Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

En attente d'une reconsidération par Commune de Woluwe-Saint-Lambert à propos de leur gestion de cette demande.

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Alvast bedankt.
Hoogachtend,
Yves Coudron (Het Nieuwsblad/De Standaard)

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Yves Coudron

Affaires juridiques - Commune de Woluwe-Saint-Lambert, Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Geachte heer Courdon,

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen en deze wordt momenteel verwerkt door ons bestuur.
Wij zullen niet nalaten bij u terug te komen zodra we gevraagde informatie hebben.

Met vriendelijke groet,

Laure Van Varenberg
02/761.29.02
Gemeente van Sint-Lambrecht-Woluwe
Juridische dienst

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag met aandrang een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Geachte Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... ) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder uw gemeente of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Yves Coudron