Onderzoek Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark

La demande a partiellement abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Via facebook maakte de districtsafdeling van Sp.a Antwerpen op 11 juli 2018 bekend dat er in opdracht van de stad door Tritel (?) een grootschalig buurtonderzoek zou gevoerd zijn waaruit blijkt dat 97% van de bevraagden graag terug water wilde in de vijvers van het stadspark.

Ik ontving hieromtrent graag:
- de bestelling/bestelbon met opdrachtomschrijving en prijs,
- het rapport met de resultaten.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Stadssecretaris, Ville d'Anvers

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. Onze diensten onderzoeken momenteel uw vraag en u mag een antwoord verwachten binnen de decretaal bepaalde termijnen.

Met vriendelijke groeten

voor Sven Cauwelier,
stadssecretaris

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #952 email]]
Verzonden: maandag 23 juli 2018 17:07
Aan: Stadssecretaris
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Onderzoek Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark

Geachte Stad Antwerpen,

Via facebook maakte de districtsafdeling van Sp.a Antwerpen op 11 juli 2018 bekend dat er in opdracht van de stad door Tritel (?) een grootschalig buurtonderzoek zou gevoerd zijn waaruit blijkt dat 97% van de bevraagden graag terug water wilde in de vijvers van het stadspark.

Ik ontving hieromtrent graag:
- de bestelling/bestelbon met opdrachtomschrijving en prijs,
- het rapport met de resultaten.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #952 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

1 pièce jointe

Geachte heer De Bruyn

 

Op 21 maart 2014 keurde het college van burgemeester en schepenen het
[1]Landschapsbeheerplan voor het stadspark goed. Dit landschapsbeheerplan
werd opgemaakt door studiebureau Tritel. 

·         De gemeenteraad keurde op 27 juni 2011 het [2]bestek en
procedure goed voor de opmaak van een Landschapsbeheerplan. 

·         De [3]opdracht werd gegund op 16 september 2011 aan Tritel.

Voorafgaand aan de opmaak van dit Landschapsbeheerplan werden in 2009 de
buurtbewoners bevraagd door de stad Antwerpen/stedelijk wijkoverleg zelf.
Tritel gebruikte o.a. de resultaten van deze bevraging bij het opstellen
van het Landschapsbeheerplan.  U kan het rapport met de resultaten van de
bevraging van 2009 in bijlage terugvinden.

 

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het
kader van de openbaarheid van bestuur kan u steeds een beroep instellen
bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat
van deze beroepsinstantie is gevestigd bij de Vlaamse overheid,
departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Afdeling van de
Kanselarij, [4]Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. U beschikt over een termijn
van dertig kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd
verstuurd.

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn

 

voor Sven Cauwelier
algemeen directeur

 

Stad Antwerpen | Secretariaat algemeen directeur
Postadres: Grote Markt 1 I 2000 Antwerpen
Kantooradres: Den Bell I Francis Wellesplein 1 I  2018 Antwerpen
tel. +32 3 338 49 51

Vanaf 26 juli 2018 wijzigt de benaming stadssecretaris in algemeen
directeur, ingevolge het decreet lokaal bestuur. Sven Cauwelier is
bereikbaar via [5][adresse email], het secretariaat
van de algemeen directeur is bereikbaar via
[6][adresse email].

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #952 email]]
Verzonden: maandag 23 juli 2018 17:07
Aan: Stadssecretaris
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Onderzoek
Tritel m.b.t. water in de vijvers van het stadspark

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Via facebook maakte de districtsafdeling van Sp.a Antwerpen op 11 juli
2018 bekend dat er in opdracht van de stad door Tritel (?) een
grootschalig buurtonderzoek zou gevoerd zijn waaruit blijkt dat 97% van de
bevraagden graag terug water wilde in de vijvers van het stadspark.

 

Ik ontving hieromtrent graag:

- de bestelling/bestelbon met opdrachtomschrijving en prijs,

- het rapport met de resultaten.

 

Alvast bedankt.

 

Hoogachtend,

 

Benjamin De Bruyn

 

Afficher les sections citées

 

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[11][FOI #952 email]

 

Is [12][Anvers request email] een verkeerd adres om
Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve
met ons contact op te nemenvia deze weg:

[13]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [14]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van
aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://ebesluit.antwerpen.be/publication...
2. http://ebesluit.antwerpen.be/publication...
3. http://ebesluit.antwerpen.be/publication...
4. https://maps.google.com/?q=Boudewijnlaan...
5. mailto:[adresse email]
6. mailto:[adresse email]
7. mailto:[FOI #952 email]
8. mailto:[Anvers request email]
9. http://transparencia.be/change_request/n...
10. http://transparencia.be/help/officers
11. mailto:[FOI #952 email]
12. mailto:[Anvers request email]
13. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
14. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...