Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : alleen toelichting maar geen ontwerpbesluiten en bijlagen op uw website
Beste Gemeente Ternat
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Monique De Baerdemaeker, Commune de Ternat

5 pièces jointes

Mevrouw,

 

Alle documenten inzake de raden die wettelijk dienen gepubliceerd te
worden kan u bij ons vinden op de ‘raadpleegomgeving’ van onze website - 
[1]https://ternat-echo.cipalschaubroeck.be/...

Wij gebruiken dit systeem sinds 2019. Ik stuur u geen bijlagen aangezien u
via de toegevoegde link de nodige documenten kunt lezen.

 

U (en uiteraard alle burgers) vinden hier de volgende zaken:

• Besluitenlijst van de zittingen van het college van burgemeester en
schepen en het vast bureau
• De agenda, besluitenlijst en notulenverslagen van de zittingen van de
gemeenteraad en de OCMW-raad
• De agenda van de zittingen van de gemeenteraadscommissie
• De besluitenlijst van de zittingen van het autonoom gemeentebedrijf.

 

Besluitenlijsten worden steeds binnen de week na een zitting gepubliceerd.

De agenda’s van de raden en de gemeenteraadscommissie worden een week voor
de zitting naar de leden verstuurt, de publicatie op de website gebeurt op
dezelfde dag. Elk agendapunt op de agenda’s van de raden bevat een korte
toelichting.

De besluitenlijst en notulenverslagen van de raden worden ongeveer een
week na de zitting gepubliceerd. 

De raadsleden ontvangen samen met de agenda eveneens de ontwerpbesluiten.
Deze besluiten worden niet gepubliceerd.   

 

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

 

Vriendelijke groet

 

Monique DE BAERDEMAEKER

Ik ben afwezig op donderdag en vrijdag

 

 

Interne zaken | 02 451 45 44 | 0476 28 60 80 |  [2]ternat.be  |
[3][IMG]  | [4][IMG]

 

“Alle berichten naar dit professioneel e-mailadres kunnen door de
werkgever gelezen worden. In het kader van de vervulling van onze taak van
openbaar belang nemen wij je relevante persoonlijke gegevens op in onze
bestanden. Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming zoals omgezet in Belgisch recht [5]in de wet van
30/7/2018 en zoals u steeds kan terugvinden via de algemene
privacyverklaring op onze website, kan u uw persoonsgegevens opvragen,
inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen, en indien
daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om deze persoonsgegevens te
wissen. Je kan hiervoor mailen naar [6][adresse email].
Lees op [7]deze pagina onze privacydisclaimer.”

 

[8]Beschrijving: greenpictureeco = logisch [9]Beschrijving: greenpicture

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[10][FOI #4005 email]>

Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56

Aan: Info Ternat <[11][Ternat request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Cher/Chère Commune de Ternat,

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[16][FOI #4005 email]

 

 

 

Is [17][Ternat request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Ternat? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[18]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[19]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://ternat-echo.cipalschaubroeck.be/...
2. http://www.ternat.be/
3. https://www.facebook.com/GemeenteHuisTer...
4. https://twitter.com/Ternat1740
5. https://www.gegevensbeschermingsautorite...
6. mailto:[adresse email]
7. https://www.ternat.be/producten/detail/5...
10. mailto:[FOI #4005 email]
11. mailto:[Ternat request email]
12. mailto:[FOI #4005 email]
13. mailto:[Ternat request email]
14. https://transparencia.be/change_request/...
15. https://transparencia.be/help/officers
16. mailto:[FOI #4005 email]
17. mailto:[Ternat request email]
18. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
19. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Monique

Bedankt voor de informatie. Gezien het om een groter onderzoek gaat, zou ik graag de precieze link ontvangen,
zeven dagen voor de gemeenteraad. Op die manier hebben wij een beter overzicht.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez, journalist bij Apache/BRUZZ

Monique De Baerdemaeker, Commune de Ternat

Dag Charlotte,

De volgende gemeente- en OCMW-raad is morgen. Ik stuur je de link door waarop de agenda's te vinden zijn. De volgende raden zijn op 13 april, ik stuur je die linken door van het moment ze op de website staan.

