Mandaten en vergoedingen/onkosten bij vzw Atomium

Ville de Bruxelles n'a pas les informations demandées.

Geachte Stad Brussel,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du-12... met het geheel van
- vergoedingen
- onkosten nota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door de vzw Atomium aan zijn verschillende administrateurs sinds 2006.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Stad Brussel,

De link die ik opnam in mijn verzoek is niet actief. Bij deze de correcte link

http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe

Geachte Stad Brussel,

Op 23 juni stuurde ik u een verzoek tot inzage in de vergoedingen en onkosten betaald door de vzw Atomium aan haar mandatarissen, aangesteld in opdracht van de stad Brussel. Dit verzoek is in overeenstemming met de ordonnantie uit 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.
De wettelijke termijn voor openbare besturen om op dergelijk verzoek te antwoorden bedraagt, zoals u wellicht weet, 30 dagen. Vermits deze periode verstreken is en ik van u geen antwoord heb ontvangen, wou ik u bij deze herinneren aan mijn vraag. Ik wou ook specifiëren dat, als de gevraagde informatie niet meteen volledig voorhanden is, ik alvast zou willen beginnen met de inzage van de gegevens voor de laatste drie jaren, dus 2014-2015-2016.

Hoogachtend,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

Geachte Stad Brussel,

Enkele maanden geleden kwam de stad Brussel in een politieke storm terecht, naar aanleiding van vergoedingen van mandatarissen. Er kwam een wissel aan de top, en de nieuwe burgemeester kondigde aan dat transparantie voortaan een prioriteit zou zijn.
Mijn vraag heeft alles te maken met deze beloofde transparantie. Kunt u mij in antwoord op deze mail inzage geven in de vergoedingen, onkostennota's (en hun rechtvaardiging), representatiekosten en andere voordelen in natura die gestort zijn door de vzw Atomium aan haar bestuurders, aangesteld in opdracht van de stad Brussel, sinds 2006?
(Dat is het jaar van de ordonnantie m.b.t de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van Brusselse openbare mandatarissen: zie http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...)
Als de gevraagde informatie niet meteen voorhanden is, kunt u mij dan alvast de gegevens doorsturen van de huidige legislatuurperiode (dus sinds 2012) of anders, als eerste stap, de gegevens van de voorbije drie jaren (2014-2015-2016)?

Ik stuurde u al een eerste verzoek hierover op 23 juni en een herinnering op 30 juli. Beide vragen zijn tot nu toe zonder antwoord gebleven. Ik heb ook geen ontvangst van bericht gekregen.
Ik hoop nu spoedig wel nieuws van u te krijgen,

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe (VRT Nieuws)

Giammorcaro Rosa-Maria, Ville de Bruxelles

1 pièce jointe

Mevrouw Verhaeghe,

 

Wij verwijzen naar uw aanvraag dd 24/08/2017.

 

U verzoekt de Stad de volgende informatie te bezorgen:

"de vergoedingen, onkostennota's (en hun rechtvaardiging),
representatiekosten en andere voordelen in natura die gestort zijn door de
vzw Atomium aan haar bestuurders, aangesteld in

opdracht van de Stad Brussel, sinds 2006."

 

De Stad Brussel beschikt niet over deze elementen en kan aldus deze
informatie u niet bezorgen, dit met uitzondering van het feit dat het
mandaat bij de vzw kosteloos is.

 

Mvg,

 

 

[1]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 R-M GIAMMORCARO
Directrice [Phone number] 56 –
[2][adresse email]
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
Département Organisation • Departement
Organisatie • Service Juridique •
Juridische Dienst
6, boulevard Anspachlaan

1000 Bruxelles - Brussel
[3]www.bruxelles.be •
[4]www.brussel.be • [5]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [6]Volg ons op
social media

 

 

***DISCLAIMER***
Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par l'Autorité communale.
Par ailleurs, ce message électronique, de même que les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son destinataire.
L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible.
Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par téléphone ou par e-mail et détruire ce message.
L'information contenue peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation, reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid.
Dit bericht en de eraan toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de geadresseerde.
De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of onleesbaar bericht.
Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en het bericht te wissen.
De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

References

Visible links
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.bruxelles.be/
4. http://www.brussel.be/
5. http://www.bruxelles.be/6762
6. http://www.brussel.be/6762