Middenvijver & Rot: Beschrijvend bodemonderzoek en analyse van gewasstalen

Benjamin De Bruyn a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville d'Anvers

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ville d'Anvers aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Stad Antwerpen,

U zond me informatie over de aanwezigheid van PFAS en aanverwanten in en rond de zone Middenvijver-Rot, waarvoor dank.

In deze informatie staan onder artikelnr. '1.3 Conclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek', volgende aanbevelingen:
- een beschrijvend bodemonderzoek met risico-evaluatie 'waar de volledige actuele en potentiele risico's bekeken worden voor de volledige verontreiniging';
- een gewasstalen analyse;
- bij gebrek aan toetsingskader voor bepaalde PFAS, de reactie van OVAM op de vraag om 'verdere interpretatie en eventuele noodzaak voor bijkomend onderzoek'.

Deze stukken wens ik per E-mail te ontvangen.

Verder sprak mevr. Els Van Doesburg op ATV van het gebruik van "pfas-vrije grond", wat volgens de ontvangen informatie onjuist blijkt. Indien deze uitspraken vanuit het college of de gemeenteraad zouden zijn ingegeven of voorbereid, verzoek ik u eveneens om deze stukken.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235/301
2060 Antwerpen

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

Wij hebben uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur in goede orde ontvangen. U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur
tel. +32 3 338 51 62  

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn <[FOI #3611 email]>
Verzonden: donderdag 15 december 2022 17:55
Aan: Algemeen Directeur <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Middenvijver & Rot: Beschrijvend bodemonderzoek en analyse van gewasstalen

Geachte Stad Antwerpen,

U zond me informatie over de aanwezigheid van PFAS en aanverwanten in en rond de zone Middenvijver-Rot, waarvoor dank.

In deze informatie staan onder artikelnr. '1.3 Conclusie en aanbevelingen voor verder onderzoek', volgende aanbevelingen:

- een beschrijvend bodemonderzoek met risico-evaluatie 'waar de volledige actuele en potentiele risico's bekeken worden voor de volledige verontreiniging';

- een gewasstalen analyse;

- bij gebrek aan toetsingskader voor bepaalde PFAS, de reactie van OVAM op de vraag om 'verdere interpretatie en eventuele noodzaak voor bijkomend onderzoek'.

Deze stukken wens ik per E-mail te ontvangen.

Verder sprak mevr. Els Van Doesburg op ATV van het gebruik van "pfas-vrije grond", wat volgens de ontvangen informatie onjuist blijkt. Indien deze uitspraken vanuit het college of de gemeenteraad zouden zijn ingegeven of voorbereid, verzoek ik u eveneens om deze stukken.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235/301

2060 Antwerpen

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #3611 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Algemeen Directeur,

Ik mocht ondanks het verstrijken van de wettelijke termijn nog geen antwoorden ontvangen op mijn vragen.
Kan u aub spoedig het nodige doen, en/of me informeren over de reden van de vertraging?

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

Wij zullen hierover navraag doen bij de betrokken diensten en houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn <[FOI #3611 email]>
Verzonden: woensdag 25 januari 2023 13:05
Aan: Algemeen Directeur <[adresse email]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Middenvijver & Rot: Beschrijvend bodemonderzoek en analyse van gewasstalen

Geachte Algemeen Directeur,

Ik mocht ondanks het verstrijken van de wettelijke termijn nog geen antwoorden ontvangen op mijn vragen.

Kan u aub spoedig het nodige doen, en/of me informeren over de reden van de vertraging?

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn

Afficher les sections citées