:22
À : WUESTENBERGHS Daniel
Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - OVERZICHT vergoedingen alle Ukkelse openbare instellingen

 

Geachte Gemeente Ukkel,

 

op 16 juli en op 22 augustus heb ik een aanvraag ingediend om de
vergoedingen en onkostennota's van alle personen die direct of zijdelings
ressorteren onder Ukkel in te kijken. Ik heb hier nog geen antwoord op
gehad, hoewel dat wettelijk zo moet.

 

Bij deze herhaal ik nog een keer mijn vraag, zoniet moet ik andere stappen
ondernemen.

 

Kunt u mij aub via elektronische weg en in antwoord op deze mail het
volgende doorsturen;

 

de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van
2006, [1]http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... met het geheel van
openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke
of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert
onder Ukkel of die onder zijn controle of toezicht valt)

 

Met de volgende gegevens:

- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)

- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording

- representatiekosten

- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde
instellingen aan haar verschillende bestuurders vanaf 2006

 

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde
informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

 

Hoogachtend,

 

Bram Van Renterghem

 

BRUZZ (Vlaams-Brusselse Media)

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.

[4][FOI #307 email]

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [5]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

CE MESSAGE N'ENGAGE PAS L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE.
CELLE-CI NE POURRA ETRE ENGAGEE QUE SI VOUS RECEVEZ UN COURRIER OFFICIEL
EMANANT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE CONFIRMANT LE CONTENU DU
PRESENT MAIL.
TOUTE CORRESPONDANCE COMMUNALE PRODUISANT OU DEVANT PRODUIRE DES EFFETS
JURIDIQUES DOIT,POUR ETRE VALABLE, ETRE REVETUE DE LA SIGNATURE DU
BOURGMESTRE ET DU CONTRESEING DU SECRETAIRE COMMUNAL.

DIT BERICHT HOUDT GEEN ENKELE VERBINTENIS IN VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN
UKKEL.
EEN DERGELIJKE VERBINTENIS KAN PAS AANGEGAAN WORDEN INDIEN U EEN OFFICIELE
BRIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN UKKEL ONTVANGT DIE HET ONDERHAVIGE
BERICHT BEVESTIGT.
ELKE GEMEENTELIJKE CORRESPONDENTIE MET EEN JURIDISCHE WAARDE IS PAS GELDIG
WANNEER HET WERD ONDERTEKEND DOOR DE BURGEMEESTER EN DE
GEMEENTESECRETARIS.

References

Visible links
1. http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-
2. mailto:[FOI #307 email]
3. http://transparencia.be/fr_BE/help/offic...
4. mailto:[FOI #307 email]
5. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

ik begrijp dat u mijn postadres wil. Echter, de rechtspraak erkent e-mails als een rechtsgeldig geschrift dat kan gebruikt worden om toegang te krijgen tot informatie die wordt bijgehouden door overheidsinstanties. U kunt dus gewoon via deze e-mail antwoorden.

Mocht u het document niet elektronisch hebben, kunt u het altijd inscannen.

Hoogachtend,

Bram Van Renterghem

WUESTENBERGHS Daniel, Commune d'Uccle

2 pièces jointes

Geachte heer Van Renterghem,

 

Gelieve als bijlage de gevraagde tabel te vinden,

 

Hoogachtend,

 

 

Daniel WUESTENBERGHS
Secrétariat Maison communale|Secretariaat Gemeentehuis
Place Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Uccle|Ukkel
Tél. +32 2 348 67 42 | Fax +32 2 343 59 49

Indien niet nodig, niet afprinten

Ne pas imprimer inutilement

 

 

-----Message d'origine-----

De : Bram Van Renterghem [[1]mailto:[FOI #307 email]]

Envoyé : mardi 26 septembre 2017 11:12

À : WUESTENBERGHS Daniel

Objet : RE: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - OVERZICHT vergoedingen alle Ukkelse openbare instellingen

 

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

 

ik begrijp dat u mijn postadres wil. Echter, de rechtspraak erkent e-mails
als een rechtsgeldig geschrift dat kan gebruikt worden om toegang te
krijgen tot informatie die wordt bijgehouden door overheidsinstanties. U
kunt dus gewoon via deze e-mail antwoorden.

