Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Nous attendons que Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Kortessem
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Kortessem again.

GEM Krista Willems, Commune de Kortessem

2 pièces jointes

 • Attachment

  OutlookEmoji 16778227704261edd6556 b441 4d26 9104 25f9f858c72a.jpg

  23K Download

 • Attachment

  UittrekselNotulenAD 20230421 AOB.pdf

  111K Download View as HTML

Beste mevrouw Deprez

In navolging van uw verzoek in het kader van openbaarheid van bestuur van
09.04.2023 vindt u in bijlage het besluit van onze Algemeen directeur van
heden.

De bijlagen waarover sprake in het besluit,  vindt u terug via volgende
link:

[1]https://wetransfer.com/downloads/ee100e7...

We hopen u met deze info van dienst geweest te zijn.

Mogen we u vragen de goede ontvangst van deze mail te willen bevestigen?

Met vriendelijke groeten

 

Krista Willems

Diensthoofd Beleid & Dienstverlening

[2]www.kortessem.be | 011 37 91 67

Kerkplein 11 | 3720 Kortessem

[3]1677822770426

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/downloads/ee100e7...
2. http://www.kortessem.be/

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Krista

Bedankt voor de reactie. De bedoeling is ook om na te gaan welke gemeentes en steden naast de agenda ook de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlages online publiceren voor de gemeenteraad.

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?
- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

GEM Krista Willems, Commune de Kortessem

1 pièce jointe

 • Attachment

  OutlookEmoji 16831266337019acb4463 26d1 4021 b6d1 0f65e881b416.png

  107K Download

Beste Charlotte

De hieronder aangehaalde vragen werden beantwoord in het besluit van de
Algemeen directeur van 21.04.2023, u die dag doorgestuurd.

Mocht u hierover nog vragen hebben, kan u steeds telefonisch contact met
mij opnemen.

Met vriendelijke groeten

 

Krista Willems

Diensthoofd Beleid & Dienstverlening

[1]www.kortessem.be | 011 37 91 67

Kerkplein 11 | 3720 Kortessem

[2]1683126633701

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #4121 email]>
Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 16:26
Aan: GEM Krista Willems
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
Dag Krista

Bedankt voor de reactie. De bedoeling is ook om na te gaan welke gemeentes
en steden naast de agenda ook de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlages
online publiceren voor de gemeenteraad.

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens
zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk
op de website van de gemeente?

- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Vriendelijke groet

Charlotte Deprez

Afficher les sections citées

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte GEM Krista Willems,
de wetransfer van april is nu vervallen. Jammer heb ik dus geen kopie van die bijlagen van de raad van april
Kunt uw deze met een nieuwe wetransfer terugsturen ?
Alvast bedankt,
Claude Archer voor transparencia.be
zelfde postadress als vroeger

GEM Krista Willems, Commune de Kortessem

1 pièce jointe

 • Attachment

  OutlookEmoji 1692861731734e094519a 2da7 4631 8d8f d1627bcb4a0c.png

  73K Download

Geachte

Het besluit van de Algemeen directeur en alle documenten werden u
overgemaakt in april. Op de ontvangstbevestiging die toen gevraagd werd,
is nooit reactie gekomen.

Begin juni werden 2 vragen gesteld waarop in het besluit van april reeds
een antwoord gegeven werd.

Uw vraag van heden - 5 maanden later - impliceert opnieuw het nodige
verzamel- en opzoekwerk dat in april gebeurd is.

We menen er van uit te mogen gaan dat wanneer documenten opgevraagd
worden, daar binnen een redelijke termijn het door de aanvrager gewenste
gevolg aan gegeven wordt, hetgeen ook betekent dat als documenten
overgemaakt worden via een link beperkt in tijd, deze binnen die termijn
gedownload / bewaard worden.

Met vriendelijke groeten

 

Krista Willems

Diensthoofd Beleid & Dienstverlening

[1]www.kortessem.be | 011 37 91 67

Kerkplein 11 | 3720 Kortessem

[2]1692861731734

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[3][FOI #4121 email]>
Verzonden: woensdag 6 september 2023 7:37
Aan: GEM Krista Willems
Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Geachte GEM Krista Willems,

de wetransfer van april is nu vervallen. Jammer heb ik dus geen kopie van
die bijlagen van de raad van april

Kunt uw deze met een nieuwe wetransfer terugsturen ?

Alvast bedankt,

Claude Archer voor transparencia.be

zelfde postadress als vroeger

Afficher les sections citées

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.