Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Geachte [Authority name],
Beste Gemeente
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Secretariaat, Commune de Malle

9 pièces jointes

Beste

 

Hierbij de gevraagde informatie.

 

Als bijlage vindt u de documenten terug die aan de raadsleden werden
bezorgd voorafgaand aan de gemeenteraad.

 

Sedert begin 2020 wordt alle informatie voor de gemeenteraad op onze
website gepubliceerd en is te raadplegen via
[1]https://www.malle.be/agenda

 

Vriendelijke groeten.

Hilde Van Den Plas

 

 
Secretariaat
Gemeente Malle | Departement financiën & ondersteuning
Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
03 310 05 31
[2]www.malle.be 

[3][IMG] [4][IMG] [5][IMG] .
“De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor
de persoon of dienst aan wie het is gericht. Als u niet de bedoelde
bestemmeling bent, gelieve dit bericht dan naar ons terug te sturen en de
inhoud te verwijderen uit uw computer. Dit bericht geldt als informatie,
maar verbindt de gemeente Malle helemaal niet. De inhoud geldt alleen als
hij later wordt bevestigd met een brief ondertekend door de burgemeester
en de algemeen directeur. Het gemeentebestuur van Malle kan ook niet
aansprakelijk gesteld worden op grond van de inhoud van dit bericht of van
de bijlage(n).” 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[6][FOI #4182 email]>
Verzonden: zondag 26 maart 2023 21:55
Aan: Info <[7][adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

[U ontvangt vaak geen e-mail van
[8][FOI #4182 email]. Informatie over waarom dit
belangrijk is op [9]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

Geachte [Authority name],

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[14][FOI #4182 email]

Is [15][Malle request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te
vragen Gemeente Malle? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia
deze weg:

[16]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[17]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.malle.be/agenda
2. http://www.malle.be/
3. https://www.facebook.com/gemeentemalle
4. https://www.instagram.com/gemeentemalle/
5. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
6. mailto:[FOI #4182 email]
7. mailto:[adresse email]
8. mailto:[FOI #4182 email]
9. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
10. mailto:[FOI #4182 email]
11. mailto:[Malle request email]
12. https://transparencia.be/change_request/...
13. https://transparencia.be/help/officers
14. mailto:[FOI #4182 email]
15. mailto:[Malle request email]
16. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
17. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...