 

Mocht u het document niet elektronisch hebben, kunt u het altijd
inscannen.

 

Hoogachtend,

 

Bram Van Renterghem

 

Afficher les sections citées

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

Hartelijk bedankt voor de tabel. Die is echter onvolledig. Graag hadden wij de gegevens van 2006 tot en met 2016-7 gekregen.

Kunt u mij die alsnog doorsturen?

Hartelijk dank.

Hoogachtend,

Bram Van Renterghem

WUESTENBERGHS Daniel, Commune d'Uccle

1 pièce jointe

Mijnheer Van Rentergem,

 

Aansluitend op uw vraag heeft het gemeentebestuur u het kadaster der
mandaten 2016 toegestuurd waarbij de verschillende gevraagde gegevens in
detail werden weergegeven met inbegrip van de meest actuele gegevens
inzake de bezoldigingen, meer bepaald de fiscale fiches 2016 en de cijfers
geciteerd in het jaarlijks rapport betreffende de transparantie van de
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.

 

De ordonnantie 2006 voorziet enkel de opmaak van een jaarlijks verslag dat
trouwens gepubliceerd werd op de website
http://www.ukkel.be/verkozenen/raad/2016.... U zal zien
dat deze gegevens veel beperkter van aard zijn. Wenst u desalniettemin dit
document te ontvangen dan kan u ons uw postadres mededelen zodat u
beschikt over een exemplaar. De Commissie voor Toegang tot
Bestuursdocumenten heeft in deze gesteld dat dit als een gepaste
communicatiewijze mag beschouwd worden.

 

De gedetailleerd gegevens, zoals opgemaakt na de motie van de gemeenteraad
van 27 april 2017, is niet ter beschikking voor de voorgaande jaren. Gelet
op deze is het ons niet mogelijk om een dergelijk kadaster op te maken
voor het verleden. Een advies van de CTB bepaalt dat het gemeentebestuur
niet gehouden is om in deze een nieuw document op te stellen met gegevens
die uit verschillende niet rechtstreeks ter beschikking zijnde bronnen
dienen gehaald en in een nieuwe vorm gegoten te worden.

 

Hoogachtend,

Daniel WUESTENBERGHS
Secrétariat Maison communale|Secretariaat Gemeentehuis
Place Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Uccle|Ukkel
Tél. +32 2 348 67 42 | Fax +32 2 343 59 49

Indien niet nodig, niet afprinten

Ne pas imprimer inutilement

 

 

-----Message d'origine-----
De : Bram Van Renterghem [mailto:[FOI #307 email]]
Envoyé : jeudi 2 novembre 2017 10:33
À : WUESTENBERGHS Daniel
Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - OVERZICHT vergoedingen alle Ukkelse openbare instellingen

 

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

 

Hartelijk bedankt voor de tabel. Die is echter onvolledig. Graag hadden
wij de gegevens van 2006 tot en met 2016-7 gekregen.

 

Kunt u mij die alsnog doorsturen?

 

Hartelijk dank.

 

Hoogachtend,

 

Bram Van Renterghem

 

Afficher les sections citées

Bram Van Renterghem

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

is het mandatenkadaster voor 2017 al beschikbaar? Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Bram Van Renterghem

WUESTENBERGHS Daniel, Commune d'Uccle

2 pièces jointes

Mijnheer,

 

Aansluitend op uw mail  kunnen we u onder pdf-vorm het jaarverslag 2017
betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de
Brusselse openbare mandatarissen toesturen (voor het ogenblik enkele de
franstalige versie, zodra beschikbaar ook de nederlandstalige).

 

Het mandatenkadaster 2017 is in opmaak, voorziet tevens de verwerking van
de fiscale fiches 2017 en zal op de gemeentelijke site geplaatst worden
zoals verleden jaar.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Daniel WUESTENBERGHS
Secrétariat Maison communale|Secretariaat Gemeentehuis
Place Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Uccle|Ukkel
Tél. +32 2 348 67 42 | Fax +32 2 343 59 49

Indien niet nodig, niet afprinten

Ne pas imprimer inutilement

 

-----Message d'origine-----

De : Bram Van Renterghem [mailto:[FOI #307 email]]

Envoyé : jeudi 7 juin 2018 14:21

À : WUESTENBERGHS Daniel

Objet : Re: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - OVERZICHT vergoedingen alle Ukkelse openbare instellingen

 

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

 

is het mandatenkadaster voor 2017 al beschikbaar? Alvast bedankt.

