Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : alleen agenda maar geen ontwerpbesluiten/toelichting en bijlagen op uw website
Beste Gemeente Merchtem
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Petra Seghers, Commune de Merchtem

Geachte
 
Hieronder vindt u de antwoorden op uw vragen in het rood. Deze werden
samen met onze algemeen directeur besproken.
 
Met vriendelijke groeten
Petra Seghers
Dienst Algemeen Beleid | Administratief assistent
 
Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem
T 052 33 89 64 
E [1][adresse email]
 
      
 
 
 
Elke e-mail uitgaande van de gemeente Merchtem of van één van haar
medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen
verbintenissen tot stand brengen.
Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke
briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[2][FOI #3999 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56
Aan: Info <[3][Merchtem request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
Cher/Chère Commune de Merchtem,
 
Beste Gemeente
 
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.
 
 
 
Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.
 
 
 
Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:
 
 
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
We zullen u vanaf gemeenteraad d.d. 24 april 2023 de gevraagde documenten
overmaken.
 
 
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
Idem als vraag 1. We zullen u het gevraagde tijdig overmaken.
 
 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
Lokaal bestuur Merchtem past artikel 22 van het decreet over het lokaal
bestuur rigoureus toe: 'Behalve in spoedeisende gevallen worden de plaats,
de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad
uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt, zodat het
publiek ervan kan kennisnemen op elk moment.' Bijkomende verplichtingen
zoals ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen
zelf zal het bestuur zich niet opleggen.
 
 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
De raadpleegomgeving van lokaal bestuur Merchtem bevindt zich op volgend
URL-adres: [4]https://merchtem-echo.cipalschaubroeck.b...
 
 
Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.
 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
 
 
Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[9][FOI #3999 email]
 
 
 
Is [10][Merchtem request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Merchtem? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:
 
[11]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[12]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[FOI #3999 email]
3. mailto:[Merchtem request email]
4. https://merchtem-echo.cipalschaubroeck.b...
5. mailto:[FOI #3999 email]
6. mailto:[Merchtem request email]
7. https://transparencia.be/change_request/...
8. https://transparencia.be/help/officers
9. mailto:[FOI #3999 email]
10. mailto:[Merchtem request email]
11. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
12. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Petra Seghers, Commune de Merchtem

Beste

Aanvullend op punt 4. De raadpleegomgeving is opgestart sinds augustus 2019.

Met vriendelijke groeten
Petra Seghers
Dienst Algemeen Beleid | Administratief assistent

Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem
T 052 33 89 64
E [adresse email]

      

Elke e-mail uitgaande van de gemeente Merchtem of van één van haar medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.
Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #3999 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:56
Aan: Info <[Merchtem request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Cher/Chère Commune de Merchtem,

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3999 email]

Is [Merchtem request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Merchtem? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Petra

Bedankt voor de informatie.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez, journalist Apache/BRUZZ

Sent request to Commune de Merchtem again.

WeTransfer,

This transfer expires on 2023-04-25

[1]Click 'Download images' to view images

[2][adresse email]
sent you Ontwerpbesluiten/bijlagen GR 24/04/2023 - gemeente Merchtem
1 item, 56.4 MB in total ・ Expires on 25 April, 2023
Ontwerpbesluiten/bijlagen GR 24/04/2023 - gemeente Merchtem Geachte

Als bijlage zenden wij u de opgevraagde informatie.

Met vriendelijke groeten
Petra Seghers
Dienst Algemeen Beleid | Administratief assistent

Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem
T 052 33 89 64
E [adresse email]
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/c61cf94...
1 item
2023.04.24
Folder・13 items

To make sure our emails arrive, please add [5][adresse email] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?trk=TRN_TDL_01&a...
2. mailto:[adresse email]
3. https://wetransfer.com/downloads/c61cf94...
4. https://wetransfer.com/downloads/c61cf94...
5. mailto:[adresse email]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?trk=TRN_TDL...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?trk=T...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Petra Seghers, Commune de Merchtem

Geachte

 

Zie onderstaande antwoorden.

