Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Nous attendons que Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Stekelorum Joeri, Commune de Koksijde

4 pièces jointes

Mevrouw Deprez,

 

Uw onderstaand verzoek werd goed ontvangen.

In uw vragen spreekt u over “ontwerpresolutie”. Dit is een term die voor
mij onbekend is in de context van een lokaal bestuur. In het Europees
parlement is dit wel een gebruikelijke term.

Ik ga er dan ook maar van uit dat u in de gemeentelijke context doelt op
“ontwerpbesluiten” (die aan de gemeenteraad of Raad voor Maatschappelijk
Welzijn) worden voorgelegd.

 

Het antwoord op uw vier vragen kan ik eenvoudig samenvatten:

• Elke gemeenteraad wordt bij ons bekendgemaakt op
[1]https://www.koksijde.be/gemeenteraad-en-...
: daar vindt u algemene informatie over wanneer de laatste
gemeenteraad plaats vond en wanneer de volgende gemeenteraad staat
ingepland; er staat ook algemene informatie over beide raden
• Elke gemeenteraad wordt bij ons live uitgezonden, en ook achteraf kan
de volledige gemeenteraad (met uitzondering van de besloten zitting)
worden herbekeken: daarvoor klikt u door op
[2]https://koksijde.notubiz.be/
• Elke inwoner kan intekenen op een e-nieuwsbrief, zodat ze verwittigd
worden van elke gemeenteraad (doorklikken op
[3]https://www.koksijde.be/taxonomy/term/31...)
• Alle agendapunten en bijhorende (publieke) stukken worden steeds
minimum acht dagen voor elke gemeenteraad aan het publiek bekend
gemaakt en zijn ook achteraf te consulteren op onze raadpleegomgeving
via volgende link:
[4]https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...

◦ Bij elk agendapunt wordt een toelichting vermeld
◦ Er is steeds een volledige agenda in pdf beschikbaar
◦ Er is steeds een toelichtende nota in pdf beschikbaar met
informatie over elk punt en een voorstel van beslissing
◦ Het zittingsverslag wordt steeds binnen de drie dagen gepubliceerd

Burgers kunnen in het kader van openbaarheid van bestuur, en binnen de
door het decreet voorziene modaliteiten en uitzonderingen, steeds
eventuele bijhorende stukken opvragen via
[5]https://www.koksijde.be/openbaarheid-van...

 

 

Concreet antwoord op uw vragen

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
Kan u zelf afhalen via
[6]https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen? Kan u zelf afhalen via
[7]https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben? Dit is decretaal zo bepaald en dat volgen wij dan ook

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
[8]https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...

 

Mag ik vragen mij een ontvangstbevestiging te sturen van dit antwoord en
in geval er zaken voor u onduidelijk zijn, mij dit te willen signaleren

 

Ik dring er ook op aan om mijn persoonlijke gegevens zoals hieronder
vermeld (telefoonnummers en mailadres) nergens te publiceren.

 

Joeri Stekelorum
algemeen directeur

T. 058 53 30 30 | F. 058 53 30 37
[9][adresse email]
....................................................................................

Gemeentehuis | Zeelaan 303, 8670 Koksijde
[10]www.koksijde.be
....................................................................................

[11][IMG] [12]Facebook [13][IMG] [14]@gem_Koksijde [15][IMG] [16]Instagram

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[17][FOI #4237 email]>

Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 1:45

Aan: Postbus_info <[18]Postbus_[Koksijde request email]>

Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Geachte [Authority name],

 

Beste Gemeente

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[23][FOI #4237 email]

 

 

 

Is [24][Koksijde request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Koksijde? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

 

[25]https://eur04.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[26]https://eur04.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.koksijde.be/gemeenteraad-en-...
2. https://koksijde.notubiz.be/
3. https://www.koksijde.be/taxonomy/term/31...
4. https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...
5. https://www.koksijde.be/openbaarheid-van...
6. https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...
7. https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...
8. https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...
9. mailto:[adresse email]
10. https://www.koksijde.be/
11. https://www.facebook.com/KoksijdeOostdui...
12. https://www.facebook.com/KoksijdeOostdui...
13. https://twitter.com/gem_Koksijde
14. https://twitter.com/gem_Koksijde
15. https://www.instagram.com/koksijde_oostd...
16. https://www.instagram.com/koksijde_oostd...
17. mailto:[FOI #4237 email]
18. mailto:Postbus_[Koksijde request email]
19. mailto:[FOI #4237 email]
20. mailto:[Koksijde request email]
21. https://eur04.safelinks.protection.outlo...
22. https://eur04.safelinks.protection.outlo...
23. mailto:[FOI #4237 email]
24. mailto:[Koksijde request email]
25. https://eur04.safelinks.protection.outlo...
26. https://eur04.safelinks.protection.outlo...

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Joeri

Het gaat inderdaad om ontwerpbesluiten. Bedankt voor uw reactie.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte Stekelorum Joeri,
op de gestuurde link voor de gemeenteraad van juni 2023 was er geen enkele bijlage noch gedetailleerde info over de punten van de agenda
https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...

Kunt uw zoals meeste gemeenten het doen, de bijlagen van de publieke agenda punten (gemeenteraad juni 2023) via een link (zoals wetransfer) via hier sturen ?
Alvast bedankt
Claude Archer
transparencia.be
adress voor dit onderwerp : Turnhoutsebaan 110 2140 Borgerhout.

Stekelorum Joeri, Commune de Koksijde

2 pièces jointes

Mevrouw

De gedetailleerde info over elke punt (een toelichting en het voorstel van
beslissing) is wel degelijk opgenomen in een nota die door iedereen kan
bekeken worden (helemaal onderaan)

 

[1]Afbeelding met tekst, Lettertype, algebra, schermopname Automatisch
gegenereerde beschrijving

 

Waar nodig zijn bij elk punt bijlagen te vinden, bijvoorbeeld het punt met
het reglement onderwijscheques ([2]Beslissingen van de bestuursorganen van
Lokaal Bestuur Koksijde - Open Data - Agendapunt (cipalschaubroeck.be))

[3]Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, lijn Automatisch
gegenereerde beschrijving

 

 

 

Joeri Stekelorum

algemeen directeur

T. 058 53 30 30 | F. 058 53 30 37 | intern 410

[adresse email]

....................................................................................

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #4237 email]>
Verzonden: woensdag 6 september 2023 10:23
Aan: Stekelorum Joeri <[adresse email]>
Onderwerp: Re: FW: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Geachte Stekelorum Joeri,

 

op de gestuurde link voor de gemeenteraad van juni 2023 was er geen enkele
bijlage noch gedetailleerde info over de punten van de agenda

 

[4]https://koksijde-echo.cipalschaubroeck.b...

 

 

 

Kunt uw zoals meeste gemeenten het doen, de bijlagen van de publieke
agenda punten (gemeenteraad juni 2023) via een link (zoals wetransfer) via
hier sturen ?

 

Alvast bedankt

 

Claude Archer

 

transparencia.be

 

adress voor dit onderwerp : Turnhoutsebaan 110  2140 Borgerhout.

 

 

 

Afficher les sections citées

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.