Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Stad Kortrijk
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Ville de Courtrai

  [1]Banner
 

 

  Beste Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz,  
  We hebben je melding met nummer 2319745 goed geregistreerd. We houden je op de hoogte van de verdere afhandeling van jouw melding.  
 

  Je melding is de volgende:  
Afzender: [FOI #4272 email]
Datum verzonden: 28-mrt-2023 1:45
Naar: Liberté d'accès à l'information demandes à Courtrai <[Courtrai request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

  [U ontvangt vaak geen e-mail van [FOI #4272 email]. Informatie over waarom dit belangrijk is op https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel
uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4272 email]

Is [Courtrai request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Kortrijk? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------
 

  Je kan deze melding aanvullen met bijkomende informatie door deze mail te beantwoorden. Het is ook mogelijk om bijlagen en afbeeldingen toe te voegen.   

Vriendelijke groeten,
[Courtrai request email] | www.kortrijk.be | tel. 1777
Leiestraat 21 | 8500 Kortrijk
 

References

Visible links

Sent request to Ville de Courtrai again.

Ville de Courtrai

  [1]Banner
 

 
 
  Beste Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz,  
  We hebben je melding met nummer 2323133 behandeld.  
 

  Ons antwoord: Uw verzoek werd overgemaakt aan onze Dienst  
Bestuurszaken.
 

Bekijk je melding
 

  Vriendelijke groeten,  
[Courtrai request email] | www.kortrijk.be | tel. 1777
Leiestraat 21 | 8500 Kortrijk

References

Visible links

Lien Vanwalle, Ville de Courtrai

3 pièces jointes

Geachte,

 

Zie hieronder, onder de respectieve de vragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Lien Vanwalle | jurist

Kortrijk | Bestuurszaken en juridische zaken

0492 91 93 54 | [1][adresse email] | [2]www.kortrijk.be

Volg stad Kortrijk op Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

 

P Denk aan het milieu vooraleer je mails afprint

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Danny Ravau <[3][adresse email]>

Verzonden: vrijdag 14 april 2023 12:45

Aan: Bestuurszaken <[4][adresse email]>

Onderwerp: FW: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Beste,

 

Zie onderstaande mail aub.

 

Met vriendelijke groet,

 

Danny Ravau | Klantenadviseur centraal onthaal Kortrijk | Team centraal
onthaal en burgerzaken

Bezoekadres: Leiestraat 21 |8500 Kortrijk [5][adresse email] |
[6]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Volg stad Kortrijk op facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

 

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[7][FOI #4272 email]>

Verzonden: vrijdag 14 april 2023 8:34

Aan: Meldpunt 1777 <[8][Courtrai request email]>

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

 

[U ontvangt vaak geen e-mail van
[9][FOI #4272 email]. Informatie over waarom dit
belangrijk is op [10]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

 

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

 

Beste Stad Kortrijk

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

In bijlage vindt u de openbare ontwerpbesluitenbundels voor de
raadszittingen van komende maandag, alsook de aanvullende
ontwerpbesluitenbundel voor de gemeenteraad.

Er is voor de komende raadszittingen geen aanvullende
ontwerpbesluitenbundel voor de raad voor maatschappelijk welzijn.  

U kan in de ontwerpbesluitenbundels per nota zien welke bijlagen er bij de
nota zijn gevoegd in het beslissingssysteem van stad Kortrijk.

De bijlagen zelf worden echter niet gepubliceerd, met uitzondering van de
reglementen en verordeningen.

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

Idem vraag 1

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

Stad Kortrijk publiceert alle (openbare) ontwerpbesluitenbundels op de
raadpleegomgeving.

De ontwerpbesluitenbundels worden gepubliceerd de vrijdag voorafgaand aan
de raadscommissies (en dus een 10-tal dagen voor de raadszittingen).

De aanvullende ontwerpbesluitenbundels worden gepubliceerd de donderdag
voor de raadszittingen.

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

[11]https://raadpleeg-kortrijk.onlinesmartci...

Op de website van stad Kortrijk is vermeld dat de ontwerpbesluitenbundels
sinds juli 2021 op de raadpleegomgeving te vinden zijn.

Daarvoor werden de bundels reeds enkele jaren ter beschikking gesteld van
het publiek via de website van stad Kortrijk:
[12]https://www.kortrijk.be/ontwerpbesluiten....

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[17][FOI #4272 email]

 

 

 

Is [18][Courtrai request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Stad Kortrijk? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia
deze weg:

 

[19]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[20]https://eur02.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.kortrijk.be/
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. mailto:[adresse email]
6. http://www.kortrijk.be/
7. mailto:[FOI #4272 email]
8. mailto:[Courtrai request email]
9. mailto:[FOI #4272 email]
10. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
11. https://raadpleeg-kortrijk.onlinesmartci...
12. https://www.kortrijk.be/ontwerpbesluiten...
13. mailto:[FOI #4272 email]
14. mailto:[Courtrai request email]
15. https://transparencia.be/change_request/...
16. https://transparencia.be/help/officers
17. mailto:[FOI #4272 email]
18. mailto:[Courtrai request email]
19. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
20. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...