Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : passieve openbarheid ontwerpbesluiten/toelichting en bijlagen Maart
Beste Gemeente Vilvorde
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

INFO, Ville de Vilvorde

Beste, Wij hebben je e-mail goed ontvangen. Wij volgen dit verder op en
antwoorden je zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groeten, Stad
Vilvoorde

Van Herck Peter, Ville de Vilvorde

1 pièce jointe

Beste

Als bijlage het antwoord van de stad.

Met vriendelijke groeten

Peter Van Herck
diensthoofd Secretarie

Stad Vilvoorde • Stadhuis • Grote Markt • 1800 Vilvoorde
dienst Secretarie
t 02 255 45 41
http://www.vilvoorde.be/
 Denk aan het milieu. Druk deze mail niet onnodig af.

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail verstuurde of ontvangen berichten niet beschouwd worden als officiële briefwisseling. Om bewijskracht in rechte te kunnen hebben, moet alle correspondentie dan ook via briefwisseling verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De inhoud van de door de stad verstuurde e-mail verbindt de stad Vilvoorde aldus op generlei wijze, noch kan de aansprakelijkheid van het stadsbestuur erdoor in het gedrang worden gebracht.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4023 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56
Aan: INFO <[adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

[U ontvangt vaak geen e-mail van [FOI #4023 email]. Informatie over waarom dit belangrijk is op https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

Cher/Chère Ville de Vilvorde,

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4023 email]

Is [Vilvorde request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Vilvoorde? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Sent request to Ville de Vilvorde again.

INFO, Ville de Vilvorde

Beste, Wij hebben je e-mail goed ontvangen. Wij volgen dit verder op en
antwoorden je zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groeten, Stad
Vilvoorde

Van Herck Peter, Ville de Vilvorde

1 pièce jointe

Beste

Als bijlage het antwoord dat ik reeds verstuurde.

Met vriendelijke groeten

Peter Van Herck
diensthoofd Secretarie

Stad Vilvoorde • Stadhuis • Grote Markt • 1800 Vilvoorde
dienst Secretarie
t 02 255 45 41
http://www.vilvoorde.be/
 Denk aan het milieu. Druk deze mail niet onnodig af.

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail verstuurde of ontvangen berichten niet beschouwd worden als officiële briefwisseling. Om bewijskracht in rechte te kunnen hebben, moet alle correspondentie dan ook via briefwisseling verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De inhoud van de door de stad verstuurde e-mail verbindt de stad Vilvoorde aldus op generlei wijze, noch kan de aansprakelijkheid van het stadsbestuur erdoor in het gedrang worden gebracht.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4023 email]>
Verzonden: maandag 17 april 2023 15:09
Aan: INFO <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

[U ontvangt vaak geen e-mail van [FOI #4023 email]. Informatie over waarom dit belangrijk is op https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

Herhaling na 4 weken : passieve openbarheid ontwerpbesluiten/toelichting en bijlagen Maart

Beste Gemeente Vilvorde

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4023 email]

Is [Vilvorde request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Vilvoorde? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------