Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Begijnendijk
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Begijnendijk again.

Sent request to Commune de Begijnendijk again.

beleid, Commune de Begijnendijk

Geachte mevrouw Deprez,
Beste Charlotte,

Conform het Decreet Lokaal Bestuur stellen we volgende informatie en documenten ter beschikking voor burgers via de applicatie meetingburger op onze gemeentelijke website: https://begijnendijk.meetingburger.net/gr

- Plaats, dag en uur van de vergaderingen
- De agenda - uiterlijk acht dagen voor de zitting
- De besluitenlijst - binnen een termijn van 10 dagen na de zitting
- De notulen worden bekendgemaakt na de zitting waarin de notulen werden goedgekeurd

De ontwerpbesluiten worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering enkel aan de raadsleden bezorgd.

Met vriendelijke groeten,

Peggy Baeten Algemeen directeur

Kerkplein 5 – 3130 Begijnendijk
tel. 016 53 66 69
[adresse email] | http://www.begijnendijk.be/

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #3963 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 21:18
Aan: beleid <[Begijnendijk request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Gemeente Begijnendijk

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3963 email]

Is [Begijnendijk request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Begijnendijk? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

beleid, Commune de Begijnendijk

1 pièce jointe

Geachte mevrouw Deprez,
Beste Charlotte,

Hierbij vindt u de ontwerpbesluiten voor de gemeenteraad van 27 april 2023.

Met vriendelijke groeten,

Peggy Baeten Algemeen directeur

Kerkplein 5 – 3130 Begijnendijk
tel. 016 53 66 69
[adresse email] | http://www.begijnendijk.be/

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: beleid
Verzonden: dinsdag 18 april 2023 17:38
Aan: 'Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz' <[FOI #3963 email]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Geachte mevrouw Deprez,
Beste Charlotte,

Conform het Decreet Lokaal Bestuur stellen we volgende informatie en documenten ter beschikking voor burgers via de applicatie meetingburger op onze gemeentelijke website: https://begijnendijk.meetingburger.net/gr

- Plaats, dag en uur van de vergaderingen
- De agenda - uiterlijk acht dagen voor de zitting
- De besluitenlijst - binnen een termijn van 10 dagen na de zitting
- De notulen worden bekendgemaakt na de zitting waarin de notulen werden goedgekeurd

De ontwerpbesluiten worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering enkel aan de raadsleden bezorgd.

Met vriendelijke groeten,

Peggy Baeten Algemeen directeur

Kerkplein 5 – 3130 Begijnendijk
tel. 016 53 66 69
[adresse email] | http://www.begijnendijk.be/

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #3963 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 21:18
Aan: beleid <[Begijnendijk request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Gemeente Begijnendijk

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3963 email]

Is [Begijnendijk request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Begijnendijk? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------