Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Callens Tabitha,

Beste

Wij hebben uw vraag in goede orde ontvangen en nemen deze ter bespreking mee naar de bevoegde personen.
Daarna zullen wij u van een passend antwoord voorzien.

Mvg,

Tabitha Callens
Deskundige Bestuurszaken
Niet aanwezig op woensdag

 Denk even aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
_____________________________________________________________________________________________
Dit elektronisch bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de geadresseerde bent, dan is het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke e-mail van de gemeente Zwevegem is uitsluitend informatief en brengt geen verbintenis tot stand. Dit kan enkel via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4243 email]>
Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:45
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Callens Tabitha,

Beste

Uw vraag werd intern besproken.

Lokaal bestuur Zwevegem stelt conform het decreet lokaal bestuur steeds de volgende documenten betreffende de gemeente- en OCMW-raad ter beschikking van de burgers:

- de agenda en toelichtende nota > 10 dagen voor de zitting;
- live streaming van de zitting;
- het audiovisueel verslag > max. 3 dagen na de zitting;
- de besluitenlijst > max. 10 dagen na de zitting;
- de notulen > 1 dag na de zitting waarin de betreffende notulen werden goedgekeurd.

Alle documenten worden digitaal ter beschikking gesteld op de volgende pagina's van onze gemeentelijke website:
https://www.zwevegem.be/gemeenteraad
https://www.zwevegem.be/ocmw-raad
https://web-zwevegem.streamovations.be/
Daags voordat een zitting doorgaat, wordt ook telkens een reminder geplaatst op de homepage van onze website (https://www.zwevegem.be/) en op al onze sociale media.

Ons lokaal bestuur is ervan overtuigd op deze manier de burgers tijdig en correct in te lichten en zal dit in de toekomst verder op deze manier blijven doen.

Mvg,

Tabitha Callens
Deskundige Bestuurszaken

 Denk even aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
_____________________________________________________________________________________________
Dit elektronisch bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de geadresseerde bent, dan is het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke e-mail van de gemeente Zwevegem is uitsluitend informatief en brengt geen verbintenis tot stand. Dit kan enkel via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Callens Tabitha
Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 14:50
Aan: [FOI #4243 email]
CC: Vanlangenhove Jan <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Beste

Wij hebben uw vraag in goede orde ontvangen en nemen deze ter bespreking mee naar de bevoegde personen.
Daarna zullen wij u van een passend antwoord voorzien.

Mvg,

Tabitha Callens
Deskundige Bestuurszaken
Niet aanwezig op woensdag

 Denk even aan het milieu voor je deze mail afdrukt!
_____________________________________________________________________________________________
Dit elektronisch bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien u niet de geadresseerde bent, dan is het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke e-mail van de gemeente Zwevegem is uitsluitend informatief en brengt geen verbintenis tot stand. Dit kan enkel via de klassieke briefwisseling ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4243 email]>
Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:45
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Christophe Vandecasteele, Commune de Lendelede

Mevrouw Deprez,

Graag antwoord te vinden op onderstaande vragen:

1)
- De ontwerpbesluiten kunnen samen met de bijlagen door de raadsleden op een digitaal platform geraadpleegd worden
Deze worden niet op voorhand bezorgd aan de media

2 en 3)
- Uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad kan u de agenda van de gemeenteraad op onze website raadplegen: https://www.lendelede.be/dienst/agenda-b...
Indien gewenst, kan deze agenda u per mail doorgestuurd worden.

4)
- Na de gemeenteraad worden de besluitenlijsten en de notulen gepubliceerd op onze website via "gelinkt notuleren" door middel van het notuleringspakket van Cevi. Een overzicht vindt u hiernaast terug: https://lblod.lendelede.be/LBLODWeb/Home...

Met vriendelijke groet,

Christophe Vandecasteele
Algemeen directeur
Dorpsplein 1  -  8860 Lendelede
Tel: 051 33 63 00  |  Gsm: 0478 915 114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denk aan het milieu vooraleer u dit bericht of de bijlagen uitprint 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4243 email]>
Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:45
Aan: info lendelede <[Lendelede request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz