Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Balen
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Balen again.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Beste gemeente Balen

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen kunnen beantwoorden?

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?
- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?
- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

Communicatie, Commune de Balen

Beste,

 

Ik antwoord op uw vragen in de mail hieronder in het rood, wat betreft de
gemeente Balen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rik Thaens

Communicatiedienst

Gemeente Balen
Vredelaan 1

2490 Balen
Tel: 014/74 40 33 (rechtstreeks)
        014/74 40 30 (communicatiedienst)

Gsm: 0498/86 58 08
[1]www.balen.be

 

Elke mail uitgaande van de gemeente Balen of van één van haar medewerkers,
heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand
brengen.  Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de
klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen
directeur.

P  Afdrukken écht nodig? Hou rekening met het milieu!

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[2][FOI #4155 email]>

Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 16:57

Aan: Gemeentebestuur <[3][Balen request email]>

Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Beste gemeente Balen

 

 

 

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van
verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités,
Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de
gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

 

 

 

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen
kunnen beantwoorden?

 

 

 

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de
ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?

 

Ik zal deze doorsturen zodra deze beschikbaar zijn (15 juni)

 

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens
zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk
op de website van de gemeente?

 

Deze documenten komen automatisch online te staan in de digitale
toepassing Green Valley zodra ze beschikbaar zijn:
[4]https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...

Op de gemeentelijke website linken we vanaf dan ook naar Green Valley en
plaatsen we een PDF met de agendapunten online:
[5]https://www.balen.be/product/500/agenda-...

 

- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

[6]https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...

De startdatum van Green Valley was april 2019.

 

Alvast bedankt.

 

 

 

Vriendelijke groet

 

Charlotte Deprez

 

 

 

 

 

 

 

Afficher les sections citées

 

 

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[9][FOI #4155 email]

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[10]https://eur04.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. blocked::blocked::http://www.balen.be http://www.balen.be
file:///tmp/blocked::http:/www.balen.be
2. mailto:[FOI #4155 email]
3. mailto:[Balen request email]
4. https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...
5. https://www.balen.be/product/500/agenda-...
6. https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...
7. mailto:[FOI #4155 email]
8. https://transparencia.be/help/officers
9. mailto:[FOI #4155 email]
10. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Communicatie, Commune de Balen

2 pièces jointes

Beste,

 

In bijlage nog de gevraagde ontwerpbesluiten, zoals in de mails hieronder
besproken.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rik Thaens

Communicatiedienst

Gemeente Balen
Vredelaan 1

2490 Balen
Tel: 014/74 40 33 (rechtstreeks)
        014/74 40 30 (communicatiedienst)

Gsm: 0498/86 58 08
[1]www.balen.be

 

Elke mail uitgaande van de gemeente Balen of van één van haar medewerkers,
heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand
brengen.  Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de
klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen
directeur.

P  Afdrukken écht nodig? Hou rekening met het milieu!

 

 

 

 

 

Van: Communicatie
Verzonden: dinsdag 6 juni 2023 9:33
Aan: [FOI #4155 email]
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Beste,

 

Ik antwoord op uw vragen in de mail hieronder in het rood, wat betreft de
gemeente Balen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rik Thaens

Communicatiedienst

Gemeente Balen
Vredelaan 1

2490 Balen
Tel: 014/74 40 33 (rechtstreeks)
        014/74 40 30 (communicatiedienst)

Gsm: 0498/86 58 08
[2]www.balen.be

 

Elke mail uitgaande van de gemeente Balen of van één van haar medewerkers,
heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand
brengen.  Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de
klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de algemeen
directeur.

P  Afdrukken écht nodig? Hou rekening met het milieu!

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[3][FOI #4155 email]>

Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 16:57

Aan: Gemeentebestuur <[4][Balen request email]>

Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Beste gemeente Balen

 

 

 

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van
verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités,
Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de
gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

 

 

 

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen
kunnen beantwoorden?

 

 

 

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de
ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?

 

Ik zal deze doorsturen zodra deze beschikbaar zijn (15 juni)

 

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens
zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk
op de website van de gemeente?

 

Deze documenten komen automatisch online te staan in de digitale
toepassing Green Valley zodra ze beschikbaar zijn:
[5]https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...

Op de gemeentelijke website linken we vanaf dan ook naar Green Valley en
plaatsen we een PDF met de agendapunten online:
[6]https://www.balen.be/product/500/agenda-...

 

- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

[7]https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...

De startdatum van Green Valley was april 2019.

 

Alvast bedankt.

 

 

 

Vriendelijke groet

 

Charlotte Deprez

 

 

 

 

 

 

 

Afficher les sections citées

 

 

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

 

[10][FOI #4155 email]

 

 

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

 

[11]https://eur04.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

 

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. blocked::blocked::http://www.balen.be http://www.balen.be
file:///tmp/blocked::http:/www.balen.be
2. blocked::blocked::http://www.balen.be http://www.balen.be
file:///tmp/blocked::http:/www.balen.be
3. mailto:[FOI #4155 email]
4. mailto:[Balen request email]
5. https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...
6. https://www.balen.be/product/500/agenda-...
7. https://edocs.balen.be/suite-consult/zit...
8. mailto:[FOI #4155 email]
9. https://transparencia.be/help/officers
10. mailto:[FOI #4155 email]
11. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...