Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Stad Leuven
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Leuven Info, Ville de Louvain

Bedankt voor je bericht. We helpen je zo snel mogelijk verder.  

---

Thank you for your message. We will get back to you shortly.

Leuven Info, Ville de Louvain

Beste Charlotte,

Bedankt voor jouw bericht.
Wij hebben dit bezorgd aan de bevoegde dienst.  Zij zullen dit verder opvolgen.
Hopelijk heb ik je hiermee geholpen. Heb je toch nog vragen? Bel of mail ons. We helpen je graag verder.

Vriendelijke groeten,
Elke

Stad Leuven

+32 16 27 20 00
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
E-maildisclaimer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4020 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56
Aan: Leuven Info <[adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Cher/Chère Ville de Louvain,
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4020 email]

Is [Louvain request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Leuven? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

openbaarheid, Ville de Louvain

2 pièces jointes

Geachte

 

Naar aanleiding van uw aanvraag openbaarheid van bestuur kan u als bijlage
het besluit van de algemeen directeur terugvinden.

 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kan u, binnen een termijn
van 30 dagen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid
van bestuur:

 

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van
overheidsinformatie

Departement Kanselarij en Bestuur

Havenlaan 88, bus 20

1000 Brussel

 

Tel.: 02 553 57 25

 

Met vriendelijke groeten

 

Femke Van Buggenhout

Deskundige rechtspraktijk
Afdeling Bestuurs- en organisatieondersteuning

+32 16 27 21 14
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

 

 

Sent request to Ville de Louvain again.

Sent request to Ville de Louvain again.

Leuven Info, Ville de Louvain

Beste Charlotte,

Bedankt voor jouw bericht.
Wij hebben dit bezorgd aan de bevoegde dienst.  Zij zullen dit verder opvolgen.
Hopelijk heb ik je hiermee geholpen. Heb je toch nog vragen? Bel of mail ons. We helpen je graag verder.

Vriendelijke groeten,
Elke

Stad Leuven

+32 16 27 20 00
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
E-maildisclaimer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4020 email]>
Verzonden: maandag 17 april 2023 13:25
Aan: Leuven Info <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Herhaling na 4 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen Beste Stad Leuven Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.[FOI #4020 email]

Is [Louvain request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Leuven? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

openbaarheid, Ville de Louvain

3 pièces jointes

Geachte

Uw onderstaande vragen werden reeds beantwoord bij mail van 4 april 2023.
Als bijlage vindt u nogmaals de aan u verzonden e-mail.

Met vriendelijke groeten

Femke Van Buggenhout
Deskundige rechtspraktijk
Afdeling Bestuurs- en organisatieondersteuning

+32 16 27 21 14
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

E-maildisclaimer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4020 email]>
Verzonden: maandag 17 april 2023 13:25
Aan: Leuven Info <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Herhaling na 4 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen Beste Stad Leuven Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.[FOI #4020 email]

Is [Louvain request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Leuven? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------