 

Hoogachtend,

 

Bram Van Renterghem

 

 

CE MESSAGE N'ENGAGE PAS L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE.
CELLE-CI NE POURRA ETRE ENGAGEE QUE SI VOUS RECEVEZ UN COURRIER OFFICIEL
EMANANT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE CONFIRMANT LE CONTENU DU
PRESENT MAIL.
TOUTE CORRESPONDANCE COMMUNALE PRODUISANT OU DEVANT PRODUIRE DES EFFETS
JURIDIQUES DOIT,POUR ETRE VALABLE, ETRE REVETUE DE LA SIGNATURE DU
BOURGMESTRE ET DU CONTRESEING DU SECRETAIRE COMMUNAL.

DIT BERICHT HOUDT GEEN ENKELE VERBINTENIS IN VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN
UKKEL.
EEN DERGELIJKE VERBINTENIS KAN PAS AANGEGAAN WORDEN INDIEN U EEN OFFICIELE
BRIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN UKKEL ONTVANGT DIE HET ONDERHAVIGE
BERICHT BEVESTIGT.
ELKE GEMEENTELIJKE CORRESPONDENTIE MET EEN JURIDISCHE WAARDE IS PAS GELDIG
WANNEER HET WERD ONDERTEKEND DOOR DE BURGEMEESTER EN DE
GEMEENTESECRETARIS.

WUESTENBERGHS Daniel, Commune d'Uccle

1 pièce jointe

Mijnheer Van Renterghem,

 

Aansluitend op uw mail van 7 juni jongstleden kunnen we U melden dat het
mandatenkadaster voor het jaar 2017 beschikbaar is op de gemeentelijke
website onder de volgende link :
http://www.ukkel.be/nl/verkozenen/raad?s...

 

Hoogachtend,

 

Daniel WUESTENBERGHS
Secrétariat Maison communale|Secretariaat Gemeentehuis
Place Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Uccle|Ukkel
Tél. +32 2 348 67 42 | Fax +32 2 343 59 49

Indien niet nodig, niet afprinten

Ne pas imprimer inutilement

 

-----Message d'origine-----
De : Bram Van Renterghem [mailto:[FOI #307 email]]
Envoyé : jeudi 7 juin 2018 14:21
À : WUESTENBERGHS Daniel
Objet : Re: Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - OVERZICHT vergoedingen alle Ukkelse openbare instellingen

 

Geachte WUESTENBERGHS Daniel,

 

is het mandatenkadaster voor 2017 al beschikbaar? Alvast bedankt.

 

Hoogachtend,

 

Bram Van Renterghem

 

 

CE MESSAGE N'ENGAGE PAS L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE.
CELLE-CI NE POURRA ETRE ENGAGEE QUE SI VOUS RECEVEZ UN COURRIER OFFICIEL
EMANANT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'UCCLE CONFIRMANT LE CONTENU DU
PRESENT MAIL.
TOUTE CORRESPONDANCE COMMUNALE PRODUISANT OU DEVANT PRODUIRE DES EFFETS
JURIDIQUES DOIT,POUR ETRE VALABLE, ETRE REVETUE DE LA SIGNATURE DU
BOURGMESTRE ET DU CONTRESEING DU SECRETAIRE COMMUNAL.

DIT BERICHT HOUDT GEEN ENKELE VERBINTENIS IN VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN
UKKEL.
EEN DERGELIJKE VERBINTENIS KAN PAS AANGEGAAN WORDEN INDIEN U EEN OFFICIELE
BRIEF VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN UKKEL ONTVANGT DIE HET ONDERHAVIGE
BERICHT BEVESTIGT.
ELKE GEMEENTELIJKE CORRESPONDENTIE MET EEN JURIDISCHE WAARDE IS PAS GELDIG
WANNEER HET WERD ONDERTEKEND DOOR DE BURGEMEESTER EN DE
GEMEENTESECRETARIS.

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Bram Van Renterghem veuillez vous connecter et nous l'indiquer.