 

Met vriendelijke groeten

Petra Seghers

Dienst Algemeen Beleid | Administratief assistent

 

Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem

T 052 33 89 64

E [1][adresse email]

 

      

 

 

 

Elke e-mail uitgaande van de gemeente Merchtem of van één van haar
medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen
verbintenissen tot stand brengen.

Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke
briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[2][FOI #3999 email]>

Verzonden: maandag 17 april 2023 15:19

Aan: Info <[3][Merchtem request email]>

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

 

Herhaling na 4 weken : alleen agenda maar geen
ontwerpbesluiten/toelichting en bijlagen op uw website

 

Beste Gemeente Merchtem

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

De gevraagde ontwerpbesluiten en toelichtingen van de gemeenteraad van 24
april 2023 werden zonet via WeTransfer doorgestuurd. Indien u in de
toekomst nog ontwerpbesluiten en toelichtingen wenst te ontvangen mag u
ons steeds een concrete vraag bezorgen.

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

Is het de bedoeling dat we dezelfde informatie 2 maal doorsturen? Indien
het de bedoeling is om de bijkomende punten (van de raadsleden) te
ontvangen dan moet ermee rekening gehouden worden dat die tot 5 dagen vóór
de zitting kunnen ingediend worden. Dus, bezorging is mogelijk maar niet
binnen de gestelde termijn.

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

Dit is een vraag die intern zal besproken worden.

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Niet van toepassing.

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[8][FOI #3999 email]

 

 

 

Is [9][Merchtem request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Merchtem? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[10]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[11]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[FOI #3999 email]
3. mailto:[Merchtem request email]
4. mailto:[FOI #3999 email]
5. mailto:[Merchtem request email]
6. https://transparencia.be/change_request/...
7. https://transparencia.be/help/officers
8. mailto:[FOI #3999 email]
9. mailto:[Merchtem request email]
10. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
11. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Petra Seghers, Commune de Merchtem

4 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez

 

In aansluiting op onze mail van 17 april kunnen wij u mededelen dat het
college van burgemeester en schepenen beslist heeft om niet in te gaan op
uw vraag om de door u aangehaalde documenten systematisch online te
zetten, ten minste 7 dagen vóór de gemeenteraad. Lokaal bestuur Merchtem
houdt zich aan de decretaal opgelegde verplichtingen.

 

U kan beroep indienen tegen de beslissing van de algemeen directeur zoals
vermeld in onze mail van 17 april met een e-mail of brief naar de
Beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur, [1][adresse email]
of Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Vermeld daarbij de
reden van uw beroep:

 

• geen beslissing genomen door de betrokken overheidsinstantie
• beslissing om documenten niet of slechts gedeeltelijk openbaar te
maken
• niet-uitgevoerde beslissing door de betrokken overheidsinstantie.

 

Verplichting: voeg bij uw beroepschrift altijd:

 

• uw voornaam, naam en postadres
• een kopie van uw oorspronkelijke aanvraag
• een kopie van de beslissing van de betrokken overheidsinstantie.

 

U krijgt de beslissing van de beroepsinstantie binnen 30 dagen, te rekenen
vanaf de dag na de ontvangst van het beroep.

 

U hebt 30 kalenderdagen de tijd om in beroep te gaan. Die termijn gaat in
de dag nadat de beslissing is verstuurd, i.c. op 25 april 2023.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

Petra Seghers

Dienst Algemeen Beleid | Administratief assistent

 

Nieuwstraat 1 | 1785 Merchtem

T 052 33 89 64

E [2][adresse email]

 

[3][IMG]   [4][IMG]   [5][IMG]

 

Elke e-mail uitgaande van de gemeente Merchtem of van één van haar
medewerkers heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen
verbintenissen tot stand brengen.

Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke
briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.merchtem.be/
4. https://www.facebook.com/gemeentemerchtem/
5. https://twitter.com/Merchtem1785