Openbaarheid en hergebruik: mailadressen aanvragen openbaarheid & hergebruik

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Ten einde aanvragen omtrent openbaarheid van bestuur en hergebruik van informatie voor de burger beter te kunnen faciliteren en ook zelf vlotter aan informatie te geraken, verzoek ik u hierbij om een actuele lijst van (generieke) mailadressen waarop we de districten kunnen aanschrijven.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 365
2060 Antwerpen

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. Onze diensten onderzoeken uw vraag.
U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1649 email]]
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 15:15
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Openbaarheid en hergebruik: mailadressen aanvragen openbaarheid & hergebruik

Geachte Stad Antwerpen,

Ten einde aanvragen omtrent openbaarheid van bestuur en hergebruik van informatie voor de burger beter te kunnen faciliteren en ook zelf vlotter aan informatie te geraken, verzoek ik u hierbij om een actuele lijst van (generieke) mailadressen waarop we de districten kunnen aanschrijven.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 365
2060 Antwerpen

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1649 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Juridische dienst,

Geachte heer de Bruyn,

 

Ik verwijs graag naar uw onderstaande e-mail van 7 oktober 2019 waar u
naar de (generieke) mailadressen vraagt waarop u districten kan
aanschrijven in het kader van openbaarheid van bestuur.

 

Een aanvraag openbaarheid van bestuur aan een district dient steeds aan de
districtssecretaris gericht te worden. Het overzicht van de
districtssecretarissen en hun mailadressen kan u op volgende pagina terug
vinden:

[1]https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0352c...

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Elke Guns | Deskundige secretariaat

stad Antwerpen | Bestuurszaken

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (kantooradres)

✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (postadres)

gsm +32 499 72 10 45 | tel. +32 3 338 11 12 | dienst +32 3 338 65 27

[2]www.antwerpen.be

[3]facebook | [4]twitter | [5]instagram | [6]linkedin

 

Proclaimer

Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen,
niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de
afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten
van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie
bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een
goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo
eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of
te kopiëren.

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Benjamin De Bruyn [[7]mailto:[FOI #1649 email]]

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 15:15

Aan: Algemeen Directeur

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Openbaarheid en
hergebruik: mailadressen aanvragen openbaarheid & hergebruik

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Ten einde aanvragen omtrent openbaarheid van bestuur en hergebruik van
informatie voor de burger beter te kunnen faciliteren en ook zelf vlotter
aan informatie te geraken, verzoek ik u hierbij om een actuele lijst van
(generieke) mailadressen waarop we de districten kunnen aanschrijven.

 

Hoogachtend,

 

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 365

2060 Antwerpen

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[12][FOI #1649 email]

 

Is [13][Anvers request email] een verkeerd adres om
Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve
met ons contact op te nemenvia deze weg:

[14]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[15]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0352c...
2. http://www.antwerpen.be/
3. https://www.facebook.com/stadantwerpen
4. https://www.twitter.com/stad_antwerpen
5. https://www.instagram.com/stad_antwerpen
6. https://www/
7. mailto:[FOI #1649 email]
8. mailto:[FOI #1649 email]
9. mailto:[Anvers request email]
10. http://transparencia.be/change_request/n...
11. http://transparencia.be/help/officers
12. mailto:[FOI #1649 email]
13. mailto:[Anvers request email]
14. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
15. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...