Voor de GR d.d. 30.03.2023 (agenda en toelichting) : https://ternat-echo.cipalschaubroeck.be/...

Voor de OCMW-raad d.d. 30.03.2023 (agenda en toelichting): https://ternat-echo.cipalschaubroeck.be/...

Vriendelijke groet

Monique DE BAERDEMAEKER
Ik ben afwezig op donderdag en vrijdag

Interne zaken | 02 451 45 44 | 0476 28 60 80 | ternat.be  |   |

“Alle berichten naar dit professioneel e-mailadres kunnen door de werkgever gelezen worden. In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen wij je relevante persoonlijke gegevens op in onze bestanden. Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals omgezet in Belgisch recht in de wet van 30/7/2018 en zoals u steeds kan terugvinden via de algemene privacyverklaring op onze website, kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen, en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om deze persoonsgegevens te wissen. Je kan hiervoor mailen naar [adresse email].
Lees op deze pagina onze privacydisclaimer.”

eco = logisch

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4005 email]>
Verzonden: woensdag 29 maart 2023 10:55
Aan: Monique De Baerdemaeker <[adresse email]>
Onderwerp: Re: FW: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Dag Monique

Bedankt voor de informatie. Gezien het om een groter onderzoek gaat, zou ik graag de precieze link ontvangen,

zeven dagen voor de gemeenteraad. Op die manier hebben wij een beter overzicht.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/BRUZZ

Afficher les sections citées

Sent request to Commune de Ternat again.

Sieglinde De Mulder, Commune de Ternat

1 pièce jointe

Geachte mevrouw,

 

Mijn collega Monique De Baerdemaeker heeft u al enige informatie
doorgestuurd.

Na een zorgvuldige afweging hebben wij besloten verder niet in te gaan op
uw vragen.

Zoals de wet het voorschrijft worden, uiterlijk acht dagen voor de
vergadering de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de
vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad openbaar gemaakt.

Deze kan u steeds terugvinden in [1]de raadpleegomgeving.

 

Vriendelijke groet

 

Sieglinde DE MULDER

Algemeen directeur

02 451 45 41 |  [2]ternat.be

Lokaal bestuur Ternat – Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat

 

 

[3]Afbeelding met tekst, illustratie Automatisch gegenereerde beschrijving

‘Alle berichten naar dit professioneel e-mailadres kunnen door de
werkgever gelezen worden. In het kader van de vervulling van onze taak van
openbaar belang nemen wij je relevante persoonlijke gegevens op in onze
bestanden. Conform de bepalingen van Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming zoals omgezet in Belgisch recht in de [4]wet van
30/7/2018 en zoals u steeds kan terugvinden via de algemene
privacyverklaring op onze website, kan u uw persoonsgegevens opvragen,
inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen, en indien
daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om deze persoonsgegevens te
wissen. Je kan hiervoor mailen naar [5][adresse email]. Lees op [6]deze
pagina onze privacydisclaimer.’

 

.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[7][FOI #4005 email]>

Verzonden: maandag 17 april 2023 15:22

Aan: Info Ternat <[8][Ternat request email]>

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

 

Herhaling na 4 weken : alleen toelichting maar geen ontwerpbesluiten en
bijlagen op uw website

 

Beste Gemeente Ternat

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[13][FOI #4005 email]

 

 

 

Is [14][Ternat request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Ternat? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[15]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[16]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://affligem-echo.cipalschaubroeck.b...
2. https://www.ternat.be/
4. https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo...
5. mailto:[adresse email]
6. https://www.ternat.be/producten/detail/5...
7. mailto:[FOI #4005 email]
8. mailto:[Ternat request email]
9. mailto:[FOI #4005 email]
10. mailto:[Ternat request email]
11. https://transparencia.be/change_request/...
12. https://transparencia.be/help/officers
13. mailto:[FOI #4005 email]
14. mailto:[Ternat request email]
15. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
16. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...