Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

Yves Coudron a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Commune d'Auderghem

Cette demande a été fermée à toute nouvelle correspondance de l'organisme public. Contactez-nous si vous pensez qu'elle doit être rouverte.

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Commune d'Auderghem aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte Gemeente Oudergem,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Alvast bedankt.
Hoogachtend,
Yves Coudron (Het Nieuwsblad/De Standaard)