Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 4 weken : geen toelichting geen ontwerpbesluiten en bijlagen op de website /alleen agenda en besluitenlijst
Beste Gemeente Meise
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Meise again.

Caroline De Ridder, Commune de Meise

2 pièces jointes

Beste,
Als bijlage en via onderstaande link kan u de agenda en ontwerpnotulen van
de gemeenteraad van 17 april 2023 terugvinden.
[1]https://meise.meetingburger.net/gr/65abc....
De agenda en ontwerpnotulen worden telkens acht dagen voor de dag van de
gemeenteraadszitting op de website gepubliceerd. Dit wordt zo toegepast
sinds 2019.
Kan u voor het overige uw vraag preciseren en aangeven over welke bijlage
u wenst te beschikken?

Met vriendelijke groeten, 

Caroline De Ridder
Algemeen directeur

Tramlaan 8, 1861 Meise
02 892 20 02 • Fax 02 270 02 61
[2]www.meise.be 

Print deze mail alleen als het echt nodig is.
Dit elektronisch bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de
bestemmeling. Indien je niet de geadresseerde bent, dan is het openen,
kopiëren en distribueren verboden. 
Een e-mail van het lokaal bestuur brengt geen verbintenis tot stand. Dit
kan enkel via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester
of voorzitter en de algemeen directeur.

[3]Disclaimer 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #3998 email]>
Verzonden: woensdag 22 maart 2023 11:55
Aan: Secretariaat AC <[adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
Cher/Chère Commune de Meise,

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3998 email]

Is [Meise request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Gemeente Meise? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

[6]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[7]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://meise.meetingburger.net/gr/65abc...
2. Originele URL: http://www.meise.be/. Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.
http://www.meise.be/
3. Originele URL: https://www.meise.be/disclaimer. Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.
https://www.meise.be/disclaimer
4. https://transparencia.be/change_request/...
5. https://transparencia.be/help/officers
6. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
7. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Sent request to Commune de Meise again.

Inge Vancampenhoudt, Commune de Meise

1 pièce jointe

Beste,
Wij verwijzen naar ons antwoord van 7 april jl. waarbij wij u de
ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 17 april 2023 als bijlage
bezorgden, evenals de link naar onze website waarop u de agenda kan
raadplegen.
De agenda en ontwerpnotulen worden telkens acht dagen voor de dag van de
gemeenteraadszitting op de website gepubliceerd. Dit wordt zo toegepast
sinds 2019.

Met vriendelijke groeten, 

Inge Vancampenhoudt
Administratief hoofdmedewerker – Bestuursadministratie

Tramlaan 8, 1861 Meise
02 892 20 07 • Fax 02 270 02 61
[adresse email
[1]www.meise.be 

Print deze mail alleen als het echt nodig is.
Dit elektronisch bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de
bestemmeling. Indien je niet de geadresseerde bent, dan is het openen,
kopiëren en distribueren verboden. 
Een e-mail van het lokaal bestuur brengt geen verbintenis tot stand. Dit
kan enkel via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester
of voorzitter en de algemeen directeur.

[2]Disclaimer 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #3998 email]>
Verzonden: maandag 17 april 2023 13:37
Aan: Secretariaat AC <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen
 
Herhaling na 4 weken : geen toelichting geen ontwerpbesluiten en bijlagen
op de website /alleen agenda en besluitenlijst

Beste Gemeente Meise

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3998 email]

Is [Meise request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Gemeente Meise? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

[5]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[6]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. Originele URL: http://www.meise.be/. Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.
http://www.meise.be/
2. Originele URL: https://www.meise.be/disclaimer. Klik of tik als u deze koppeling vertrouwt.
https://www.meise.be/disclaimer
3. https://transparencia.be/change_request/...
4. https://transparencia.be/help/officers
5. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
6. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Inge

Er is precies iets foutgelopen met het systeem waarmee we alle mails hebben verstuurd, waardoor jullie te veel mails hebben ontvangen. Mijn excuses hiervoor. Ik kan bevestigen dat we het antwoord hebben ontvangen.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez