Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

La demande a partiellement abouti.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Affligem
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune d'Affligem again.

Sent request to Commune d'Affligem again.

Communicatie, Commune d'Affligem

6 pièces jointes

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

  3K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 2.jpg

  0K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 3.jpg

  0K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 4.jpg

  1K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 5.jpg

  0K Download

 • Attachment

  Picture Device Independent Bitmap 6.jpg

  1K Download

Geachte mevrouw Charlotte Deprez
 
Hartelijk dank voor uw mail van 6 april jl. met onderwerp
‘Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen’.
Na een zorgvuldige afweging hebben wij besloten niet in te gaan op uw
vragen. Uiterlijk acht dagen voor de vergadering worden wel de plaats, de
dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad
openbaar gemaakt zoals wettelijk verplicht. Deze kan u steeds terugvinden
in [1]de raadpleegomgeving.
 
Met vriendelijke groeten,
 

 
[2][IMG][3][IMG] Dienst communicatie
Lokaal Bestuur Affligem
[4][IMG][5][IMG][6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG][10][IMG][11][IMG][12][IMG][13][IMG]

 
Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt het Lokaal bestuur op
geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat.
Noch het Lokaal Bestuur, noch de auteur van de e-mail kan bijgevolg
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dit bericht en zijn
eventuele bijlage(n).
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor
gebruik door de geadresseerde. Als u deze e-mail per vergissing heeft
ontvangen, gelieve hem dan met de toegevoegde bestanden te vernietigen.
Kopiëren en verdelen van deze e-mail en de toegevoegde bestanden zijn
verboden, alsook het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van dit
bericht of de bijgevoegde bestanden.
 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print

 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[14][FOI #3960 email]>
Verzonden: donderdag 6 april 2023 0:22
Aan: [15][Affligem request email]
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen
 
[U ontvangt vaak geen e-mail van
[16][FOI #3960 email]. Informatie over waarom dit
belangrijk is op [17]https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
 
Beste Gemeente Affligem
 
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te
versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de
ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.
 
 
 
Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen
(Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige
inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die
deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn
en van gemeenten die dat weigeren.
 
 
 
Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:
 
 
 
1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?
 
 
 
2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering
dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van
bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?
 
 
 
3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te
zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er
toegang toe hebben?
 
 
 
4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?
 
 
 
Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde
documenten niet openbaar wenst te maken.
 
 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
 
 
Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz
 
 
 

Afficher les sections citées

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
 
[22][FOI #3960 email]
 
 
 
Is [23][Affligem request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Gemeente Affligem? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:
 
[24]https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
 
 
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
 
[25]https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...
 
 
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
 
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
<< Bericht: RE: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information -
Ontwerpresoluties online te raadplegen vóór elke gemeenteraad +
toelichting /bijlagen >>
 

References

Visible links
1. https://affligem-echo.cipalschaubroeck.b...
2. https://affligem.be/
3. https://affligem.be/
4. https://www.google.com/maps/place/Gemeen...
5. https://www.google.com/maps/place/Gemeen...
6. https://affligem.be/
7. https://affligem.be/
8. https://affligem.be/
9. https://affligem.be/
10. https://www.facebook.com/GemeenteAffligem
11. https://www.facebook.com/GemeenteAffligem
12. https://www.instagram.com/lokaalbestuura...
13. https://www.instagram.com/lokaalbestuura...
14. mailto:[FOI #3960 email]
15. mailto:[Affligem request email]
16. mailto:[FOI #3960 email]
17. https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...
18. mailto:[FOI #3960 email]
19. mailto:[Affligem request email]
20. https://transparencia.be/change_request/...
21. https://transparencia.be/help/officers
22. mailto:[FOI #3960 email]
23. mailto:[Affligem request email]
24. https://transparencia.be/nl_BE/change_re...
25. https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...