Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Le Foyer Koekelbergeois aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte maatschappij De Koekelbergse Haard,

In overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over de openbaarheid van bestuur voor publieke mandaten (http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...), vraag ik u inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006,
van volgende gegevens:

- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren (2012-2013-2014-2015-2016) en anders, als eerste stap, van de laatste drie jaren (2014-2015-2016)?
Dank alvast.

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe (VRT Nieuws)

Geachte De Koekelbergse Haard,

Op 24 augustus 2017 vroeg ik u, in overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over transparant bestuur, inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006, van volgende gegevens:

- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Ik heb er toen ook aan toegevoegd dat, indien er geen verslag is voor al deze jaren, of u mij dan de gevraagde informatie kunt sturen van de vijf laatste jaren (2012-2013-2014-2015-2016) en anders, als eerste stap, van de laatste drie jaren (2014-2015-2016).

Kunt u mij laten weten of u die vraag hebt ontvangen?
Kunt u mij laten weten wanneer ik het antwoord op deze vraag kan ontvangen?

Dank voor een spoedig antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws