Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

Nous attendons que Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen
Beste Gemeente Hamme
Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Sent request to Commune de Hamme again.

Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme, Commune de Hamme

Geachte mevrouw Deprez

Ik kan u meedelen dat ik uw e-mail heb doorgestuurd naar de bevoegde dienst, die uw e-mail zal beantwoorden.

Met vriendelijke groeten

Ilse Claus
medewerker

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat
Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29
Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | VACATURES | http://www.hamme.be/

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4301 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 9:13
Aan: Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

OPGELET: deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links en bijlagen tenzij je absoluut zeker weet dat de verzender dit bedoelde, neem desnoods contact met haar of hem op.

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Gemeente Hamme

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4301 email]

Is [Hamme request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Hamme? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme, Commune de Hamme

Beste mevrouw Deprez

Gezien dit een bevoegdheid betreft van de algemeen directeur, wordt uw vraagstelling geagendeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
Nadien wordt u op de hoogte gesteld van de beslissing.

Met vriendelijke groeten

Ilse Claus
medewerker

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat
Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29
Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | VACATURES | http://www.hamme.be/

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz <[FOI #4301 email]>
Verzonden: zondag 16 april 2023 9:13
Aan: Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpbesluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

OPGELET: deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links en bijlagen tenzij je absoluut zeker weet dat de verzender dit bedoelde, neem desnoods contact met haar of hem op.

Herhaling na 2 weken : ontwerpbesluiten en bijlagen

Beste Gemeente Hamme

Om het vertrouwen en de deelname van de burgers aan het lokale leven te versterken, lijkt het ons heel nuttig om hen in staat te stellen de ontwerpresoluties/besluiten online te raadplegen vóór elke gemeenteraad.

Daarom hebben verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache,...) besloten om een volledige inventaris op te maken van de gemeenten, met een lijst van gemeenten die deze ontwerpresoluties al publiceren, van gemeenten die dat van plan zijn en van gemeenten die dat weigeren.

Gelieve daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

2. Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten, toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

3. Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de burgers er toegang toe hebben?

4. Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Indien u niet reageert, gaan wij ervan uit dat uw gemeente de gevraagde documenten niet openbaar wenst te maken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Charlotte Deprez, journalist bij Apache.be/Bruzz

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4301 email]

Is [Hamme request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Hamme? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz

Dag Ilse

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités, Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

Tot op vandaag kregen we nog geen antwoord op de vragen. Zou u volgende vragen kunnen beantwoorden?

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?
- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk op de website van de gemeente?
- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet
Charlotte Deprez

Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme, Commune de Hamme

1 pièce jointe

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Ik kan u meedelen dat uw vragen op het college van burgemeester en
schepenen zijn geagendeerd.

Hieronder bezorg ik u de antwoorden op uw vragen. Om het overzichtelijk te
maken, heb ik telkens uw vragen herhaald, met daarna het antwoord.

 

Vraag 1: Kunt u ons een kopie, in digitaal formaat, bezorgen van de
ontwerpbesluiten van de agendapunten van uw volgende gemeenteraad, zoals
die aan de gemeenteraadsleden zijn overgemaakt (dus niet de achteraf
opgestelde notulen, maar de voorlopige versie voor de raad). Kunt u voor
diezelfde raad ook een exemplaar van de toelichting bij elk van de
bovengenoemde openbare punten toezenden, evenals de opsomming van de
bijlagen die deel uitmaken van deze ontwerpbesluiten en de bijlagen zelf?

Antwoord: Beslist voortaan, net nadat deze stukken werden ter beschikking
gesteld aan de raadsleden, de ontwerpbesluiten en toelichtingen
gemeenteraad digitaal door te sturen aan aanvrager Apache. Vermits er geen
listing bestaat van toegevoegde bijlagen, en het bestuur niet kan worden
verplicht om extra bestuursdocumenten op te maken, zal er geen opsomming
van de bijlagen worden bezorgd.

