Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling 1 week voor de raad van 27 april
Beste Gemeente Zedelgem
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Hilde Hoebanx, Commune de Zedelgem

Beste

We hebben uw vraag d;d. 28 maart 2023 goed ontvangen en bekijken dit
nader.

In de loop van volgende week mag u van ons een antwoord verwachten.

Met vriendelijke groet

Hilde Hoebanx
  Dienst secretariaat en juridische dienst
050 28 83 44
[1]www.zedelgem.be

References

Visible links
1. https://zedelgem.be/

Hilde Hoebanx, Commune de Zedelgem

Beste
We verwijzen naar uw e-mail bericht van 28 maart 2023 betreffende het
online plaatsen van de ontwerpbesluiten voor elke gemeenteraad.  
Op onze website zijn momenteel de agenda, de besluitenlijst en de notulen
raadpleegbaar.
Om nog transparanter te zijn zullen wij vanaf nu ook de ontwerpbesluiten
online plaatsen en dit op het moment dat de agenda online komt (acht dagen
voor de zitting).
Voor de gemeenteraad van 27 april 2023 zijn onze diensten momenteel nog
bezig met het opmaken van de dossiers.  Onze ontwerpbesluiten voor deze
zitting zullen raadpleegbaar zijn op onze website [1]www.zedelgem.be (via
over zedelgem- lokaal bestuur-gemeenteraad - zittingen
of [2]https://www.zedelgem.be/gemeenteraad )
vanaf 19 april 2023. 

Wij hopen u alvast met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet

Hilde Hoebanx
  Dienst secretariaat en juridische dienst
050 28 83 44
[3]www.zedelgem.be

Afficher les sections citées

Sent request to Commune de Zedelgem again.

Nathalie Steyaert, Commune de Zedelgem

1 pièce jointe

  • Attachment

    Mail van Gemeente Zedelgem Fwd info Demande au nom de la Libert d acc s l information Ontwerpresoluties online te raadplegen v r elke gemeenteraad toelichting bijlagen.pdf

    84K Download View as HTML

Geachte
Wij verwijzen naar ons antwoord op uw vorige mail m.b.t. dit onderwerp van
5 april 2023 (zie bijlage) en naar uw onderstaande mail van 20 april 2023.
Hieronder vindt u de URL waar u de gevraagde documenten kunt terugvinden:
[1]https://www.zedelgem.be/gemeenteraad
Hopende u van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet

Nathalie Steyaert
Dienst secretariaat
050 28 83 35
[2]www.zedelgem.be

Afficher les sections citées