Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ville de Geel aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Stad Geel
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Ville de Geel again.

OpenbaarheidVanBestuur, Ville de Geel

3 pièces jointes

Geachte

 

In het kader van openbaarheid van bestuur bezorgen wij u in bijlage de
agenda en ontwerpbesluiten voor de gemeenteraad van 19 april 2023.

Kan u ons wat betreft de bijlage(n) per besluit specificeren welke u wenst
te ontvangen? Het is arbeidsintensief en anders te uitgebreid om door te
mailen.

 

De agenda en samenvattingen worden voorafgaand de gemeenteraad
gepubliceerd op onze [1]raadpleegomgeving, U vindt deze voor de
eerstvolgende gemeenteraad 19/4 terug via deze link:
[2]https://raadpleeg-geel.onlinesmartcities...

Na behandeling op de gemeenteraad worden de besluiten volledig
gepubliceerd op deze raadpleegomgeving.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groeten

Bert Deboel, voor

Dienst: Openbaarheid van bestuur

Werft 20

2440 Geel

014/56.60.60

[3][adresse email]

 

Dien uw aanvraag bij voorkeur in via
[4]https://www.geel.be/openbaarheid-van-bes...

 

imap://[adresse email]:993/fetch>UID>/INBOX>42642?header=quotebody&part=1.1.2&filename=image002.png"
o:title="geel algemeen logo6" /> [5]geel algemeen logo6

 

 

 

 

Indien een openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk toegestaan wordt,
kan u binnen 30 kalenderdagen beroep instellen tegen deze beslissing.

Dit doet u bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en
hergebruik van overheidsinformatie per brief, waarvan het secretariaat
gevestigd is bij de Vlaamse overheid, departement Kanselarij en Bestuur,
afdeling openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20 te 1000 Brussel,
of via mail: [6][adresse email]

De inwilliging van de openbaarmaking geeft niet de toestemming aan de
aanvrager om het bestuursdocument te hergebruiken (artikel II. 44,§3 van
het bestuursdecreet).

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: algemeenbestuur <[7][adresse email]>
Verzonden: dinsdag 11 april 2023 7:57
Aan: OpenbaarheidVanBestuur <[8][adresse email]>
Onderwerp: FW: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[9][FOI #4214 email]>

Verzonden: maandag 10 april 2023 9:36

Aan: Onthaal Stadhuis <[10][Geel request email]>

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

 

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

 

Beste Stad Geel

 

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

 

 

 

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités,
[11]https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...,
Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de
gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al
publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat
weigeren.

 

 

 

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

 

 

 

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

 

 

 

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

 

 

 

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

 

 

 

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

 

Charlotte Deprez, journalist bij
[12]https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

 

 

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[17][FOI #4214 email]

 

 

 

Is [18][Geel request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te
vragen Stad Geel? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze
weg:

 

[19]https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[20]https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://raadpleeg-geel.onlinesmartcities...
2. https://raadpleeg-geel.onlinesmartcities...
3. mailto:[adresse email]
4. https://www.geel.be/openbaarheid-van-bes...
5. http://www.geel.be/
6. mailto:[adresse email]
7. mailto:[adresse email]
8. mailto:[adresse email]
9. mailto:[FOI #4214 email]
10. mailto:[Geel request email]
11. https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...
12. https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...
13. mailto:[FOI #4214 email]
14. mailto:[Geel request email]
15. https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...
16. https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...
17. mailto:[FOI #4214 email]
18. mailto:[Geel request email]
19. https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...
20. https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=ht...

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Bert

Bedankt voor uw reactie. De bedoeling is om na te gaan welke steden en gemeenten de ontwerpbesluiten nog voor de gemeenteraad online publiceren (dus naast de agenda). Zijn jullie van plan om ook de ontwerpbesluiten en bijlagen in de toekomst online te publiceren voor de gemeenteraad?

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez