Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Evie Lauwers,

2 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez
 
Ik beantwoord hierbij de gestelde vragen.
Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet me te contacteren.
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

• De ontwerpbesluiten van de volgende raad op 24/04 kunnen we nog niet
bezorgen.
• De ter inzage-ontwerpbesluiten van de raad worden steeds op voorhand
raadpleegbaar gesteld.
Dit gebeurt op de dag van de verzending van de stukken aan de
raadsleden. Meestal is dit op 2^e donderdag voorafgaand aan de
zitting:   

• Voorbeeld

• De raden van april gaan door op maandag 24/04.
• De stukken worden aan de raadsleden bezorgd en aansluitend [1]online
geplaatst zodat ook de burger deze kan raadplegen.

• Meer informatie vindt u [2]hier.

• Volgende ontwerpbesluitenbundels werden online gezet voor wat betreft
de gemeenteraad van 27/03/2023.
Deze documenten werden bij vrijgave van de definitieve besluiten (de
dag na de gemeenteraad), offline gehaald.
   

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

• Deze zult u kunnen raadplegen [3]via onze raadpleegomgeving nadat de
stukken aan de raadsleden werden bezorgd.

 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

• Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, doen wij dit
systematisch.

 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

• Wij maken deze stukken raadpleegbaar [4]via onze raadpleegomgeving
sinds januari 2019.

 
 
Met vriendelijke groeten,
Evie Lauwers | consulent bestuurskunde
Stad Antwerpen | Bestuurszaken stad en OCMW | Besluitvorming
Gsm: 0499/ 80 25 40
[adresse email] |[adresse email] |
[5]www.antwerpen.be
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[6][FOI #4213 email]>
Verzonden: zondag 26 maart 2023 21:56
Aan: Algemeen Directeur <[7][adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
WAARSCHUWING: DIT IS EEN EXTERNE MAIL
Deze mail komt van buiten onze organisatie. Kijk eerst of je het mailadres
en de afzender herkent en/of vertrouwt. Doe dat voor je bijlagen opent of
links aanklikt. Zo houden we onze organisatie veiliger voor phishing.
Meer weten over phishing of toch geklikt op een schadelijke link? Lees
hier<[8]https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info...>
meer.
 
 
 
Geachte [Authority name],
 
Beste Gemeente
 
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.
 
 
 
Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.
 
 
 
Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:
 
 
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
 
 
 
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
 
 
 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
 
 
 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
 
 
 
Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.
 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
 
 
Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[13][FOI #4213 email]
 
 
 
Is [14][Anvers request email] een verkeerd adres om
Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve
met ons contact op te nemenvia deze weg:
 
[15]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[16]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. https://ebesluit.antwerpen.be/zittingen/...
2. https://www.antwerpen.be/info/5571719fb2...
3. https://ebesluit.antwerpen.be/zittingen/...
4. https://ebesluit.antwerpen.be/zittingen/...
5. http://www.antwerpen.be/
6. mailto:[FOI #4213 email]
7. mailto:[adresse email]
8. https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info...
9. mailto:[FOI #4213 email]
10. mailto:[Anvers request email]
11. https://transparencia.be/change_request/...
12. https://transparencia.be/help/officers
13. mailto:[FOI #4213 email]
14. mailto:[Anvers request email]
15. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
16. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...