Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Stad Peer
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Peer STAD Info, Ville de Peer

Beste

 

We hebben jouw mail goed ontvangen.

We verwerken jouw bericht intern en laten je zo snel mogelijk iets weten.

 

Als jouw mail een melding betreft, gelieve deze (opnieuw) in te geven.  

t, gelieve deze (opnieuw) in te geven .

Dat kan op twee manieren:

 

Via de website peer.be

Dit doe je via de website van de Stad Peer onder “melding” OF rechtstreeks
via volgende link: [1]https://www.peer.be/meldingen.

·    Kies een onderwerp waarover je een melding wilt doorgeven. Je komt nu
terecht in het meldingsformulier.

·    Vul de gegevens in en verzend je melding.

 

of

 

Via de StadsApp Peer

Je vindt de Peer City-App gratis terug in de App Store en Google
Playstore. Je downloadt de app op je smartphone of tablet, je aanvaardt de
voorwaarden en meldt je éénmalig aan met je e-mailadres of Facebookaccount
en je kan aan de slag.

·    Kies in de StadsApp voor ‘Meldingskaart’

·    Je komt dan op de meldingspagina terecht

·    Kies een onderwerp waarover je een melding wilt doorgeven. Je komt nu
terecht in het meldingsformulier.

·    Vul de gegevens in en verzend je melding.

 

Zo hebben we direct alle gegevens en komt deze informatie ook bij het
verantwoordelijke team terecht.

Je ontvangt ook onmiddellijk een ontvangstmelding met dossiernummer.

 

Als je nog vragen hebt of meer info wenst, kan je contact opnemen met het
Klantencontactcenter van de Stad Peer, Tel. 011 61 07 00
of [2][Peer request email].

De openingsuren vind je [3]hier.

 

DISCLAIMER Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
Stadsbestuur van Peer op generlei wijze. Volgens het gemeentedecreet moet
briefwisseling die uitgaat van het Stadsbestuur ondertekend worden door de
Burgemeester en medeondertekend worden door de Algemeen directeur. Het
Stadsbestuur kan bijgevolg evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de
inhoud van dit bericht en zijn eventuele bijlage(n).

References

Visible links
1. https://www.peer.be/meldingen
2. mailto:[Peer request email]
3. https://www.peer.be/contact/34/klantenco...

Sent request to Ville de Peer again.

SCLEP Jo, Ville de Peer

7 pièces jointes

Geacht mevrouw Deprez,

 

 

Momenteel zijn de ontwerpbesluiten enkel raadpleegbaar voor de raadsleden,
via een online portaal en dit -cfr. hetgeen decretaal bepaald is- 8 dagen
voor de zitting van de gemeenteraad. Ook conform hetgeen decretaal bepaald
is publiceren we 8 dagen op voorhand een dagorde met beknopte samenvatting
voor het publiek. Raadpleegbaar op onze site, tevens kenbaar gemaakt via
een mailing aan hen die hun naam hiervoor opgaven.

 

De notulen van de vorige zitting worden gepubliceerd daags na goedkeuring
van de notulen op de volgende gemeenteraadszitting. Men kan daarnaast ook
een audioverslag raadplegen.

 

In bijlage vindt u:

• De dagorde met beknopte samenvatting GR maart 2023
• De notulen van de zitting van de GR februari 2023
• Het mailtje dat verstuurd werd naar de geïnteresseerden GR zitting
maart 2023

 

De zitting van april vindt slechts plaats op 26 april waardoor we u nog
niets kunnen overmaken voor deze zitting.

 

De ontsluiting van de ontwerpbesluiten voor onze raadsleden gebeurt via
een onlineportaal. Het publiek toegang geven tot dit portaal is geen
evidentie. Om de ontwerpbesluiten publiek te maken moeten er derhalve nog
een aantal technische ingrepen plaatsvinden. Dit is nu niet onmiddellijk
aan de orde, maar we sluiten dit zeker niet uit voor de toekomst.

 

De besluiten, notulen en toelichtingen kunnen hier geraadpleegd worden:
[1]https://raadpleeg-peer.onlinesmartcities...

 

De audioverslagen vindt men hier:
[2]https://www.peer.be/verslagen-gemeentera...

 

Voor verdere vragen kan u me steeds contacteren.

 

 

Met vriendelijke groeten​​​​
Jo   Sclep
Algemeen directeur
[3][IMG] [4]www.peer.be
011 61 07 00
[5]Facebook Stad Peer [6]Instagram Stad Peer
[7][IMG]
DISCLAIMER

Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het Stadsbestuur van
Peer op generlei wijze. Volgens het Decreet Lokaal Beleid moet
briefwisseling die uitgaat van het Stadsbestuur ondertekend worden door de
Burgemeester en medeondertekend worden door de Algemeen directeur.
Het Stadsbestuur kan bijgevolg evenmin aansprakelijk gesteld worden voor
de inhoud van dit bericht en zijn eventuele bijlage(n).

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[8][FOI #4146 email]>
Verzonden: Sunday, April 9, 2023 5:50:50 PM
Aan: Peer STAD Info <[9][Peer request email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen

 

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Stad Peer

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[14][FOI #4146 email]

Is [15][Peer request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te
vragen Stad Peer? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze
weg:

[16]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[17]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

DISCLAIMER Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het
Stadsbestuur van Peer op generlei wijze. Volgens het gemeentedecreet moet
briefwisseling die uitgaat van het Stadsbestuur ondertekend worden door de
Burgemeester en medeondertekend worden door de Algemeen directeur. Het
Stadsbestuur kan bijgevolg evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de
inhoud van dit bericht en zijn eventuele bijlage(n).

References

Visible links
1. https://raadpleeg-peer.onlinesmartcities...
2. https://www.peer.be/verslagen-gemeentera...
3. https://www.peer.be/
4. www.peer.be
https://www.peer.be/
5. https://www.facebook.com/StadPeer/
6. https://www.instagram.com/stadpeer/
7. http://www.peer.be/digitaal
8. mailto:[FOI #4146 email]
9. mailto:[Peer request email]
10. mailto:[FOI #4146 email]
11. mailto:[Peer request email]
12. https://transparencia.be/change_request/...
13. https://transparencia.be/help/officers
14. mailto:[FOI #4146 email]
15. mailto:[Peer request email]
16. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
17. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...