Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Marijn De Vos, Commune de Ledegem

1 pièce jointe

Beste

 

Wij ontvingen uw aanvraag in goede orde.

 

Mogen wij u verzoeken om ons uw volledig adres te bezorgen, dit in
navolging van art. II.40, § 2, 2° van het Bestuursdecreet? Daarna kunnen
wij uw aanvraag inhoudelijk behandelen.

 

Ik kan u wel al meegeven dat de ontwerpbundel van de gemeenteraad van 13
april 2023 vanaf 5 april 2023 te vinden zal zijn op onze website via
volgende link:
[1]https://lblod.ledegem.be/LBLODWeb/Home/O....

 

Wij stellen de ontwerpbundel al sinds 2019 systematisch ter beschikking
voor iedereen, vanaf het versturen van de agenda naar de raadsleden (= 8
dagen voor de zitting).

 

Met vriendelijke groeten

 

Marijn De Vos

ALGEMEEN DIRECTEUR

 

+32 56 894 854
   
Lokaal bestuur Ledegem

Rollegemstraat 132

8880 Ledegem

[2]www.ledegem.be

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[3][FOI #4242 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:45

Aan: Dienst Onthaal Lokaal Bestuur Ledegem <[4][Ledegem request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

[U ontvangt vaak geen e-mail van
[5][FOI #4242 email]. Informatie over waarom dit
belangrijk is op [6]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

 

OPGELET: Deze e-mail werd verzonden door iemand buiten de organisatie.
Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of links. Een verdachte mail
open je niet en stuur je door naar [7][adresse email].

 

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette
demande:

 

[8][FOI #4242 email]

 

References

Visible links
1. https://lblod.ledegem.be/LBLODWeb/Home/O...
2. http://www.ledegem.be/
3. mailto:[FOI #4242 email]
4. mailto:[Ledegem request email]
5. mailto:[FOI #4242 email]
6. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
7. mailto:[adresse email]
8. mailto:[FOI #4242 email]

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Marijn

Hierbij het adres: Turnhoutsebaan 110 2140 Borgerhout

We willen graag nagaan welke gemeenten naast de agenda, ook de ontwerpbesluiten en bijlages voor de gemeenteraad online plaatsen. Daarom volgende vragen:

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?
- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

Marijn De Vos, Commune de Ledegem

Beste mevrouw Deprez

De agenda en ontwerpbundel (te vinden onder de noemer 'notulen') zijn steeds in de loop van de 8ste dag voor de zitting ter beschikking. Voor de zitting van 29/6 zal dit dus vanaf 21/6 op onze website (https://lblod.ledegem.be/LBLODWeb/Home/O...) staan. Een toelichting maken wij nooit op, onze beslissingen omvatten alle nuttige info en worden op een leesbare manier opgemaakt.

Ik vraag mijn collega van het secretariaat om u de bijlagen van de raad van 29/6 (met uitsluiting van informatie die wij wettelijk gezien niet moeten afleveren) te bezorgen, van zodra deze online staan.

Met vriendelijke groeten

Marijn De Vos

ALGEMEEN DIRECTEUR

+32 56 894 854
      

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4242 email]>
Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 13:29
Aan: Marijn De Vos <[adresse email]>
Onderwerp: Re: Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

OPGELET: Deze e-mail werd verzonden door iemand buiten de organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of links. Een verdachte mail open je niet en stuur je door naar [adresse email].

Dag Marijn

Hierbij het adres: Turnhoutsebaan 110 2140 Borgerhout

We willen graag nagaan welke gemeenten naast de agenda, ook de ontwerpbesluiten en bijlages voor de gemeenteraad online plaatsen. Daarom volgende vragen:

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet

Charlotte Deprez

Afficher les sections citées

WeTransfer,

This transfer expires on 2023-06-29

[1]Click 'Download images' to view images

[2][adresse email]
sent you GR 29/6/2023
83 items, 126 MB in total ・ Expires on 29 June, 2023
GR 29/6/2023 Beste mevrouw Deprez

De agenda en ontwerpbundel (te vinden onder de noemer 'notulen') zijn steeds in de loop van de 8ste dag voor de zitting ter beschikking
op onze website www.ledegem.be. Voor de zitting van 29/6 zijn deze reeds beschikbaar op onze website (https://lblod.ledegem.be).
In bijlage vindt u alle bijlagen die bij de agenda van de gemeenteraad werden opgeladen. Behalve deze voor de geheime agendapunten.
Enkele zip-bestanden bij punt 4 krijg ik niet doorgemaild. Mocht u dit alsnog wensen dan bekijk ik het verder met onze
applicatiebeheerder.
Met vriendelijke groeten
Ilse Maertens
Deskundige personeel en organisatie
Lokaal bestuur Ledegem
056/89 48 53
[3]Get your files
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/24b21a2...
83 items
Punt11_GR_Samenstelling deontologische commissie gemeente 20230516_Mail_CarolineSeynhaeve (171301)_.pdf
636 KB
Punt11_GR_Samenstelling deontologische commissie gemeente 20230620_Mail_GerdaDewulf (174174)_.pdf
80.2 KB
Punt12_GR_Vertegenwoordiger toewijzingsraad woonmaatschappij Thuiswest 20230517_mail_woondienst (171304)_.pdf
802 KB
Punt13_GR_Bekrachtigen Woondienst Regio Izegem een erkenning als Energie Presentatie (173364)_.pptx
63.6 KB
Punt13_GR_Bekrachtigen Woondienst Regio Izegem een erkenning als Energie Verklarende_Nota (173365)_.pdf
244 KB
Punt13_GR_Wonen en klimaat - Energiehuis Uittreksel (172526)_.pdf
158 KB
+ 77 more

To make sure our emails arrive, please add [5][adresse email] to [6]your contacts.

[7]About WeTransfer   ・   [8]Help   ・   [9]Legal   ・   [10]Report this transfer as spam

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?trk=TRN_TDL_01&a...
2. mailto:[adresse email]
3. https://wetransfer.com/downloads/24b21a2...
4. https://wetransfer.com/downloads/24b21a2...
5. mailto:[adresse email]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/about?trk=TRN_TDL...
8. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
9. https://wetransfer.com/legal/terms?trk=T...
10. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/....

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte Marijn De Vos,
de wetransfer van juni is nu vervallen. Jammer heb ik dus geen kopie van die bijlagen van de raad van 29/6 (met uitsluiting van informatie die wij wettelijk gezien niet moeten afleveren)
"This transfer expires on 2023-06-29"

Kunt uw deze met een nieuwe wetransfer terugsturen ?
Alvast bedankt,
Claude Archer voor transparencia.be
zelfde postadress als vroeger