 

Vraag 2: Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende
gemeenteraadsvergadering dezelfde reeks documenten (ontwerpbesluiten,
toelichting, overzicht van bijlagen en bijlagen zelf) bezorgen?

Antwoord: Beslist voortaan, net nadat deze stukken werden ter beschikking
gesteld aan de raadsleden, de ontwerpbesluiten en toelichtingen
gemeenteraad digitaal door te sturen aan aanvrager Apache. Vermits er geen
listing bestaat van toegevoegde bijlagen, en het bestuur niet kan worden
verplicht om extra bestuursdocumenten op te maken, zal er geen opsomming
van de bijlagen worden bezorgd.

 

Vraag 3: Verbindt u zich ertoe deze documenten voortaan systematisch
online te zetten, ten minste zeven dagen vóór de gemeenteraad, zodat de
burgers er toegang toe hebben.

Antwoord: Hier wordt niet op ingegaan. Het kan immers verwarring scheppen
bij de burger, voor wie het onderscheid tussen ontwerpbesluiten en
definitieve besluiten niet altijd duidelijk zou zijn.

 

Vraag 4: Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt
u ons dan het URL-adres geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

Antwoord: Aansluitend bij vraag 3: niet van toepassing.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #4301 email]>
Verzonden: woensdag 31 mei 2023 9:36
Aan: Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Ontwerpbesluiten
online te raadplegen vóór elke gemeenteraad + toelichting /bijlagen

 

Dag Ilse

 

 

 

Een tijd geleden stuurden we u een mail in verband met een project van
verschillende Belgische en Franse media en verenigingen (Mediacités,
Transparencia.be, Apache...) om een inventaris op te maken van de
gemeentes die de ontwerpbesluiten van de gemeenteraad publiceren.

 

 

 

Tot op vandaag kregen we nog geen antwoord op de vragen. Zou u volgende
vragen kunnen beantwoorden?

 

 

 

- Kunt u ons uiterlijk een week voor de volgende gemeenteraad de
ontwerpbesluiten, toelichting en bijlagen van de agendapunten bezorgen?

 

- Zal de gemeente die documenten systematisch online zetten, minstens
zeven dagen voor de gemeenteraad? Of zijn die documenten al toegankelijk
op de website van de gemeente?

 

- Als deze documenten al toegankelijk zijn voor alle burgers, kunt u ons
dan de exacte link geven waar ze worden gepubliceerd en ons vertellen
wanneer u dit systeem hebt opgezet?

 

 

 

Alvast bedankt.

 

 

 

Vriendelijke groet

 

Charlotte Deprez

 

 

 

Afficher les sections citées

Tom De Heyn, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 21 juni 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Wegens een kleine aanpassing in de toelichtingen, bezorg ik u als bijlage
een nieuwe versie.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

Van: Tom De Heyn
Verzonden: dinsdag 13 juni 2023 17:08
Aan: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #4301 email]>
Onderwerp: Ontwerpbesluiten en toelichtingen van de gemeenteraad van 21
juni 2023 van het Lokaal Bestuur Hamme

 

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 21 juni 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[5]DISCLAIMER  | [6]PRIVACY POLICY  |  [7]VACATURES  | [8]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/
5. http://www.hamme.be/disclaimer
6. https://www.hamme.be/privacy
7. http://www.hamme.be/vacatures
8. http://www.hamme.be/

Ilse Claus, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 13 september 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Stephanie De Decker, Commune de Hamme

5 pièces jointes

Beste

 

Als bijlage kunt u de opwerpbesluiten en toelichtingen terugvinden van de
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Met vriendelijke groeten

 

Stephanie De Decker
teamverantwoordelijke secretariaat en onthaal

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Steffi Philips, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad op 25 oktober 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Steffi Philips
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Ilse Claus, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad op 22 november 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Ilse Claus, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 20 december 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Ilse Claus, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de nieuwe versie ontwerpbesluiten en toelichtingen
van de gemeenteraad van 20 december 2023.

