Niet-Belgen die stemgerechtigd zijn mits registratie ontvingen stembrief niet: reden?

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Ik vernam van niet-Belgen die stemgerechtigd zijn mits registratie dat zij ondanks hun registratie geen stembrief ontvingen.

Graag verneem ik:
- hoeveel niet-Belgen zich hebben geregistreerd om te stemmen in Antwerpen,
- hoeveel van hen daardoor stemgerechtigd waren, maar geen stembrief ontvingen,
- hoeveel van deze stemgerechtigden zonder stembrief uiteindelijk niet hebben gestemd,
- en wat de reden is waarom deze geregistreerde niet-Belgen geen stembrief ontvingen.

Gelieve me deze informatie te bezorgen zowel voor de stad Antwerpen, als voor district Antwerpen.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
0470/13.36.99

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

Geachte heer

Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten ontvangen. Wij onderzoeken deze vraag en bezorgen u binnen de decretale termijn een antwoord.

Met vriendelijke groeten

voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Davy Mahieu | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 47 17

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1145 email]]
Verzonden: zondag 21 oktober 2018 20:48
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Niet-Belgen die stemgerechtigd zijn mits registratie ontvingen stembrief niet: reden?

Geachte Stad Antwerpen,

Ik vernam van niet-Belgen die stemgerechtigd zijn mits registratie dat zij ondanks hun registratie geen stembrief ontvingen.

Graag verneem ik:
- hoeveel niet-Belgen zich hebben geregistreerd om te stemmen in Antwerpen,
- hoeveel van hen daardoor stemgerechtigd waren, maar geen stembrief ontvingen,
- hoeveel van deze stemgerechtigden zonder stembrief uiteindelijk niet hebben gestemd,
- en wat de reden is waarom deze geregistreerde niet-Belgen geen stembrief ontvingen.

Gelieve me deze informatie te bezorgen zowel voor de stad Antwerpen, als voor district Antwerpen.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
0470/13.36.99

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1145 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

Geachte heer De Bruyn

U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten inzage in bestuursdocumenten waaruit blijkt
1) hoeveel niet-Belgen zich hebben geregistreerd om te stemmen in Antwerpen,
2) hoeveel van hen daardoor stemgerechtigd waren, maar geen stembrief ontvingen,
3) hoeveel van deze stemgerechtigden zonder stembrief uiteindelijk niet hebben gestemd,
4) en wat de reden is waarom deze geregistreerde niet-Belgen geen stembrief ontvingen.

Over uw eerste vraag kan ik het volgende meedelen: Er werden 1044 Europese en 1117 niet-Europese burgers geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Wat vragen 2 tot en met 4 betreft kan ik u meedelen dat deze informatie niet beschikbaar is. De stad Antwerpen verstuurde naar elke stemgerechtigde een oproepingsbrief. Net zoals bij andere post is het mogelijk dat sommige brieven niet aangekomen zijn, maar het is niet mogelijk om te achterhalen hoeveel en bij wie deze brieven niet zijn aangekomen en wat in elke specifieke situatie de oorzaak is.

Indien een burger, Belg of niet-Belg, geen oproepingsbrief ontving, of indien de burger deze verloren is, dan kon die vanaf dinsdag 9 oktober een duplicaat van de oproepingsbrief aanvragen in elk stadsloket. Ook op zaterdag 13 en zondag 14 oktober kon de burger in de stadsloketten van Deurne, Antwerpen en Wilrijk terecht voor een duplicaat en dit van 9 uur tot 12 uur. Het aanvragen van een duplicaat kon ook via mail aangevraagd worden.

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het kader van de openbaarheid van bestuur kan u steeds een beroep instellen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze beroepsinstantie is gevestigd bij het Departement Kanselarij en Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten

voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Tinneke Voet

Stad Antwerpen | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 14 62

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1145 email]]
Verzonden: zondag 21 oktober 2018 20:48
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Niet-Belgen die stemgerechtigd zijn mits registratie ontvingen stembrief niet: reden?

Geachte Stad Antwerpen,

Ik vernam van niet-Belgen die stemgerechtigd zijn mits registratie dat zij ondanks hun registratie geen stembrief ontvingen.

Graag verneem ik:
- hoeveel niet-Belgen zich hebben geregistreerd om te stemmen in Antwerpen,
- hoeveel van hen daardoor stemgerechtigd waren, maar geen stembrief ontvingen,
- hoeveel van deze stemgerechtigden zonder stembrief uiteindelijk niet hebben gestemd,
- en wat de reden is waarom deze geregistreerde niet-Belgen geen stembrief ontvingen.

Gelieve me deze informatie te bezorgen zowel voor de stad Antwerpen, als voor district Antwerpen.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
0470/13.36.99

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1145 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------