Ombudsvrouw - Rapport eerste semester 2017

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Graag had ik van u op basis van de wet op openbaarheid van bestuur, het rapport "eerste semester 2017" van de Antwerpse Ombudsvrouw ontvangen, zoals vermeld op de agenda van de Gemeenteraad van 16 oktober 2017.

Hoogachtend,

Thomas Goorden

Ville d'Anvers

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Bedankt voor uw e-mail. We beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Gelieve niet te antwoorden
op dit bericht.

 

Met bijkomende vragen en opmerkingen kunt u bij ons terecht via
onderstaande gegevens.

 

Met vriendelijke groeten

 

Stedelijk Contactcenter

Stad Antwerpen | Ondernemen en stadsmarketing 

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

tel + 32 3 22 11 333

[1][adresse email] | [2]www.antwerpen.be

 

 

***Disclaimer***

 

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[adresse email]
mailto:[adresse email]
2. http://www.antwerpen.be/
http://www.antwerpen.be/

Ombudsvrouw, Ville d'Anvers

2 pièces jointes

Geachte heer Goorden

 

Ik ontving uw vraag naar het semesterrapport 2017 van de ombudsdienst.

 

Bedankt voor uw belangstelling.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Karla Blomme | ombudsvrouw
Stad Antwerpen | Ombudsdienst stad Antwerpen

De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen (ingang Muizenstraat)

tel 0800 94 84 3
[1][adresse email]

[2]https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/om...

 

volg ons op [3]facebook en [4]twitter

vind de ombudsman die bij je probleem past op [5]www.ombudsman.be

 

[6]Beschrijving: mailhandtekening_AIR_RiskeLemmens

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/om...
3. facebook
https://www.facebook.com/ombudsvrouwantw...
4. https://twitter.com/OmbudsvrouwAntw
5. http://www.ombudsman.be/