Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Nous attendons que Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Erpe-Mere
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune d'Erpe-Mere again.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Beste gemeente Erpe-Mere

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen kunnen beantwoorden?

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?
- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?
- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

Bruno Van Maldegem, Commune d'Erpe-Mere

Geachte

We zijn bereid u de agenda van de gemeenteraad te mailen een week voor de vergadering doorgaat.
De ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen worden enkel via een intern platform ter kennis gebracht van de raadsleden.
Het staat u echter vrij om op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur andere documenten op te vragen, maar wij gaan niet systematisch alles zonder vraag doorsturen.
Naar welk mailadres mogen wij de agenda sturen?

We gaan dus de vermelde documenten niet systematisch online zetten en ze zijn niet toegankelijk via de website.

Met vriendelijke groeten
Bruno Van Maldegem
algemeen directeur
tel 053 60 34 09
fax 053 60 34 01
[adresse email]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4319 email]>
Verzonden: woensdag 31 mei 2023 13:22
Aan: Gemeente Erpe-Mere <[Erpe-Mere request email]>
Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

[U ontvangt vaak geen e-mail van [FOI #4319 email]. Informatie over waarom dit belangrijk is op https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific...

Beste gemeente Erpe-Mere

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

Tot op vandaag kregen we van u nog geen reactie. Zou u volgende vragen kunnen beantwoorden?

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?

- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet

Charlotte Deprez

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4319 email]

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Bruno Van Maldegem, Commune d'Erpe-Mere

3 pièces jointes

Geachte

 

Als bijlage vindt u de agenda’s voor de komende gemeente- en OCMW-raad.

 

Met vriendelijke groeten

Bruno Van Maldegem

algemeen directeur

tel 053 60 34 09

fax 053 60 34 01

[1][adresse email]

 

[2]logo Erpe-mere DEF

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van  5 september 2023:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van  26 september 2023:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van  24 oktober 2023:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van 19 december 2023:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van 30 januari 2024:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van 27 februari 2024:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van 26 maart 2024:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van 30 april 2024:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Lisbeth Van Wijmeersch, Commune d'Erpe-Mere

1 pièce jointe

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Via volgende links op onze website vindt u de agenda van de gemeente- en
OCMW-raad van 28 mei 2024:

[1]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

[2]https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...

 

Hier kan u ook de lijst met beknopte besluiten en de notulen (na
goedkeuring op de volgende raad) raadplegen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lisbeth Van Wijmeersch

coördinator stafdiensten

gemeentebestuur Erpe-Mere

tel 053 60 34 69

[3][adresse email]

 

[4]logo Erpe-mere DEF

 

 

References

Visible links
1. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
2. https://www.erpe-mere.be/agendaplusnotul...
3. mailto:[adresse email]

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.