Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Nous attendons que Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Stad Mechelen
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Onthaal Burgers, Ville de Malines

Bedankt voor je bericht aan Stad Mechelen. 

 

We hebben je bericht goed ontvangen en streven ernaar dit zo snel mogelijk
te beantwoorden. 

Gelieve een verwerkingstijd van 3 werkdagen in acht te nemen + eventuele
verzendtijd voor documenten of producten die we per post afleveren. 

 

• Heb je een algemene vraag?  Veel informatie vind je terug op onze
algemene website: [1]www.stadmechelen.be 
• Voor vragen over de coronamaatregelen kan je terecht op
[2]www.mechelen.be/coronavirus of de website van de overheid
[3]www.info-coronavirus.be/nl 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. Je kan hier niet op
antwoorden. 

Vriendelijke groeten 

Team onthaal en informatie. 

Stad Mechelen  

Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België
 w[4]ww.mechelen.be 

[5][Malines request email] 

Op deze e-mail is de wet van 13/06/2005 over het vertrouwelijke karakter
van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder art. 124.
De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De organisatie is niet
aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de
laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze
transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor
jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten
en het bericht te vernietigen
 

References

Visible links
1. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
3. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
4. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
5. mailto:[Malines request email]

Sent request to Ville de Malines again.

Onthaal Burgers, Ville de Malines

Bedankt voor je bericht aan Stad Mechelen. 

 

We hebben je bericht goed ontvangen en streven ernaar dit zo snel mogelijk
te beantwoorden. 

Gelieve een verwerkingstijd van 3 werkdagen in acht te nemen + eventuele
verzendtijd voor documenten of producten die we per post afleveren. 

 

• Heb je een algemene vraag?  Veel informatie vind je terug op onze
algemene website: [1]www.stadmechelen.be 
• Voor vragen over de coronamaatregelen kan je terecht op
[2]www.mechelen.be/coronavirus of de website van de overheid
[3]www.info-coronavirus.be/nl 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail. Je kan hier niet op
antwoorden. 

Vriendelijke groeten 

Team onthaal en informatie. 

Stad Mechelen  

Grote Markt 21, 2800 Mechelen, België
 w[4]ww.mechelen.be 

[5][Malines request email] 

Op deze e-mail is de wet van 13/06/2005 over het vertrouwelijke karakter
van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder art. 124.
De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De organisatie is niet
aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de
laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze
transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor
jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten
en het bericht te vernietigen
 

References

Visible links
1. http://www.stadmechelen.be/
2. http://www.mechelen.be/coronavirus
3. http://www.info-coronavirus.be/nl/
4. http://www.mechelen.be/
5. mailto:[Malines request email]

Polleunis Johan, Ville de Malines

Geachte
Bij stad Mechelen is inzake het ter beschikking stellen van
ontwerpbesluiten en de relevante bijlagen vóór een zitting van de
gemeenteraad volgende bepaling opgenomen in het Huishoudelijk Reglement
dat door de gemeenteraad werd vastgesteld:
 
        Art. 8 §3       Naast de agenda, zijn ook de ontwerpbesluiten en
de relevante bijlagen die het voorwerp uitmaken van de te nemen beslissing
(reglementen, overeenkomsten, ontwerpreglement, ed) 2 vrije dagen vòòr de
zitting van de                     gemeenteraad beschikbaar op de
stedelijke website (voor gemeenteraad op maandag betekent dit ten laatste
op vrijdagnamiddag).
 
Deze regeling wordt reeds toegepast van bij het begin van deze legislatuur
(jan. 2019).
Na afloop van een zitting van de gemeenteraad wordt deze publicatie op de
website vervangen door de goedgekeurde notulen.
 
De publicatie van de ontwerpbesluiten en relevante bijlage is terug te
vinden op de volgende pagina van de website van de stad Mechelen:
[1]https://www.mechelen.be/zittingen-gemeen...
 
Indien nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen.
 
Met vriendelijke groeten
 
Johan Polleunis | Diensthoofd
Stad Mechelen | Dienst Notulenbeheer
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
 
015 29 78 08
[2]www.mechelen.be
Volg ons op [3]Facebook, [4]Instagram of [5]LinkedIn
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Onthaal Burgers <[Malines request email]>
Verzonden: woensdag 12 april 2023 15:59
Aan: Dienst Notulenbeheer <[adresse email]>
Onderwerp: FW: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
 
 
Met vriendelijke groeten
 
Stad Mechelen | Afdeling Frontoffice
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
 
015 29 78 11
 
[6]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[7][FOI #4218 email]>
Verzonden: maandag 10 april 2023 21:10
Aan: Onthaal Burgers <[8][Malines request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
EXTERN Let op: deze e-mail komt van buiten de organisatie.
 
Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
 
Beste Stad Mechelen
 
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.
 
 
 
Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.
 
 
 
Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:
 
 
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
 
 
 
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
 
 
 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
 
 
 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
 
 
 
Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.
 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
 
 
Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[13][FOI #4218 email]
 
 
 
Is [14][Malines request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Stad Mechelen? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:
 
[15]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[16]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 

Op deze e-mail is de wet van 13/06/2005 over het vertrouwelijke karakter
van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder art. 124.
De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De organisatie is niet
aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de
laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze
transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor
jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en
het bericht te vernietigen
 

References

Visible links
1. https://www.mechelen.be/zittingen-gemeen...
2. https://www.mechelen.be/
3. https://www.facebook.com/stadmechelen/
4. https://www.instagram.com/stadmechelen/
5. https://luna.mechelen.be/linkedin-stad-m...
6. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. mailto:[FOI #4218 email]
8. mailto:[Malines request email]
9. mailto:[FOI #4218 email]
10. mailto:[Malines request email]
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
13. mailto:[FOI #4218 email]
14. mailto:[Malines request email]
15. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
16. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.