Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

aanvraag voor de bijlagen van ontwerpen zonder privacygevoelige datas
Beste Gemeente Dilbeek
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Dilbeek again.

Secretariaat, Commune de Dilbeek

Geachte mevrouw

 

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en opgenomen in het register
Openbaarheid van bestuur met nummer 2023/003.

 

Voor wat betreft uw vragen 1 ,2 en 4 is het antwoord eenvoudig: zodra
beschikbaar wordt de ontwerpagenda met alle ontwerpbesluiten (met
geïntegreerde toelichting) meteen gepubliceerd op onze gemeentelijke
website.

Hierbij de rechtstreekse link:
[1]https://www.dilbeek.be/nl/bestuur/gemeen...

Klik op Agenda -> deze pdf is onze complete publieke agenda (dat wil
zeggen dat privacy gevoelige items zijn uit zijn gefilterd zoals de
regelgeving ook voorschrijft)

 

Voor wat vraag 3 over de bijlagen betreft wordt er voorafgaand aan de
gemeenteraad geen overzicht van de bijlagen opgemaakt, dat
bestuursdocument bestaat dus niet en kan logischerwijze ook niet worden
bezorgd. Alle bijlagen zijn uiteraard ter beschikking van de raadsleden
via de digitale vergadertool.

 

Gezien de bijlagen van alle agendapunten zeer talrijk zijn en ook
privacygevoelige gegevens kunnen bevatten worden deze niet gepubliceerd.
Ze kunnen op aanvraag aangevraagd en klaargemaakt worden voor een
specifiek agendapunt.

Indien u bijzondere interesse heeft voor de bijlagen van een specifiek
agendapunt kan u dit ons per kerende laten weten.

 

Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groeten

 

Team secretariaat

Groep Dilbeek

=====================================================================================================================================================================================================

 

Beste Gemeente

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.dilbeek.be/nl/bestuur/gemeen...

Sent request to Commune de Dilbeek again.

Secretariaat, Commune de Dilbeek

1 pièce jointe

  • Attachment

    2023 008 Besluit OPVB Nieuwe vraag journalist Apache Bruzz ontwerpbesluiten raad lijst en bijlagen gemeenteraad ondertekend.pdf

    174K Download View as HTML

Geachte mevrouw Deprez

Wij hebben uw vraag goed ontvangen en opgenomen in het register Openbaarheid van bestuur met nummer 2023/008.

Voor wat betreft uw vragen 1 ,2 en 4 is het antwoord eenvoudig: zodra beschikbaar wordt de ontwerpagenda met alle ontwerpbesluiten (met geïntegreerde toelichting) meteen gepubliceerd op onze gemeentelijke website. Dit is reeds meerdere jaren van toepassing.
Hierbij de rechtstreekse link: https://www.dilbeek.be/nl/bestuur/gemeen...
Klik op Agenda -> deze pdf is onze complete publieke agenda (dat wil zeggen dat privacy gevoelige items zijn uit zijn gefilterd zoals de regelgeving ook voorschrijft)

Voor wat vraag 3 over de bijlagen betreft wordt er voorafgaand aan de gemeenteraad geen overzicht van de bijlagen opgemaakt, dat bestuursdocument bestaat dus niet en kan logischerwijze ook niet worden bezorgd. Alle bijlagen zijn uiteraard ter beschikking van de raadsleden via de digitale vergadertool.

Gezien de bijlagen van alle agendapunten zeer talrijk zijn en ook privacygevoelige of andere verplicht te beschermen gegevens kunnen bevatten worden deze niet gepubliceerd. Ze kunnen op aanvraag aangevraagd en klaargemaakt worden voor een specifiek agendapunt.

Indien u bijzondere interesse heeft voor de bijlagen van een specifiek agendapunt kan u dit ons per kerende laten weten.
Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten

Team secretariaat
Groep Dilbeek

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #3970 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 22:20
Aan: Mailbox Dilbeek <[Dilbeek request email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

aanvraag voor de bijlagen van ontwerpen zonder privacygevoelige datas

Beste Gemeente Dilbeek

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3970 email]

Is [Dilbeek request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Dilbeek? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------