Het betreft een aanpassing bij agendapunt: politiezone Hamme-Waasmunster –
dotatie 2024.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

 

Van: Ilse Claus
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 17:56
Aan: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #4301 email]>
CC: Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme <[adresse email]>
Onderwerp: Ontwerpbesluiten en toelichtingen van de gemeenteraad van 20
december 2023 van het Lokaal Bestuur Hamme

 

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 20 december 2023.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[5]DISCLAIMER  | [6]PRIVACY POLICY  |  [7]VACATURES  | [8]WWW.HAMME.BE

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/
5. http://www.hamme.be/disclaimer
6. https://www.hamme.be/privacy
7. http://www.hamme.be/vacatures
8. http://www.hamme.be/

Steffi Philips, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad op 24 januari 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Steffi Philips
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Tom De Heyn, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 28 februari 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Omdat er nog een aanvulling was in punt O.13 bezorg ik u een nieuwe versie
van de ontwerpbesluiten:

 

Dit is de aanvulling:

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

Van: Tom De Heyn
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 17:10
Aan: Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz
<[FOI #4301 email]>
Onderwerp: Agenda en toelichtingen - ontwerpbesluiten - gemeenteraad 28
februari 2024

 

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 28 februari 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[5]DISCLAIMER  | [6]PRIVACY POLICY  |  [7]VACATURES  | [8]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/
5. http://www.hamme.be/disclaimer
6. https://www.hamme.be/privacy
7. http://www.hamme.be/vacatures
8. http://www.hamme.be/

Ilse Claus, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 20 maart 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Steffi Philips, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad op 24 april 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Steffi Philips
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Tom De Heyn, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Beste

 

Bijgevoegd bezorg ik jullie de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 22 mei 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Ilse Claus, Commune de Hamme

4 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en toelichtingen van de
gemeenteraad van 22 mei 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ilse Claus
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Tom De Heyn, Commune de Hamme

3 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en de toelichtingen voor de
gemeenteraad van woensdag 19 juni 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/

Secretariaat | Lokaal bestuur Hamme, Commune de Hamme

2 pièces jointes

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u opnieuw de ontwerpbesluiten omdat er nog een klein
foutje in stond.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[1]DISCLAIMER  | [2]PRIVACY POLICY  |  [3]VACATURES  | [4]WWW.HAMME.BE

 

Van: Tom De Heyn
Verzonden: dinsdag 11 juni 2024 18:39
Aan: 'Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz'
<[FOI #4301 email]>
Onderwerp: Ontwerpbesluiten en toelichtingen van gemeenteraad van woensdag
19 juni 2024

 

Geachte mevrouw Deprez, Beste Charlotte

 

Als bijlage bezorg ik u de ontwerpbesluiten en de toelichtingen voor de
gemeenteraad van woensdag 19 juni 2024.

 

Met vriendelijke groeten

 

Tom De Heyn
medewerker

 

LOKAAL BESTUUR HAMME | team secretariaat

Postadres: Marktplein 1 | 9220 Hamme | tel. 052 47 55 29

Bezoekadres: AC Nieuwstraat | Nieuwstraat 11 | 9220 Hamme

 

[5]DISCLAIMER  | [6]PRIVACY POLICY  |  [7]VACATURES  | [8]WWW.HAMME.BE

 

References

Visible links
1. http://www.hamme.be/disclaimer
2. https://www.hamme.be/privacy
3. http://www.hamme.be/vacatures
4. http://www.hamme.be/
5. http://www.hamme.be/disclaimer
6. https://www.hamme.be/privacy
7. http://www.hamme.be/vacatures
8. http://www.hamme.be/

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Charlotte Deprez, journalist bij Apache/Bruzz veuillez vous connecter et nous l'indiquer.